Spring til indhold

3. januar 2022

Stærk afslutning på 2021 fra både aktier og obligationer

Af aktiechef Otto Friedrichsen og senior porteføljemanager René Rømer

December blev en god afslutning på året både for aktier og obligationer. På aktiefronten var det især valueaktier, der klarede sig godt. Fra de to toneangivende centralbanker blev der sendt blandede signaler: Tålmodig tilgang fra ECB, mens FED har valgt en mere aggressiv tilgang.

December var kendetegnet ved en stærk aktieafslutning på året, hvor det globale aktiemarked MSCI World All Countries målt i danske kroner steg med 3,3 procent. Udviklingen var i særdeleshed understøttet af en stærk europæisk aktieperformance, hvor de europæiske aktier samlet steg med 5,5 procent, mens USA og Japan steg med henholdsvis 3,3 procent og 1,5 procent. Emerging Markets steg over måneden med beskedne 1,1 procent udfordret af kinesiske aktier, der faldt med 3,8 procent.

Den iøjnefaldende afkastforskel mellem Europa og USA skal ses i lyset af væsentlige faktorforskydninger i aktiemarkedet gennem december. Modsat store dele af 2021 var det de valueorienterede aktieselskaber, der førte an på bekostning af vækstselskaberne.

Netop dette forhold ses tydeligt i udviklingen i de amerikanske indeks, hvor Russell 1000 value-indekset gennem december er steget med 5,6 procent, mens det vækst- og teknologitunge Nasdaq 100 blot steg med 0,5 procent målt i danske kroner. Netop det europæiske aktieindeks er i langt højere grad kendetegnet ved de valuerelaterede sektorer, hvor det overordnede amerikanske indeks i langt højere grad er vækstdomineret.

Blandt det globale aktiemarkeds 11 sektorer har afkastspændet været betydeligt over måneden. Bedst er det gået for Forsyning (+8,2%), Stabile Forbrugsaktier (+8,0%) og Sundhed (+6,8%), mens sektorerne Cyklisk Forbrug (-0,2%), Kommunikations Service (+1,5%) og IT (+3,0%) over måneden var placeret i bunden. Ud over en differentiering mellem value og vækst på faktorniveau har der således også været en præference mod de mere defensivt orienterede sektorer i et ellers stigende marked.

Omikron er blevet dominerende

Som vi beskrev i månedskommentaren for november, har omikronvarianten siden Thanksgiving Day i slutningen af november været omdrejningspunktet for risikotagningen i de finansielle markeder. Dette har på ingen måder ændret sig, men et gradvist mere robust datagrundlag har gennem december understøttet forventningen om omikrons højere smittespredning, men samtidig også – og absolut vigtigst – et relativt mildt sygdomsforløb med begrænset pres på sundhedskapaciteten.

Smittespredningen af omikron har gennem december været aggressiv i store dele af verden, men med en forventelig højere grad af antistoffer som følge af antallet af smittede bygger decembers aktieoptimisme i et væsentlig omfang på forventningen om, at omikron topper i løbet af første kvartal 2022 efterfulgt af endnu en normaliseringsperiode dog på et højere forventet immunitetsgrundlag.

Omikronvarianten har således også været dominerende for risikotagningen gennem december, men usikkerheden i november er i december blevet afløst af en højere grad af optimisme om den gradvise normalisering efter covid-19 og omikrondominansen. Derigennem også en højere grad af appetit på risikoaktiver som aktier.

Der er på allokeringsområdet ikke foretaget ændringer i Formuepleje LimiTTellus, der er aktiekomponenten i Formueplejes kapitalforeninger. Allokeringen er fortsat 115 procent aktieeksponering dog med en klar præference for valueaktier relativt til vækstaktier, hvilket over måneden resulterede i et afkast væsentlig over det globale aktieindeks.

2021 – endnu et stærkt aktieår

Den stærke afslutning på december markerer således også afslutningen på et stærkt aktieår for 2021. Samlet steg det globale aktiemarked med hele 27,2 procent målt i danske kroner, hvor det samlede afkast er blevet hjulpet godt på vej af en dollarstyrkelse på knap 9 procent.

Flere forhold har været understøttende for aktier gennem året, men vaccineudbredelsen samt den ekspansive penge- og finanspolitik har været af afgørende betydning for den udvikling, vi nu kan se tilbage på.

Energi, IT og Finans har været de toneangivende sektorer med afkast på mellem 30,4 procent og 40,3 procent. I bunden har Forsynings- samt Forbrugsaktier været repræsenteret med afkast på omkring 15 procent.

Tålmodighed fra den europæiske centralbank

December 2021 bød på rentemøder i både Europa og USA. Signalerne fra de to centralbanker var dog vidt forskellige, da ECB valgte den tålmodige tilgang, mens FED i USA blev endnu mere aggressiv end på det forrige rentemøde.

Hos ECB lod præsident Christine Lagarde os vide, at rentestigninger i 2022 er meget lidt sandsynlige. Samtidig vil ECB også fortsætte sit obligationsopkøb i hvert fald til og med 3. kvartal 2022.

Som kontrast hertil meldte FED ud, at obligationsopkøbene i USA er overstået i løbet af 1. kvartal 2022, og at rentestigninger herefter er en mulighed – hvilket har fået markedet til at forvente 3 rentestigninger af 0,25 procentpoint i 2022.

De to rentemøder sammenholdt med den mere positive covid-19-situation fik de globale renter til at stige dog med den lille krølle, at det i Europa var de lange renter, der steg mest, mens det i USA var de korte, der steg mest.

Fordi renteporteføljerne i Formuepleje er beskyttede mod stigninger i de lange renter, og fordi merrenten på dansk realkredit (det såkaldte OAS-spænd) faldt, har der – trods rentestigningerne – været ganske positive bidrag fra realkreditobligationsporteføljerne i Formueplejeforeningerne.

Fremadrettet forventer vi, at OAS-spændet kører mere ind, og at de lange renter fortsat vil stige. Porteføljerne er naturligvis positioneret derefter.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver