Spring til indhold

18. februar 2021

Klumme: Højsæson for udbytter

Af Helle Snedker

Mange investorer har de seneste par uger modtaget udbyttebetalinger fra deres investeringer i aktier og investeringsforeninger. Det er en god følelse, men det minder lidt om at få penge tilbage i skat: Der er ikke tale om gaver, der på mirakuløs vis kommer flyvende ind på din konto. Derfor skal du tænke nøje over, hvordan du bruger dem.

Følelsen af at få udbytte af sine investeringer fås ikke meget bedre i den finansielle verden. Mange investorer i børsnoterede virksomheder og investeringsforeninger har prøvet det inden for de seneste par uger, hvor udbytterne er blevet vekslet om til kontante indskud på private konti eller pensionsopsparingen.

Især udbyttebetalende selskaber og investeringsforeninger, der har haft et godt 2020, udbetaler udbytter, der rent faktisk er til at tage og føle på, og det er derfor et meget konkret og synligt afkast af den investering, du har foretaget, og den falder i god jord hos de fleste.

Udbytter er ikke noget magisk pengetræ

Men det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er tale om penge, der mirakuløst drypper ned fra et magisk pengetræ. De går fra et sted og er ikke gratis penge, der kommer ud af ingenting. I mange tilfælde er der også tale om investeringsforeninger, der lovmæssigt er forpligtet til at betale udbytter.  Investeringsforeningen skal som minimum udbetale indtjente renter og udbytter; realiserede skattemæssige kursgevinster på obligationer og valuta samt kapitalandele og finansielle instrumenter (med fradrag af administrationsomkostninger og tab videreført fra tidligere år).

På dagen for udbyttebetaling ser man typisk, at den udbyttebetalende aktie eller investeringsforening falder voldsomt. Det har den simple forklaring, at pengene, der ryger ind på din konto, tilsvarende nedbringer værdien af dit investeringsbevis eller din aktie.

Jeg taler af erfaring, når jeg siger, at det er noget, vi typisk får mange spørgsmål om på de dage, hvor udbyttet fragår i vores udbyttebetalende foreninger. Kursfaldene kan sagtens ramme 5-10 procent på en ellers rolig handelsdag, og det giver ofte reaktioner, fordi det ser ret usædvanligt ud, og mange har vanskeligt ved at forstå, at det altså rammer kursen, når udbyttet fragår din investering.

På den måde er der absolut heller ikke tale om gratis penge, men dybest set penge, du selv er med til at finansiere gennem din investering. Det er værd at være opmærksom på, selv om mange sikkert og med god grund får en rar fornemmelse, når de pludselig ser et boost af likviditet på budgetkontoen eller pensionsopsparingen.

Hvordan skal du bruge udbyttet?

Det næste spørgsmål, der melder sig, er, hvordan du så skal bruge pengene, når de tikker ind. Nogle vil sikkert være fristet af at omsætte dem til omgående forbrug, men der skal du blot være opmærksom på, at du så spiser af dit afkast. Det kan være fint nok, så længe du er klar over, hvad du gør.

Har du rigeligt med likviditet og ved ikke, hvad du skal gøre med pengene, kan du i mange netbanker faktisk klikke af, at du ønsker at få dine udbytter geninvesteret, hvis du ikke har brug for kontanterne. Det er en god måde at sikre, at du ikke går glip af afkast, men det er måske også en kærkommen anledning til at overveje, om dine midler er placeret korrekt i udbyttebetalende investeringsløsninger frem for at vælge akkumulerende investeringsløsninger, hvor man beholder udbyttet og derved øger formuen, så værdiudviklingen hele tiden er afspejlet i kursen.

Omvendt kan der være en skattemæssig årsag til, at du har valgt den udbyttebetalende afdeling, som sikrer, at du underlægges realisationsbeskatning (ved salg) fremfor beskatning efter lagerprincippet (hvert år). Dette gælder dog kun, hvis det er frie midler, du har investeret.

Hvad der er det rigtige for dig at gøre og vælge, kræver altid nøjere overvejelse. Til at starte med kan du sagtens nyde udbytterne, så længe du husker, at der ikke er tale om gratis penge. Og måske har dine afkast af investeringerne i 2020 været så flotte, at du skal betale skat, hvorfor likviditetsindsprøjtningen kan være meget kærkommen.

Klummen har også været bragt i Erhverv+ den 18. februar

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver