Spring til indhold

24. februar 2022

Bekymrende udvikling i Ukraine – men bevar besindelsen

Af Formueplejes investeringskomite

Situationen i Ukraine er forværret, efter at Rusland har invaderet Ukraine, og reel krig er dermed den nye virkelighed, som vi må forholde os til. Det påvirker de finansielle markeder temmelig voldsomt. Formueplejes investeringsløsninger er også mærket af de negative kursreaktioner.

Konflikten mellem Rusland og Ukraine er eskaleret til en reel russisk invasion, og decideret krig mellem de to nationer er nu en realitet

Konsekvenserne for de finansielle markeder er i dag faldende renter og aktiekurser samt en styrket dollar. Vi forventer, at konflikten langsigtet vil påvirke handels- og militær-politikken i EU.

Når vi ser frem i tiden, forventer vi i vores hovedscenarie, at aktier kommer tilbage til niveauer som vi så før denne konflikt. Men udfaldsrummet er på kort sigt til såvel fald som stigninger.

Til gengæld forventer vi ikke at de europæiske renter på kort sigt vil returnere til samme niveauer som før invasionen. Det skyldes først og fremmest at ECB vil forholde sig til den økonomiske virkelighed som opstår i kølvandet på konflikten og de kommende økonomiske sanktioner. Vi forventer derfor at ECB ikke får lige så travlt med at aftrappe deres opkøbsprogrammer, som markedet forventede for blot få dage siden. Rentepilen peger dog fortsat opad på længere sigt.

Håbet om, at Putin kunne ”nøjes” med blot at anerkende de to østukrainske territorier Luhansk og Donetsk har vist sig at være netop det – et håb, efter at bomber og missiler har ramt det meste af Ukraine, mens russiske tropper har krydset grænsen til Ukraine endda flankeret af Hvideruslands militær. Foreløbig er der ikke nogen meldinger om militær opbakning til Ukraine fra EU’s eller USA’s side – og det vil heller ikke være vores forventning.

Man må forvente, at det internationale samfund hurtigt skrider til omfattende sanktioner mod Rusland, men næppe involveret i direkte krigshandlinger.

Ruslands ageren vil få langsigtede konsekvenser for EU-landenes økonomiske - og militære – politik. Økonomisk vil der hurtigere tilstræbes en uafhængighed af kritiske vareleverancer fra Rusland (bl.a. gas) – og militærpolitisk må forsvarsbudgetter forventes at stige væsentligt. Det kan endda være muligt, at lande som Finland og Sverige formelt rykker tættere på NATO som egentlige NATO-lande.

Rusland selv mærker dog også konsekvenserne, og det russiske aktiemarked faldt således med 45 procent efter invasionen af nabolandet Ukraine. Det er næsten en halvering, men det langt fra nok til at skabe reel indenrigspolitisk modstand imod Putin.

Bevar overblikket i en svær situation

I Formuepleje følger vi naturligvis situationen tæt, da udviklingen skaber store dønninger i de finansielle markeder – herunder i Formueplejes investeringsløsninger, og man skal være forberedt på udsving og mere volatile markeder i den kommende tid.

Den russiske aggression giver med garanti øgede sikkerhedspolitiske spændinger mellem Rusland og Vesten, og der er også nogenlunde sikkerhed for, at energipriserne, der i forvejen er steget kraftigt, bliver sendt yderligere i vejret. Man må ligeledes forvente, at forbrugs- og investeringslysten kan blive negativt påvirket, men der er også andre vigtige forhold som trækker den modsatte vej som for eksempel genåbningen af økonomierne efter coronakrisen. Alt andet lige øger det på kort sigt risikoen for en vækstafmatning i Europa, mens de langsigtede effekter peger på en mere ekspansiv finanspolitik jf. ovenfor grundet øgede forsvarsbudgetter og omlægning af EU-økonomien til større uafhængighed af strategiske leverancer.

Med et fald i omegnen af 10 procent siden årets start i europæiske aktier har markedet allerede delvist inddiskonteret en del af de forventede vækstudfordringer, der kan opstå.   

Efter at vi i januar solgte 10 procent af vores europæiske aktier, er vi dermed ikke langt fra det niveau, hvor vi atter vil øge investeringerne i europæiske aktier.

Historikken viser, at de finansielle markeder har det med at overvinde sådanne store geopolitiske begivenheder, som vi p.t. er vidne til, relativt hurtigt. Det kræver naturligvis, at tingene ikke eskalerer i stil med det, vi har set de seneste par døgn, men grundlæggende er det sådan, at effekten af store geopolitiske begivenheder sjældent står på i lang tid. Tingene vender ofte rundt, når situationen får lov at bundfælde sig, og derfor er vores anbefaling også, at man holder fast i sine investeringer.

Sluttelig vil vi fremhæve, at vi i 2021 lukkede investeringsforeningen Formuepleje Rusland blandt andet med begrundelsen, at ”transitionen mod demokratiske og økonomiske reformer i Rusland er gået i stå, ligesom der er indført yderligere handelsrestriktioner fra EU’s og USA’s side over for Rusland. Ikke meget tyder på, at den udvikling vender.” Den forudsigelse bekræftes desværre af den seneste tids udvikling.

Formuepleje følger løbende udviklingen i Ruslands krig mod Ukraine med aktuelle kommentarer om den forventede betydning for de finansielle markeder.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver