Spring til indhold

15. april 2021

Klumme: Hvem bestemmer, hvilke investeringer der skal i dit indkøbsnet?

Af Helle Snedker

For at foretage investeringer i værdipapirer, så skal du have et depot i et pengeinstitut. Det er ikke til at komme udenom. Men hvem og hvad bestemmer egentlig, hvad du fylder depotet op med?

Når du køber ind i Føtex eller Rema 1000, er der ingen indblanding i, om du lægger whisky og flæskesvær eller Samsø-kartofler og andre sunde sager i indkøbsnettet. Det bestemmer du selv. Kassedamen blander sig heller ikke i, om du køber en pose til at have dine varer i, eller om du medbringer dit eget indkøbsnet.

Sådan er det ikke med dine investeringer. Her skal du have et depot til at opbevare dine værdipapirer i, og det kan udelukkende oprettes i et pengeinstitut. Du kan naturligvis selv vælge pengeinstituttet, men du kan ikke selv vælge, om du vil have et depot eller ej.

Pengeinstituttet varetager en særlig opgave i denne forbindelse. Nemlig at sikre, at det du lægger i dit depot, nu også matcher din investeringsprofil og din risikoappetit. I modsætning til hvordan situationen er i supermarkedet, så har banken altså til opgave at sikre, at du ikke kun køber ”whisky og cigaretter” – men kun det, der menes at være godt for dig. De tager rent faktisk stilling til, om det, du investerer i, er inden for skiven i forhold til, hvad der er godt for dig og din situation.

Et spørgsmål om forbrugerbeskyttelse

Det er et spørgsmål om forbrugerbeskyttelse, og det er i udgangspunktet en rigtig god ting, fordi det at handle æg og mælk i Føtex trods alt ikke er det samme som at investere dine penge i værdipapirer. Det første kan alle finde ud af, og der er ikke nogen tabsrisiko (udover den sundhedsmæssige), mens det sidste er noget mere kompliceret og ydermere indebærer en risiko for, at værdien af dine investeringer reduceres.

Når man som jeg arbejder for en bankuafhængig kapitalforvalter, støder man dog på relativt mange pudseløjerlige ting i forhold til, hvordan forbrugerbeskyttelsen håndteres i praksis: Nogle steder er der kun få krav til dig som investor, og du kan – naturligvis inden for de lovmæssige rammer – stort set få lov til at vælge helt selv, hvad du lægger ned i dit depot. Andre steder skal du igennem en række spørgsmål først, og så kan du ellers få nogenlunde frit valg på de fleste hylder. Hvis du vel at mærke svarer rigtigt. Andre steder igen skal du lige igennem et fysisk møde først for derefter at få lov til at handle det, du gerne vil.

Forbrugerbeskyttelse er godt og nødvendigt, og det er som nævnt godt, at der er nogen, der lige holder øje med, at dine investeringer matcher dig, og at du kender konsekvenserne af at foretage et valg fremfor et andet. Nogle gange kan jeg dog godt komme lidt i tvivl om, hvorvidt de mest kringlede veje udelukkende handler om forbrugerbeskyttelse, eller om der også er en snert af, at den, der stiller et depot til rådighed for dig som investor, etablerer forretningsgange, som favoriserer de tilbud, det pågældende pengeinstitut selv har til dig.

En fin balancegang

Der er en meget fin balancegang i forhold til friheden til selv at vælge vores investeringer uden unødvendig indblanding, samtidig med at pengeinstituttet sikrer sig, at du investerer på en måde, så du undgår at sætte din opsparing over styr.

Jeg hylder princippet om valgfrihed og om, at vi mennesker som udgangspunkt er kloge nok til at træffe beslutninger på vegne af os selv – og man kan vel med rette stille sig selv det spørgsmål, om whisky og cigaretter i det lange løb ikke er mere farligt for dig end selv de mest risikofyldte investeringsprodukter.

Klummen har været bragt i Erhverv+ den 15. april

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver