Spring til indhold

19. november 2021

Inflationens genfødsel bliver ikke 1970’erne om igen

Af Formuepleje

Efter 40 års faldende renter og inflation har tiden efter pandemien genfødt inflationen, som pludselig er blevet det allestedsnærværende tema for økonomer, centralbanker og kapitalforvaltere. Diskussionen går især på, om vi ser en tilbagevenden til 1970’ernes højinflation og stagflation, eller om det kun er midlertidige effekter efter genåbningen af vores økonomier – jeg mener det sidste.

At inflation er vendt tilbage som et tema ovenpå den historisk lempelige penge- og finanspolitik i forbindelse med bekæmpelsen af de værste økonomiske konsekvenser af coronapandemien, er ikke så overraskende. Men den hastighed, som inflationen i 2021 har udviklet sig i, er kommet bag på os – og de fleste andre er jeg overbevist om.

Med ekstremt lave renteniveauer og de gigantiske hjælpepakker, der blev drysset ud, da COVID-19 brød ud i 2020, forudså vi godt nok, at det var forventeligt, at inflationen ville stige, men vi har helt klart undervurderet, hvor hurtigt det ville gå. Vi har før fremhævet, at pandemien markerede et paradigmeskifte i forhold til de seneste 40 år med næsten konstant faldende inflation og renter, og på den baggrund forudsagde vi, at inflationen ville stige og forventede også højere renter, men styrken og hastigheden er kommet bag på os.

Det er en ringe trøst, at vi langt fra er de eneste, der er blevet overrasket. Spørgsmålet om inflationens genfødsel er nok det som fylder mest i debatten mellem økonomer, centralbanker og kapitalforvaltere. Det er med god grund, fordi det er et afgørende spørgsmål i forhold til, hvilken pengepolitik centralbankerne skal føre, og hvilken finanspolitik, som regeringer verden over skal stå for.

Pengepolitikken står foran opstramninger

Vi har for nylig set centralbankerne i de råvaretunge økonomier Australien og Canada fjerne deres støtteopkøb, og det viser, at der er et skred i gang, vi skal være forberedt på. USA’s centralbank med Jerome Powell gør helt sikkert lignende overvejelser, mens ECB-chef Christine Lagarde formentlig holder lidt på hestene endnu, fordi Europa med sine historiske vækstudfordringer er en anden historie.

Indtil videre er det især i USA, at inflationen er kommet til udtryk. I oktober blev den målt til 6,2 pct., hvilket er det højeste niveau i flere årtier, men vi har også set højere inflationsrater i Europa bedst eksemplificeret ved Tyskland (4,5 pct. i oktober), Storbritannien (3,1 pct.), og herhjemme kan vi med en stigning på 3 pct. i oktober også være med. Det har ført til generelt stigende renter – igen først og fremmest i USA, men også i Europa og herunder Danmark, og det har ikke mindst haft indvirkning på dansk realkredit.

Det store spørgsmål er, hvor vi så er på vej hen. Det har ført til meget debat mellem to fraktioner, hvor den ene del af flokken forudsiger en tilbagevenden til 1970’ernes stagflation – altså kombinationen af højinflation og svag eller ligefrem negativ økonomisk vækst, mens dem på den anden side overordnet set mener, at de prisstigninger vi ser lige nu i det store hele kan tilskrives den pandemirelaterede varemangel.

Virkeligheden er nok mere nuanceret. Der er både midlertidige forhold i spil og nogle mere strukturelle. Først og fremmest er det min opfattelse, at langt størstedelen af stigningen i inflationen kan tilskrives midlertidige faktorer, hvor langt de fleste er relateret til coronapandemien.

Den perfekte storm

Helt overordnet kan man inddele faktorerne i fire grupper: Stigende energipriser, virusdrevne restriktioner på udbud, pandemirelaterede ændringer i efterspørgslen samt mangel på arbejdskraft. Vores analyse er, at disse fire faktorer forklarer stort set hele den prisstigning og al den varemangel, der er for øjeblikket. En ædruelig antagelse er, at omkring 60 pct. af stigningen i inflationen i de avancerede økonomier skyldes opsvinget i de globale energipriser siden lavpunktet i 2020.

Når varemanglen er så udtalt, hænger det også sammen med, at der er en øvre grænse for, hvor meget af opsparingspuklen, som forbrugerne kan bruge på at gå i teatret, på restaurant eller tage ud at rejse. Man bliver heller ikke klippet to gange for at indhente de ture til frisøren, man gik glip af under nedlukningen. På samme spiser man heller ikke uden syv dage om ugen eller tager på fire ugers ferie i stedet for en eller to.

Derfor retter mange opmærksomheden imod de varige forbrugsgoder, altså den type varer, som ofte fremstilles i Asien og skal transporteres herfra eller som minimum har komponenter herfra, der indgår i produktionen. Netop Asien har været hårdt ramt af deltavarianten af COVID-19, og det har sat forsyningskæderne under voldsomt pres.

Varerne kommer ikke frem, og hvis de endelig gør, sker det i sneglefart – og til markant højere fragtpriser. Før corona kostede det 3800 dollars at få en 40 fods container fra Shanghai til Los Angeles – i dag koster det 17.000 dollars, eller næsten fem gange så meget.

Det er den perfekte storm, som ikke bliver mindre perfekt af, at der også er udtalt mandskabsmangel, så en lang række brancher skriger efter arbejdskraft. Det er alt lige fra kranførere på havnene til at laste og losse, og har man endelig held til det, mangler der lastbilchauffører til at fragte varerne ud til lagrene og detailhandlen og i sidste ende hjem til os forbrugere. I alt mangler der lige nu at blive besat 11 mio. ledige jobs i USA.

Er det så midlertidigt eller længerevarende? Det er spørgsmålet, som optager de fleste. Det korte svar er begge dele. Mit nuancerede syn på situationen er, at noget er midlertidigt, mens andet er ændret mere fundamentalt og med langsigtede konsekvenser for vores samfund og økonomi.

Nogle af de megatrends, der bidrog til ”inflationsdøden” i 1990’erne og 2000’erne, virker nu modsat og vil medføre højere inflation, som ikke forsvinder lige med det første. Her tænker jeg ikke mindst på, at globaliseringen på visse stræk ser ud til at have kulmineret, og at vi i et større omfang er begyndt at hjemflage produktion, fordi den teknologiske udvikling gør det muligt at investere i den digitale økonomi med industrirobotter og 3D-teknologi.

Inflation er positivt i det rigtige leje

Lige nu ser vi nu nogle voldsomme inflationsrater, men det bedste bud er fortsat, at det vil falde til ro på et lavere leje omkring 3 pct. – og gudskelov for det. Inflation er positivt, og centralbankerne har jo med deres ekstremt lempelige pengepolitik i årevis kæmpet for, at vi atter skulle skabe inflation i økonomierne. En for lav inflation har også en høj risiko.

Med coronapandemien og den efterfølgende genopretning er der nu sket et pludseligt regimeskifte, og inflationsniveauet er ændret. Det øger selvsagt risikoen for, at centralbankerne begår fejl, hvis de ikke kan tøjle de nye høje inflationsrater.

Sætter det sig i løndannelsen, kan godt blive et problem, og så risikerer vi da at ende i noget, der minder om 1970’ernes ødelæggende lønprisspiraler, hvor politikere og centralbank blev ved med at begå de samme fejl om og om igen, alt imens lønningerne steg trods lav og faldende produktivitet.

Et mere realistisk scenarie er dog, at den teknologiske udvikling sikrer, at produktiviteten stiger. Og så kan vi godt tåle et vist løn- og prispres, så længe produktiviteten følger med.

Artiklen er også bragt hos InsideBusiness fredag den 19. november 2021.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver