Spring til indhold

3. maj 2024

Ændrede renteforventninger forstyrrer stemningen på markederne

Af Formuepleje

Vi har den seneste måned, på baggrund af udviklingen i inflationen, set en markant ændring i renteforventningerne.
Hvor man ved indgangen til året forudså mere end 6 nedsættelser i både Europa og USA i år, er vi nu nede på forventninger om én amerikansk rentereducering og 2,6 nedsættelser i Europa. De deraf følgende markedsrenter lægger pres på både obligationer, aktier og virksomhedsobligationer.

Sådan lyder en af konklusionerne i den seneste udgave af Formue Update, der er Formueplejes kapitalforvaltnings månedsanalyse af markederne, global økonomi og geopolitik.

Alene hen over den seneste måned er de amerikanske statsrenter steget med op mod 0,50 procentpoint. Men forventningstilpasningen i rentemarkedet, og ikke mindst tilpasningen i de europæiske og amerikanske markedsrenter, har også været omdrejningspunktet for udviklingen på aktiemarkedet og i markedet for virksomhedsobligationer.

Stigende priser på bilforsikring - faldende på flybilletter
Usikkerheden går dels på, at højere renter skaber alternative muligheder for afkast med lavere risiko. Men bekymringen går i høj grad også i retning af, om udviklingen for alvor udfordrer den globale forbruger og låntager og dermed potentielt rammer virksomhedernes omsætning og indtjeningsforventninger. Derfor har vi set markante bevægelser på de fleste aktivklasser gennem den seneste tid.

Baggrunden for renteuroen er, at kerneinflationen gennem de seneste måneder og igen i april fortsat er steget og har udvist en højere stigningstakt end både analytikerne og investorerne havde forventet. Således steg den amerikanske kerneinflation overraskende til 3,8% i april.

Særligt priserne på bilforsikringer trak op i april (+22%), mens huslejeomkostninger, restaurationsbesøg og transport fortsat ligger højt med årlige stigningstakter på niveauet +4,0 til +5,7%. Omvendt falder priserne på udlejningsbiler, flybilletter og boliginventar i øjeblikket.

Geopolitik og råvarer
Trods fortsat uro i blandt andet Mellemøsten og Ukraine har geopolitik i øjeblikket en begrænset effekt på den finansielle udvikling. Mellemøstens geopolitiske spændinger rammer de finansielle markeder gennem olieprisen, primært som følge af Hormuzstrædets udskibningsfaciliteter af olie fra hele regionen.

I april var olieprisen dog stort set uændret omkring $82 pr. tønde amerikansk råolie, så trods den beklagelige udvikling i begivenhederne i Israel, Palæstina og Iran, så har det været de finansielle markeders opfattelse, at spændingerne siden midten af april er blevet mindre.

Kinesisk råvareopkøb og stigende kaffepriser
Også andre områder af råvareuniverset end olien har tiltrukket sig opmærksomhed, herunder både metaller og fødevarer. Metaller til brug i den grønne omstilling, som for eksempel kobber, har i april vist stigninger på op mod 14%, og særligt to tendenser kendetegner udviklingen: 1) Den stigende efterspørgsel er et resultat af investeringsaktiviteten i den grønne omstilling, og 2) Kinas økonomiske situation har i de seneste måneder stabiliseret sig, samtidig med at landet gennem en længere periode netop har opkøbt en lang række af disse metaller med udgangspunkt i landets rolle inden for alternativ energi og elektriske biler.

Inden for landbrugsvarer har der særligt været fokus på kaffe og kakao, som udgør en relativ lille del af råvareuniverset, men som med stigninger på henholdsvis 16% og 4% har oplevet betydelig fremgang. Udviklingen skyldes især udbudsproblemer som følge af vejrsituationen i Vestafrika.

Den bløde landing
Den generelle udvikling støtter vores fortsatte forventning om en blød økonomisk landing, et stærkt arbejdsmarked og en inflation, der gradvis vil nærme sig centralbankernes målsætning.

Derfor har der ikke været ændringer i Formueplejes overordnede aktivallokering. Der er fortsat fuld eksponering mod obligationer, en neutral aktieeksponering og en svag undervægt mod virksomhedsobligationer i vores kapital- og investeringsforeninger med blandede porteføljer.

Læs hele Formue Update her,

hvor vi også går lidt mere i dybden med udviklingen og forventningerne til de enkelte aktivklasser – aktier, obligationer og virksomhedsobligationer.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver