Spring til indhold

3. december 2020

Vi oplever nogle særdeles lærerige investeringsår

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Hvis man gerne vil lære noget om investeringer, er de seneste tre år særdeles lærerige på hver deres måde. Ikke mindst er det alt andet end ligegyldigt, hvad der sker rundt om i verden. Det har kolossal betydning for afkastet af dine investeringer.

Når det kommer til stykket, kan man lære noget om investeringer i alle år, og de seneste tre år – 2018, 2019 og 2020 – illustrerer på bedste vis, hvilke yderligheder du kan støde på.

Trods et negativt afkastår i 2018 og store udsving i 2020 er alle tre år særdeles gode påmindelser om, at det altid er bedst at være investeret frem for ikke at være det.

Hvis man husker tilbage til 2017, havde vi et investeringsår, der mindede mest om en tornerosesøvn, hvor det hele gik støt og roligt fremad, og sådan fortsatte det faktisk langt ind i 2018. Indtil det begyndte at gå så godt, at centralbanken i USA begyndte at sysle med tankerne om, at nu kunne renterne godt begynde at stige igen. Det blev taget ilde op af investorerne, som kvitterede med markante kursfald i 4. kvartal 2018.

Siden har vi haft en stejl læringskurve om, hvor hurtigt de finansielle markeder kan rykke sig i begge retninger. 2019 gik nemlig stik modsat af slutningen på 2018 og resulterede i et af de bedste investeringsår med de højeste afkast meget længe. Verdensaktieindekset steg således lige knap 30 procent. Læringen af 2019 var altså, at det var en temmelig dårlig ide at ligge kontant eller være investeret med for lav risiko.

Det bringer os frem til 2020, hvor det næsten er overflødigt at nævne, hvordan COVID-19-pandemien har spillet ind og vendt op og ned på aktiemarkedet. Det har været et år, hvor man virkelig har kunnet lære noget om værdien af investeringer og værdien af det at være investeret.

Faktisk kan man fremhæve det dramatiske og coronaprægede 2020 som den allerbedste påmindelse om, at man ikke skal gå ud af markedet, selv om mange tilbage i marts formentlig – og forståeligt – havde lyst til præcis det.

Fra dybeste dyk til hurtigt genopretning

I marts fik vi det hurtigste og dybeste dyk nogensinde i finansmarkederne, og lad mig bare være ærlig og sige, at det så temmelig blodigt og bekymrende ud. Men allerede dengang manede jeg faktisk til besindighed og sagde, at det klogeste i sådan en situation er at holde hovedet koldt og holde sig til sin plan frem for at sælge ud i utide.

Nu her otte måneder senere kan man se, at det var klogt at følge det råd. Ligesom markederne faldt på rekordtid i marts, må man også sige, at genopretningen er gået voldsomt hurtigt. I løbet af efteråret er afkastene vendt fra at være negative med måske 40 procent i foråret til nu at være i positivt territorium. Når det kan lade sig gøre i et år som 2020, får man ikke bedre bevis for, hvor vigtigt det er at investere sine penge.

Kursudviklingen på den korte tid viser noget om den kraft, der kan være til stede i de finansielle markeder, når stemningen er positiv, og at den ovenikøbet bliver hjulpet på vej af centralbanker og regeringer med rekordlave renter og enorme hjælpepakker. Og naturligvis omvendt i marts, hvor stemningen var negativ og uvisheden total. Min pointe er blot, at man bør kigge på, hvor hurtigt vi set fra de finansielle markeders perspektiv fik bugt med så alvorlig en situation. Det lønner sig i længden at holde fast.

Senest har vi så fået flere gode nyheder om coronavaccine, der er kommet endnu hurtigere end håbet og med bedre testresultater end forventet. Det har skabt fornyet tro på fremtiden blandt investorerne.

Det er igen god læring om, at man ikke altid skal gro fast i pessimismen, men faktisk regne med, at ting løser sig – det er også årsagen til, at aktiemarkedet tit kigger lidt længere frem end nu og her. Det kan vi alle tage ved lære af.

Klummen er også blevet bragt i Erhverv+ torsdag den 3. december 2020

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver