Spring til indhold

3. januar 2024

Opfølgning på artikel om skatteåret 2024

Af Søren Nielsen

I disse dage lander Magasinet FORMUE i mange postkasser, og du kan blandt andet læse om, hvad skatteåret 2024 byder på.  

Ved redaktionens deadline i slutningen af november var vi bevidste om, at et par af beløbsgrænserne nok ville blive ændret mere end blot den almindelige indeksering, hvilket der også er taget forbehold for i artiklen.

Nu da vi har fået vished om ændringerne, er det på sin plads at beskrive dem her.

Aktiesparekontoen

Der er indgået aftale om, at indskudsloftet for aktiesparekontoen hæves til 135.900 kroner i 2024. Hvis den samlede værdi af din aktiesparekonto (aktier og kontanter) pr. 31/12-2023 er mindre end 135.900 kroner, må du i 2024 indskyde forskellen.

Hvis du er så heldig eller dygtig, at du i 2023 har haft positive afkast på dine investeringer på aktiesparekontoen, og at de overstiger eventuelle tidligere tab (for eksempel fra 2022), så vil du opleve, at der midt i januar måned bliver trukket et beløb til SKAT på aktiesparekontoen. Husk at du altid har lov til at indskyde et beløb svarende til skattebetalingen, også selvom du har udnyttet det generelle indskudsloft fuldt ud. Dette indskud skal blot foretages i det kalenderår, hvor skatten er blevet trukket (det vil sige i 2024).

Personfradraget

Det har tidligere været sådan, at hvis skatteyder var under 18 år, var personfradraget mindre end det, der gælder for os, der er over 18 år. Dette er nu slut, og der er fremover kun én grænse for personfradrag, og i 2024 er den fastsat til 49.700 kroner.

Nye beløbsgrænser

Med kendskabet til de nye beløbsgrænser ser skemaet for 2024 nu således ud (side 12 i magasinet):

2024

Ratepension

63.100 kr.

Aldersopsparing > 7 år til folkepension

Aldersopsparing <= 7 å til folkepension

9.100 kr.

58.900 kr.

Aktiesparekonto

135.900 kr.

Aktieindkomst 27%

= ægtepar i alt

61.000 kr.

122.000 kr.

Gaver, nærtstående

= begge forældre i alt

74.100 kr.

148.200 kr.

Topskat efter arbejdsmarkedsbidrag

Topskat før arbejdsmarkedsbidrag

= månedsløn

588.900 kr.

640.109 kr.

53.342 kr.

Personfradrag

49.700 kr.

Kilde: Skatteministeriet, januar 2024

Husk at jeg og mine rådgiverkolleger altid står klar med vejledning omkring de aktuelle skattesatser, så tøv ikke med at tage fat i os, hvis du har brug for hjælp eller sparring.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver