Spring til indhold

18. oktober 2021

Formuepleje indleder salgsproces af ejendomsfonde efter markant opskrivning

Af Formuepleje

Værdistigninger i Formueplejes ejendomsportefølje gør, at Formuepleje efter en ekstraordinær generalforsamling nu har grønt lys til at undersøge mulighederne for at frasælge de tre første ejendomsfonde.

Formuepleje er sat i verden for at skabe gode afkast til investorerne, og det er derfor med stor tilfredshed, at investeringerne i Formuepleje Ejendommes tre første fonde står over for et markant løft af ejendomsværdierne.

Formuepleje gjorde sit indtog på ejendomsmarkedet i 2017, og siden er der arbejdet målrettet på at optimere driften i samtlige af fondene. Da der samtidig med det har været stigende køberinteresser – både fra potentielle danske og udenlandske købere – for veldrevne boligudlejningsejendomme i København og Aarhus, har Formuepleje Ejendomme hen over sommeren fået foretaget mæglervurdering af hver enkelt ejendom i de tre ejendomsfonde.

Det er på den baggrund, at der nu er basis for en markant opskrivning af ejendomsværdierne i både Formuepleje Ejendomme 1, 2 og 3. Det sker allerede inden, at fondenes forventede minimumslevetid er nået:

”Formueplejes ejendomsfonde er alle lanceret indenfor de seneste godt fire år. Ved lanceringen forventede vi en levetid på fondene på minimum fem år og sandsynligvis længere. Men kombinationen af gode indkøb, god drift og ikke mindst udviklingen på det danske boligmarked indikerer, at vi nu kan opnå salgspriser, hvor afkastet i alle fondene langt overstiger de forventninger, vi havde, da fondene kom til verden,” udtaler Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

De positive udsigter gør, at Formueplejes investeringskomité nu har nikket ja til at undersøge muligheden for at sælge de tre ejendomsfonde, og på en ekstraordinær generalforsamling den 14. oktober har investorerne givet grønt lys til dette.

”Værdiansættelsen af ejendommene er på et så højt niveau, at Formueplejes investeringskomité, efter indstilling fra ejendomsteamet og i samarbejde med fondenes bestyrelser, har taget beslutning om at iværksætte en struktureret salgsproces med henblik på at sælge samtlige ejen­domme, såfremt vi kan opnå tilfredsstillende salgspriser,” siger Søren Astrup og fremhæver, at flere aktører allerede på nuværende tidspunkt har henvendt sig med bud på ejendommene.

”Samtlige bud er på et niveau, som sikrer investorerne et højere afkast, end de oprindeligt var stillet i udsigt,” lyder det fra Søren Astrup.

Et eventuelt frasalg af de tre første ejendomsfonde betyder dog ikke, at Formuepleje vinker farvel til ejendomsmarkedet. P.t. udbyder Formuepleje således en ny ejendomsfond, hvor potentielle investorer kan investere i ejendommen Nicolinehus Nord på Aarhus Ø, og det er der gode grunde til at gøre, forklarer Kristian Voldsgaard, direktør for Formuepleje Ejendomme:

”Selv om udviklingen på ejendomsmarkedet er gået stærkt de senere år, ser vi fortsat gode muligheder for attraktive investeringer i ejendomsmarkedet med gode muligheder for at skabe et langsigtet positivt afkast. Det er Nicolinehus Nord med sin centrale beliggenhed og status som et topmoderne kvalitetsbyggeri et rigtig godt eksempel på, og hvis den udenlandske køberinteresse er som nu, når ejendommen er i drift, vil investorerne formentligt også der kunne forvente en væsentlig opskrivning,” fremhæver Kristian Voldsgaard.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver