Spring til indhold

18. oktober 2022

Derfor er det attraktivt at investere i obligationer

Af Formuepleje

Mange år med lave eller negative renter har givet obligationer et kedeligt ry som en mindre attraktiv investering. Men obligationer bør være en central del af en langsigtet investeringsstrategi. Særligt ovenpå den seneste tids markante rentestigninger.

Man behøver ikke rejse langt tilbage i tid for at forstå, hvorfor obligationer ikke har været den mest populære investering for private investorer.

For bare et år siden var renterne på et boliglån med rentetilpasning – et flekslån – negative. Fastforrentede realkreditobligationer i Danmark kunne fås til en rente på 0,5 procent.

I dag ser verden helt anderledes ud. Vi har set den største stigning i renterne i mange årtier. For mange mennesker den mest voldsomme udvikling på obligationsmarkedet i deres levetid.

Det har gjort ondt på rigtig mange både professionelle og private investorer i denne periode, da rentestigningerne har medført betragtelige kursfald på obligationerne. Og det gælder alle typer af obligationer.

Men hvad er en obligation egentlig? Og hvorfor er det en god ide at investere i obligationer? Det kan du blive klogere på her.

Hvad er en obligation?

En obligation er et gældsbrev, hvor du som gældsbrevsejer låner penge til den, der har udstedt obligationen. Som betaling for at låne penge af dig betaler udstederen dig rente.

Der findes generelt tre typer af obligationer:

1. Statsobligationer

2. Realkreditobligationer

3. Virksomhedsobligationer

Statsobligationer er udstedt af stater og er ofte en meget sikker investering. Dog er det klart, at lande med lavere kreditværdighed er mere usikre end lande med højere kreditværdighed. Danmark og Tyskland har en AAA-rating, der er den højest mulige rating.

Realkreditobligationer er udstedt af realkreditinstitutter og er den type obligation, der ofte benyttes i forbindelse med et boligkøb. Eftersom der er en sikkerhed i boligens værdi, er realkreditobligationer ofte også meget sikre investeringer. Også danske realkreditobligationer kan fremvise en AAA-rating.

Virksomhedsobligationer bliver udstedt af en virksomhed og bruges ofte i forbindelse med finansiering af store investeringer. Virksomhedsobligationer er generelt mere usikre end stats- og realkreditobligationer, da der er er risiko for konkurs. Inden for virksomhedsobligationer findes der både Investment Grade og High Yield-obligationer, hvor førstnævnte traditionelt indebærer lavere risiko end sidstnævnte.

Hvad er der sket i 2022?

Obligationer har i årtier været den aktivklasse, der har givet investorerne lavest risiko og dermed størst sikkerhed. Obligationer har dermed fungeret som en vigtig ingrediens i opskriften på fornuftige balancerede investeringsporteføljer, der har givet et godt risikojusteret afkast.

Sådan har billedet ikke været i 2022.

Faktisk har det været så ekstraordinære tider, at det er nogle af de mest sikre papirer, der er faldet mest. Det skyldes, at renterne på alt – realkreditobligationer, statsobligationer og virksomhedsobligationer – er steget kraftigt.

Selvom obligationsmarkederne er komplekse, er der en altoverskyggende årsag til, at renterne er steget – og kurserne på obligationerne dermed er faldet. Det er den skyhøje inflation, der har bidt sig fast i USA og Europa, og som centralbankerne med al magt forsøger at bekæmpe.

Deres bedste – ja, eneste – våben mod inflationen og de stigende forbrugerpriser er at trække efterspørgsel og aktivitet ud af økonomien. Og det gør centralbankerne ved at hæve renterne – og altså dermed hæve prisen på penge.

Det får ifølge de økonomiske lærebøger forbrugerne og virksomhederne til at holde pengene tættere ind til kroppen og dermed bidrage til at bremse økonomien og prisstigningerne.

Hvorfor er obligationer attraktive?

Obligationer har stort set altid været attraktive, fordi de historisk har givet god beskyttelse, når for eksempel aktierne er faldet. 2022 er en undtagelse, men 2022 har også været så usædvanligt, at det nok ikke nødvendigvis skal tages som et eksempel på, hvordan fremtiden ser ud.

Når det er sagt, er det i hvert fald sådan, at obligationer er blevet endnu mere attraktive som aktivklasse at investere i, end det var for et år siden.

Ved at købe en obligation til en startrente på 5 eller 6 procent, som det er muligt nu, er man sikret en løbende rentebetaling, der er attraktiv, også set i forhold til andre aktivklasser.

Der er dog stadig en risiko for, at man kommer til at opleve et kursfald på obligationen, hvis renterne fortsætter med at stige. Det har ikke betydning for de løbende afkast, du får i form af rentebetaling. Men det betyder selvfølgelig noget, hvis du skal sælge obligationen igen.

Skal jeg så købe obligationer nu?

Det er der som alt i denne verden ikke noget klart svar på. Det afhænger af ens personlige investeringsstrategi, risikoprofil, tidshorisont og privatøkonomi i det hele taget, om man bør købe obligationer nu.

Renteniveauet ser markant mere attraktivt ud, end det gjorde for bare et år siden. Men ingen kan desværre med sikkerhed svare på, om renterne skal stige endnu mere. Ligesom ingen kan svare på, om aktierne skal falde endnu mere.

For langt de fleste private investorer vil det være fornuftigt at investere i både obligationer og aktier, da det giver en god risikospredning. Og har man en tilpas lang tidshorisont, er det som oftest en god ide at investere i dag frem for i morgen.

Formuepleje tilbyder flere fonde, der indeholder både obligationer og aktier i forskellige blandingsforhold alt efter, hvor i livet man er – og dermed hvor stor risiko, man ønsker i sin opsparing.

Man skal som investor i disse fonde ikke gøre noget selv. Formuepleje sikrer, at der hele tiden er det rette miks af obligationer og aktier i fondene, så du som investor har den rette risikoprofil uden at du skulle bruge tid på det.

Formueplejes Mix-fonde

Mix Low er en blandet portefølje, som består af aktier og obligationer – typisk med en overvægt af obligationer. Mix Low kan være en fornuftig løsning for dig, der har en kortere investeringshorisont og ønsker det størst mulige forventede afkast med en lav risiko. Læs mere om Mix Low

Mix Medium er en blandet portefølje, som består af aktier og obligationer – typisk ligeligt fordelt. Mix Medium kan være en god løsning for dig, der har en længere investeringshorisont og ønsker en investering med middel risiko. Læs mere om Mix Medium

Mix High er en blandet portefølje, som består af aktier og obligationer – typisk med en overvægt af aktier. Fonden kan være en attraktiv løsning for dig, der har en længere investeringshorisont og ønsker det størst mulige forventede afkast, hvor risikoen er over middel. Læs mere om Mix High

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til ovenstående, til sammensætningen af din portefølje eller til Formueplejes investeringsløsninger generelt, er du velkommen til at kontakte os på 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

Du kan også bestille et opkald fra en af vores rådgivere. Udfyld formularen her – så ringer vi dig op, når det passer dig.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver