Spring til indhold

3. juli 2020

Covid-19 vil også være omdrejningspunkt i 2. halvår

Af viceinvesteringsdirektør og strateg, partner, medlem af investeringskomitéen Otto Friedrichsen

Den første halvdel af 2020 kommer til at gå over i historien, som noget alle kan huske på grund af Covid-19. Andet halvår skal gerne vise, hvordan vi får bevæget os væk fra corona og bragt verden tilbage i normaltilstand. I kulissen spøger vigtige dagsordener som handelskrig, amerikansk præsidentvalg og Brexit.

De første seks måneder af 2020 har på mange områder været historiske og i voldsom grad påvirket af Covid-19-pandemien.

En pandemi der medførte de hurtigste og dybeste kursfald nogensinde i de finansielle markeder i februar og marts. Selv ikke krakket på Wall Street i 1929 og finanskrisen i 2008/2009 korrigerede i en hastighed som frem mod slutningen af marts.

For at afbøde de værste konsekvenser har vi set centralbanker og regeringer aktivere exceptionelt mange og store penge- og finanspolitiske hjælpeforanstaltninger i økonomier over hele verden. Uden disse pakker ville vi ikke have set så stabile finansielle markeder, som har været tilfældet siden midten af marts. I april fik vi sågar en af de bedste måneder på aktiemarkedet i mere end 30 år, og andet kvartal 2020 tegner til at blive det bedste kvartal for aktier i nyere tid.

Mange investorer har med god grund undret sig over, hvordan de finansielle markeder er kommet sig så hurtigt i kølvandet på, at den økonomiske aktivitet på globalt plan kollapsede over ganske få uger. 

Forklaringen er dels centralbankernes og regeringernes hurtige ageren, så vi i marts undgik en fastfrysning af de finansielle markeder, men også at der findes en række selskaber, der bl.a. har været understøttet af de adfærdsændringer, man har kunnet registrere på grund af coronakrisen med selskaber inden for IT og e-commerce som de oplagte eksempler.

Derudover prisfastsættes de finansielle markeder på forventninger, hvor mange investorer har afskrevet 2020 som et indtjeningsår, men derimod ser frem mod 2021 for at skabe et grundlag for de kommende kvartalers afkaststi.

Genåbning skaber fornyet tro på tingene

Økonomisk set har verden ikke kunnet undgå betydelige konsekvenser af Covid-19-pandemien. Det er naturligt og alt andet ville være mærkeligt, når mange lande og samfund har været helt eller delvist lukket ned, så rejser, transport og socialt liv som restaurationsbesøg, sportsarrangementer og koncerter har været indstillet. Det sætter sine spor i disse dele af økonomien. For at vi skal se en succesfuld genopretning, kræver det, at samfundene over en bred kam fortsætter ad dette spor og ikke risikerer en andenbølge, der forårsager en ny hel eller delvis nedlukning.

I andet halvår af 2020 skulle vi meget gerne få vished om, at vi er på rette vej med at få bugt og kontrol med Covid-19, så samfundsaktiviteterne igen kan blive åbnet. I det positive scenarie vil en vaccine eller effektiv behandlingsform mod Covid-19 kunne ændre det økonomiske risikobillede markant og accelerere en normalisering af global økonomi kraftigt.

Markedet er vel vidende om, at arbejdsløshedstal og andre økonomiske nøgletal i denne særlige situation er negative, men der er samtidig en forventning om, at den bratte nedgang bliver afløst af en optur, der bliver lige så brat, når verden igen har normaliseret sig.

Set fra aktiemarkedets perspektiv er denne historie velkendt, hvilket over de seneste måneder har betydet, at aktieinvestorer ikke længere får samme ekstraordinære kompensation for at påtage sig aktierisiko, som det var tilfældet i marts og april. Denne aftagende kompensation for at påtage sig aktierisiko bør også afspejle sig i investors allokering mod aktier således, at fokus holdes på at optimere det langsigtede risikojusterede afkast. 

Risikoscenarier vil få en større betydning

Der er ingen tvivl om, at corona også kommer til at spille en afgørende rolle i verdensøkonomien og på de finansielle markeder i andet halvår af 2020.

En ting er den gradvise genåbning, men Covid-19-udviklingen i mange emerging markets-lande og ikke mindst re-accelerationen i smittetilfælde dikterer markederne.
Andre vigtige begivenheder, der er gledet i baggrunden under coronakrisen, skubber sig dog også på forude.

Ikke mindst et amerikansk præsidentvalg i november, hvor Demokraternes Joe Biden lige nu ser ud til at kunne fravriste Donald Trump præsidentembedet.

Der er også en amerikansk-kinesisk-europæisk handelskrig, som før corona hyppigt fik de finansielle markeder til at bevæge sig kraftigt op eller ned alt afhængig af, om der var godt eller skidt nyt fra handelskrigsfronten.

Derudover venter det endegyldige Brexit forude. Covid-19 har skubbet forhandlingerne om en fremtidig handelsaftale mellem EU og Storbritannien noget i baggrunden, og det mindsker den tid, som parterne har til at nå til enighed om en aftale, der skal afværge et hårdt Brexit.

I en verden med aktuelt ganske få alternativer til aktier har mange investorer over de seneste måneder set en verden gradvist bevæge sig tilbage mod noget, der kan karakteriseres som værende normalen.

De finansielle markeder er siden 23. marts også blevet prisfastsat i relation til dette hovedscenarie, og selvom de finansielle markeder over de kommende kvartaler med stor sandsynlighed vil fortsætte udviklingen med dette hovedscenarie som primære omdrejningspunkt, bør man som langsigtet investor forholde sig til, at risikoscenariernes betydning for det langsigtede afkastpotentiale fremadrettet vil vægte mere, end tilfældet var tilbage i marts og april.

Klummen blev også bragt i Erhverv+ torsdag den 2. juli 2020.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver