Spring til indhold

21. juli 2020

Ja, Formuepleje kan også investere dine pensionspenge

Af Jacob Brejnebøl Knudsen, Pressechef

Med få undtagelser kan du sagtens bruge dine pensionsmidler til at investere i Formueplejes investeringsløsninger. Formueplejes rådgiverteam står parat til at hjælpe dig med hvordan, eller du kan læse med her, hvor senior formuerådgiver Anders Bjørnager forklarer, hvordan du investerer i Formuepleje-løsninger i din pensionsordning, og hvilke begrænsninger, der er.

Pension er et af livets store spørgsmål, som kræver lidt tid at sætte sig ind i. Det gælder også i Formuepleje, hvor vi får mange spørgsmål fra vores kunder om, hvordan vores investeringsløsninger kan passes sammen med deres pensionsordning.

Det er nemlig ikke så ligetil, som det måske burde være, fordi der er nogle begrænsninger for, hvilke pensionsselskaber, der lader deres kunder have muligheden for at investere i Formueplejes investeringsløsninger. Men generelt er der flere muligheder, end man tror. I takt med at flere og flere pensionsselskaber overlader det til kunderne selv at foretage deres investeringer, kan kunderne i højere grad søge væk fra pensionsselskabernes pulje- og linkordninger, hvis de ikke lige passer til ens ønsker eller behov.

Så her følger et overblik over, hvor og hvordan Formuepleje egentlig kan hjælpe, når det gælder din pensionsordning.

”Det er et spørgsmål, vi ofte støder på, og svaret er, at vi med få undtagelser kan håndtere alle pensionsordninger, der ligger i et bankdepot og pensionsselskaberne Danica og Velliv. I Danica sker investeringerne via Danica Select. I Velliv er investeringerne kun af livrente og sker via Livrente+Invest. De er fuldt investerbare i vores investeringsløsninger,” oplyser Anders Bjørnager, senior formuerådgiver og partner i Formuepleje.

Hvor kan Formuepleje ikke hjælpe?

Når vi taler om, at vi med få undtagelser kan hjælpe, ligger det i sagens natur, at der er visse begrænsninger, og at du ikke alle steder kan vælge Formueplejes investeringsløsninger.

”Ja, det er jo naturligt nok det næste spørgsmål, hvor vi så ikke kan hjælpe. Og der er dog visse restriktioner inden for livrenteprodukter eller arbejdsmarkedspensioner, der ligger i andre pensionsselskaber end Danica eller Velliv. Det kunne være PFA eller AP Pension, hvor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt, og hvor der typisk også er koblet nogle forsikringsordninger, man skal tage hensyn til,” fortæller Anders Bjørnager, der fremhæver, at tingene godt kan ændre sig fremover i takt med, at pensionsselskaberne bliver mere fleksible og åbner for, at pensionskunderne i højere grad kan vælge selv. Endelig er der jo muligheden for at flytte sin livrente fra et pensionsselskab til for eksempel Danica og her tilkøbe forsikringerne og via Select-ordningen vælge sine investeringer.

Det frie investeringsvalg vinder indpas

Det er derfor, at det i dag er muligt at investere i Formueplejes investeringsløsninger via Danica Select eller Velliv. Ligesom mange andre steder i samfundet er der et stigende kundepres for, at man i højere grad vil kunne vælge selv.

”Forskellen er, at Danica og Velliv tilbyder et frit investeringsmiljø, hvor man kan vælge at stå for egne investeringer og investere sine pensionspenge i både enkeltaktier, obligationer og investeringsforeninger. Det er et tilbud for dem, der vil selv, og som ikke har lyst til at ligge i pensionsselskabernes puljeordninger. Dermed tjener pensionsselskaberne på kurtagen ved handel, men ikke på investeringsplejen,” forklarer Anders Bjørnager.

Der er visse beløbsgrænser

Valget er dog ikke 100 procent frit, idet der er nogle beløbskrav til, hvor mange penge, man skal have at investere for, hvis man selv skal stå for sine pensionsinvesteringer.

”For at vælge eksempelvis Danica Select skal man indskyde minimum 100.000 kroner på pensionsordningen årligt. Hvis opsparingen på pensionsordningen udgør 1 million kroner, bortfalder minimumskravet til den årlige indbetaling dog,” nævner Anders Bjørnager.

Alle de spørgsmål, som det måtte rejse, er Formueplejes rådgivningsteam behjælpelig med at svare på, ligesom man altid skal tage stilling til ting som investeringshorisont
og risikoprofil, inden man placerer sine pensionsmidler.

”Som nævnt møder vi mange spørgsmål om netop investeringer via pensionsordningen, så har man brug for hjælp til at få det gjort, fordi man gerne vil bruge Formueplejes investeringsløsninger, så rådgiver jegog mine rådgiver kolleger, om hvordan man via eksempelvis Danica Select kan vælge Formueplejes investeringsløsninger,” forklarer Anders Bjørnager og tilføjer, at der i selve pensionsordningen også er nogle regler, man skal være opmærksom på.

Man kan således ikke placere alle sine pensionsmidler i en enkelt kapitalforening.

”Vælger du at investere din pensionsordning i Formuepleje- løsninger, er der det såkaldte 20 procent-krav, som man skal tage højde for. Det er en restriktion, som betyder, at en kapitalforening ikke må udgøre mere end 20 procent af pensionsopsparingen på købstidspunktet. Har du en pension på 1 million kroner, må eksempelvis Penta eller Safe hver især maksimalt udgøre 200.000 kroner på købstidspunktet,” oplyser Anders Bjørnager.

Formuepleje har seks kapitalforeninger (Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus), som alle er underlagt 20 procent-reglen. For de resterende 16 af Formueplejes investeringsløsninger gælder det, at de alle er investeringsforeninger, som ikke er underlagt nogen begrænsninger.

Meget mere end en pension

Fælles for alle 22 investeringsløsninger er dog, at de er velegnede til placering af pensionsmidler – også selv om 20 procent-reglen træder i kraft. Har man lang tid til pension og derfor kan vælge at køre med høj risiko, kan man eksempelvis placere 20 procent i Penta, 20 procent i Epikur, 20 procent i Safe og de sidste 40 procent i den globale aktiefond LimiTTellus. I Formuepleje er ambitionen at være bedst til langsigtet opsparing, så pensionspengene i sidste ende både er flere og rækker længere end ellers.

”Der er rigtig mange muligheder for at skabe en attraktiv portefølje, der over tid kan skabe et forventet merafkast i forhold til, hvad man ellers kunne have opnået med den samme risiko. Det er en opgave, vi har udført for rigtig mange kunder gennem tiden, og derfor er vi i stand til at skræddersy den enkelte kundes investering, så den passer til netop den ønskede risikoprofil. Derfor mener vi, at det kan være en god ide at overveje, hvis man har mulighed for det,” fremhæver Anders Bjørnager, der samtidig slår fast, at Formuepleje er meget mere end pension.

Formuepleje har produkter, som kan anvendes i alle skattemiljøer: Frie midler, pension, VSO, selskabsmidler, fondsmidler og aktiesparekontoen. Der er en bred palet af muligheder.

”Denne artikel handler om pension, men det er også vigtigt at understrege, at investering af pensionsmidler jo kun er en del af det, vi tilbyder. Men det er ofte pensionen, vi får mange spørgsmål om, så derfor er det vigtigt for os at få fortalt om de muligheder og kun få begrænsninger, der er,” slutter Anders Bjørnager.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 03//2020.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver