Spring til indhold

1. februar 2021

Udbyttebetaling årsag til dagens kursfald

Af Formuepleje

Der fragår i dag aconto-udbytter fra Formueplejes udbyttebetalende aktiebaserede foreninger, og det er hovedårsagen til, at kurserne i disse fonde i dag falder.

Investorer i Formueplejes udbyttebetalende aktieforeninger vil i dag opleve, at kurserne falder, men det har en god forklaring: Aconto-udbytterne fragår i dag de udbyttebetalende aktiebaserede foreninger i Formuepleje, og det betyder, at kurserne falder.

Konkret drejer det sig om Formuepleje Danske Aktier, Forbrugsaktier, Rusland og Globale Aktier. Udbytterne fra de fire foreninger vil være til disposition på aktionærernes konti den 3. februar.

”Udbyttebetalingen er et resultat af det afkast, der er skabt i foreningerne. Derudover siger loven om investeringsforeninger, at der skal betales et udbytte, når udlodningsopgørelsen viser en positiv minimumsindkomst, der er større end 0,10 kroner pr. investeringsbevis – modsat akkumulerende afdelinger, hvor der pr. definition ikke betales udbytte,” forklarer Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

I alle fire foreninger beskattes udbyttet som aktieindkomst. De endelige udbytter for 2020 skal godkendes på den ordinære generalforsamling den 8. april, hvorefter eventuelle restudbytter vil blive udbetalt.

Derimod må udbytterne fra de tre obligationsafdelinger – Global High Yield, EM Virksomhedsobligationer og Formuepleje Obligationer – vente lidt endnu. Normalt ville disse tre fonde betale aconto-udbytte samtidig med de udbyttebetalende aktieafdelinger, men da de danske skattemyndigheder ikke er afklaret med, hvorvidt afdelinger med obligationer kan indeholde aktivtyper som betyder, at der skal svares kildeskat af udbetalt udbytte hos investorerne, bliver der i år tale om almindelig udlodning i forlængelse af generalforsamlingen.

Forventningen er, at der vil blive udloddet dagen efter den ordinære generalforsamling den 8. april. Udbyttebetalingen vil derefter fragå indre værdi den 9. april og være disponibel på kontoen den 13. april.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver