Spring til indhold

27. august 2021

Aktiemarkedet venter i spænding på Feds udmeldinger

Af Formuepleje

Denne weekend finder det årlige pengepolitiske topmøde på sted i Jackson Hole, Wyoming netop som de finansielle markeder har en klar forventning om, at USA’s centralbank snart strammer pengepolitikken.

I weekenden afholdes det årlige pengepolitiske topmøde mellem verdens centralbanker i Jackson Hole i den amerikanske stat Wyoming. Mødet resulterer sjældent i epokegørende nyt, og i år bliver næppe nogen undtagelse, men dette års møde er alligevel ekstra interessant, fordi den amerikanske centralbank Federal Reserve efter alles forventning står foran en snarlig stramning af den historisk lempelige pengepolitik. Og det vil ligge som en underforstået dagsorden på Jackson Hole-mødet, selv om Fed først træffer sådanne beslutninger på sine egne rentemøder, hvor det næste finder sted den 21. og 22. september.

”Markedet har over de seneste uger været præget af nervøsitet, hvor lavere vækst, deltavariant og ikke mindst køreplanen fra den amerikanske centralbank har været omdrejningspunkterne. Et af de store spørgsmål p.t. er netop, at vi ved, at USA’s centralbank på et tidspunkt skal stramme pengepolitikken igen, men ingen ved hvornår og i hvilket omfang den amerikanske centralbank kommer til at skalere de aktuelle opkøb på i alt 120 mia. dollars om måneden,” forklarer aktiechef Otto Friedrichsen, der ikke er i tvivl om, at centralbanken bevæger sig på en knivsæg og er uhyre koncentreret om at ramme den rigtige balancegang i pengepolitikken.

Fed prøver at klæde markedet på

”Fed kommer til at gå på listefødder og vil strække sig meget langt for at undgå at skræmme de finansielle markeder. Det er ikke nogen let situation at løse, efter at vi i 1. halvår har diskuteret stigende inflation og set renterne køre op, men hen over sommeren er toppen taget af tempoet i inflationen og vækstaccelerationen modereret, og renterne er faldet tilbage igen. Det er i dette miljø centralbanken gradvist skal trække den ekspansive pengepolitik tilbage, da amerikansk økonomi igen kan stå på egne ben, men i en verden hvor de lave renter har defineret alternativerne til aktiemarkedet,” siger Otto Friedrichsen og tilføjer:

”Derfor gør Fed rigtigt meget ud af at forberede de finansielle markeder på centralbankens næste skridt, så investorerne ikke bliver taget på sengen og derigennem risikerer at ryste markederne. Specielt i 2013 og til dels også i 2018 så vi eksempler på, at Fed kom ud af trit med markedets forventninger, og det skabte nogle negative dønninger i de finansielle markeder, hvilket man som centralbank ikke ønsker at være kilde til.”

Otto Friedrichsen fremhæver derudover, at optimismen, der herskede i foråret, i markedet er afløst af tiltagende bekymring på en række punkter.  

”Flere forhold udfordrer i øjeblikket den gode stemning i markedet. Vi har set en tendens til lidt svage nøgletal, f.eks. inden for detail og forbrugertillid, ligesom virksomhedernes indtjeningsvækst har toppet. Derudover er der fokus på deltavarianten af COVID-19, som er med til at så tvivl om, hvorvidt den forventede økonomiske vækst specielt i visse dele af verden skal revideres. Sidst, men ikke mindst har vi Kina, hvor regeringen i løbet af 2021 har indført regulering og restriktioner forud for partikongressen i 2022, hvilket har medført kraftige kursfald i kinesiske aktier og afledte områder i aktiemarkedet hen over sommeren,” slutter Otto Friedrichsen.

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver