Spring til indhold

23. juni 2021

Lars Larsen Group byder på ejerandel i Formuepleje

Af Formuepleje

Lars Larsen Group, som gennem en længere periode har været kunde i Formuepleje, ønsker nu at udvide sit engage­ment i virksomheden ved at byde på en større ejerandel af Formuepleje Holding. Prisen er tæt på 3 milliarder inkl. aconto udlodning af udbytte for 2021. Lars Larsen Group ønsker, at eksisterende aktionærer geninvesterer.

De nuværende ejere er 72 nuværende og tidligere medarbejdere og ca. 30 andre aktionærer, heriblandt storaktionæren Hommelhoff-familien. Disse aktionærer vil efter planen også fremover have mulighed for at investere i Formuepleje. Transaktionen skal nu drøftes på et kommende aktionærmøde i Formuepleje og er herudover betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Den foreslåede ændring i ejerkredsen er et naturligt skridt på vejen for Formuepleje, som gennem de seneste år har påbegyndt en markant vækstrejse. Samtidig har det været afgørende for stifter Claus Hommelhoff og hans familie, at der kommer en ny anker-ejer, som ønsker at videreføre den måde at drive professionel kapitalforvaltning på, hvor kunder og medarbejdere har fælles interesser i at skabe gode resultater.

”Som administrerende direktør er jeg stolt over, at Formuepleje efter planen får en så prominent ejer i ejergruppen. Det er endnu en blåstempling af Formuepleje. Derudover noterer jeg mig særligt, at der er tale om en stor kunde, der nu ønsker at gå ind og blive anker-aktionær. Det vil sikre stabilitet i kursen for Formuepleje i mange år frem. Lars Larsen Group i ejerkredsen vil være en garant for, at Formuepleje også i fremtiden kan dyrke interessefællesskabet med kunder og træffe langsigtede beslutninger i forhold til, hvordan vi skal udvikle vores virksomhed til gavn for kunder, aktionærer og medarbejdere,” siger Niels B. Thuesen, der er adm. direktør i Formuepleje Holding.

Lars Larsen Group ønsker på langt sigt en ejerandel i niveauet 40 procent, og CEO Jesper Lund er ikke i tvivl om, at Lars Larsen Group kan bidrage yderligere til Formueplejes vækstrejse.

”Formuepleje er en fantastisk virksomhed, som bygger på et sundt interessefællesskab med kunderne. Vi kender Formuepleje som kunde, og ser et stort potentiale i at videreudvikle virksomheden sammen med ledelsen og de øvrige aktionærer. Investeringen er i tråd med vores strategi om at investere i veldrevne virksomheder, der skaber vækst og værdi i samfundet, og med investeringen i Formuepleje er vi derudover med til at sikre fortsat udvikling af en familieskabt finansiel virksomhed,” siger Jesper Lund.

Det rigtige match

Transaktionen betyder dog ikke, at familien Hommelhoff ikke længere vil være en del af Formuepleje.

”Formuepleje er min families livsværk. Vi går nu ned i ejerandel, fordi vi ser, at der er tale om en investor, der har et ønske om at føre Formuepleje videre i den ånd, min far, Claus Hommelhoff, og Erik Møller byggede virksomheden på for 35 år siden. Med Lars Larsen Group’s indtræden i ejerskabet har vi et solidt fundament for at sikre den langsigtede strategi om uafhængighed og transparens, for med dem som medejer kan vi bevare virksomheden på danske hænder med et stærkt familie- og kundeejerskab. Lars Larsen Group er et godt match for Formuepleje, og det har været den afgørende faktor i forhold til vores beslutning om at gå ned i ejerandel,” siger Andreas Hommelhoff på vegne af stifterfamilien.

Også bestyrelsesformand i Formuepleje Holding, Steffen Ebdrup, glæder sig over den planlagte ændring i ejerkredsen:

”At få Lars Larsen Group ind som en betydelig ejer i ejerkredsen vil være en stor styrke for Formuepleje. Det vil medvirke til at skabe stabilitet i mange år fremover og sikre, at Formuepleje også i fremtiden vil træffe langsigtede investeringsbeslutninger, præcis som vi altid har gjort, for vores kunder,” siger han.

 

For yderligere kommentarer

Niels B. Thuesen
Adm. Direktør, Formuepleje Holding
+45 40 18 96 06 // nbt@formuepleje.dk

Rune Jungberg Pedersen
Communications & CSR Director, Lars Larsen Group
+45 52 19 97 53 // rjp@jysk.com

Andreas Hommelhoff
Repræsentant for stifterfamilie, medlem af bestyrelsen i Formuepleje Holding
+45 60 77 13 31 // ah@domis.dk

Steffen Ebdrup
Bestyrelsesformand, Formuepleje Holding
+45 30 10 22 12 // seb@holst-law.com

Fakta

OM FORMUEPLEJE:

  • Formuepleje blev stiftet i 1986 af Claus Hommelhoff og Erik Møller.
  • Formuepleje er Danmarks største uafhængige kapitalforvalter uden for bankerne.
  • Formuepleje har i dag omkring 120 milliarder kroner under forvaltning.
  • Formuepleje har siden 1986 specialiseret sig i langsigtet opsparing. Virksomhedens kundeportefølje omfatter både store kunder såsom pensionskasser, erhvervsdrivende fonde, formuende privatpersoner og mindre kunder med opsparinger. Fælles for alle er dog, at de får den samme kapitalforvaltning – uanset størrelsen på deres investerede formue.

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver