Spring til indhold

26. januar 2024

Investeringsforeningen Formuepleje udbetaler aconto-udbytter for 2023

Af Formuepleje

Aconto-udbytterne i Formueplejes udbyttebetalende foreninger vil være til disposition den 6. februar. Aconto-udbytterne fragår indre værdi den 2. februar og vil denne dag kunne aflæses i kurserne.

Investeringsforeningen Formueplejes aconto-udbyttebetaling er nu fastlagt og vil være til disposition den 6. februar.

Udbyttebetalingen vedrører Formueplejes udbyttebetalende investeringsløsninger - Globale Aktier, Formuepleje Global High Yield, EM Virksomhedsobligationer og Obligationer. Afdelingerne Globale Aktier, Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer udbetaler udbytte for 2023. Aconto-udbytterne fragår indre værdi i disse foreninger den 2. februar, hvilket vil kunne aflæses med et fald i kurserne på dagen.

De endelige udbytter for 2023 skal godkendes på den ordinære generalforsamling den 22. april, hvorefter eventuelle restudbytter vil blive udbetalt.

Den sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte bliver derfor den 1. februar. Den første dag for handel ekskl. ret til udbytte bliver den 2. februar.

Herunder de vedtagne udbyttesatser i de fire foreninger - Alle aconto-udbytter er angivet i kroner pr. investeringsbevis:

Afdeling

ISIN-kode

I kr. pr. bevis

Globale Aktier

DK0060337095

1,30

Formuepleje Global High Yield

DK0016108640

4,60

EM Virksomhedsobligationer

DK0060632842

0,20

Obligationer

DK0060632925

0,00

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver