Spring til indhold

21. januar 2022

En bæredygtig aktie fuld af gas og grøn omstilling

Af Formuepleje

Linde er verdens største producent af industrigas, der er afgørende for nærmest enhver fremstillingsproces. Men det er derudover et af de selskaber, der er afgørende i den grønne omstilling. Det skyldes, at hydrogen er en central del af produktporteføljen og årsagen til, at Linde befinder sig i en bæredygtig poleposition.

Når du kører langs lande- og motorvejen og får øje på en fremstillingsvirksomhed med 8-10 tanke i baggrunden, vil disse tanke ofte indeholde industrielle gasser, der er altafgørende
for, at den pågældende virksomhed overhovedet kan opretholde en produktion.

Meget ofte vil det være det globale industrigasselskab Linde, der står bag leverancen af de industrigasser, der i forskellige afskygninger bruges inden for stort set al fremstilling.
Selskabet er verdens største af sin slags og er en af blot tre aktører med global tilstedeværelse inden for sit felt.

Ikke nok med det: Linde er også et af de selskaber, der for alvor gør en forskel i den grønne omstilling, som alle taler om i disse år.

Det gør samlet set Linde til en interessant investeringscase både i forhold til afkast og bæredygtighedsmål. Aktien udgør derfor en ikke uvæsentlig del af Formueplejes aktieeksponering
uden dog at være en af de 10 største aktieinvesteringer. Linde udgør således cirka 1,4 procent af aktieporteføljen i Formuepleje LimiTTellus og Globale Aktier, mens Linde fylder omkring 3,5 procent af porteføljen i begge Formueplejes Better World-fonde Environmental Leaders og Global Opportunitites.

”Linde er et fantastisk godt selskab i en konsolideret industri med tre stærke spillere, der sidder på mere end 70 procent af markedet. Linde er størst og sidder efter fusionen med amerikanske Praxair i 2018 nu på 30-35 procent af markedet, mens franske Air Liquide og amerikanske Air Products hver især sidder på omkring på 15-20 procent. De er de tre eneste aktører, der reelt er globalt til stede, og der kommer ingen nye konkurrenter, fordi det i praksis ikke kan lade sig gøre, da det kræver enorm skala at komme derop,” forklarer Thomas Skovbjerg, senior research analyst hos AllianceBernstein, der står for udvælgelsen af aktier i Formueplejes globale aktieportefølje.

Det er derfor med god grund, at vi har med en aktie at gøre, som efterhånden er steget pænt i værdiansættelse.

”Selskabet har opnået en markedsværdi på mere end 1000 milliarder kroner og er prissat ret højt efterhånden. Det er en aktie, som mange har ligget med i mange år, og det gør det til en dyr aktie. Men det er med god grund: Over 25 år er indtjeningen hvert år steget med 11 procent i snit. Det er både ekstremt stærkt og ekstremt stabilt. Samtidig er det et selskab, der betaler højt udbytte, køber egne aktier og geninvesterer i virksomheden. Og så er det dygtige mennesker, der står i spidsen for virksomheden,” siger Thomas Skovbjerg.

Netop fusionen har været katalysator for, at Linde står med en umanerlig stærk markedsposition og med mere end solide fremtidsudsigter. ”Før fusionen var Linde lidt en sleeping giant, der levede en lidt søvnig tilværelse, inden Praxairs ledelse tog over og fortsatte under Lindes navn. Det var godt, fordi det er det bedste ledelsesteam inden for industrien. Det har lønnet sig, og i dag er Linde suverænt største aktør inden for sit felt og ovenikøbet med nogle meget stærke udsigter for fremtiden, fordi selskabet er vældigt godt positioneret til den grønne omstilling,” konstaterer Thomas Skovbjerg.

Hydrogen er det nye grøn

At Linde scorer højt på bæredygtighed og er blandt de øverste inden for den grønne omstilling, hænger især sammen med, at hydrogen er en central del af produktgruppen, og det er den primære årsag til, at Linde slår positivt ud på bæredygtighed, forklarer Thomas Skovbjerg:

”Linde er allerede nu i stand til at drive store produktionsanlæg inden for hydrogen, som er en væsentlig del af den grønne omstilling, fordi det udgør en mulighed for på sigt at udskifte benzinmotoren med en brændselscelle, som kun kan drives af hydrogen – og det marked er drevet af industrigasser, som er domineret af Linde. Der gemmer sig her et enormt potentiale, fordi hydrogen er et centralt element i energiomstillingen. Allerede nu kan Linde delvist erstatte benzin- og dieselmotorer i dele af industrien, og de har også infrastrukturen, der kan transportere hydrogenet rundt samt det største netværk af oplagringssteder af hydrogen. De er der, hvor mange andre arbejder på at komme hen.”

Samtidig ejer Linde 20 procent af ITM Power, der er blandt de største til at bruge vedvarende energi til at omdanne vand til hydrogen, og det er også med til at skille Linde ud fra mængden, da det ellers kræver meget energi at udskille hydrogen fra vand (hydrogen udgør som bekendt H’et i H2O).

Risikoen for Linde i forhold til hydrogenmarkedet har været, at elbilerne vandt terræn på bekostning af hybridbiler, men hydrogenmarkedet handler i langt højere grad om den tunge lastbiltrafik. Momentum er derfor med hydrogen nu, fordi der mere end nogensinde før er sense of urgency i den grønne omstilling.

”Volvo har forsøgt sig med en batteridrevet lastbil, men batterierne bliver meget tunge, og derfor giver hydrogen meget mere mening, når det kommer til lastbiler.
Volvo, Mercedes og Volkswagen er derfor gået sammen i et joint venture om at udvikle hydrogenmotorer til lastbiler baseret på vedvarende energi, som er langt mere effektivt end batterier, der er ret energiintensivt i fremstillingen. Så begynder CO2-regnskabet at gå op, og hydrogen er derfor en væsentlig energikilde i forhold til at nå ambitionen om et CO2-neutralt samfund i 2050. På sigt skal disse motorer også omfatte personbiler,” lyder det fra Thomas Skovbjerg.

Nyder godt af manglen på halvledere

Det var det bæredygtige islæt, men dertil kommer det profitable islæt, der i den grad også er et kendetegn ved Linde, som for eksempel nyder godt af den mangel, vi ser på halvledere.
”Hele verden kæmper for at få nok halvledere, og alle prøver at udbygge produktionen. Et centralt krav, som man ikke kan fravige i den forbindelse, er at bygge et stort industrigasanlæg, så når Intel, Samsung eller andre, der fremstiller halvledere, vil øge produktionen, er der så få, der kan levere de her industrigasanlæg, at de skal gå til Linde eller en af de to andre store. Det gør det til en ekstremt profitabel industri, og omkostningspresset kan de sende direkte videre til kunderne, som ikke har andet valg – og Linde har p.t. den stærkeste ordrebog nogensinde,” siger Thomas Skovbjerg, der peger på, at industrielle gasser helt generelt er uundværlige i alle industrier.

Industrielle gasser bliver således brugt i utroligt mange sammenhænge, fordi mange ting slet ikke kan produceres uden brug af industrigasser.

”Et raffinaderi kan ikke fungere uden, og når man skal bruge laser til fremstilling af halvledere, hvor du svejser små dioder på et lille motherboard, er inputtet til laser også en industrigas. Du bruger det også i fødevarer for eksempel til færdiglavet salat, hvor gassen bruges til at skabe atmosfære i pakken for at forlænge holdbarheden. Det er også en industrigas, der udløser en airbag i en bil,” siger Thomas Skovbjerg og tilføjer, at man også kan nævne oxygen til hospitaler og sygdomsbehandling.

Her har Linde gjort en konkret forskel under corona:

”Linde leverer ilt og iltflasker til store hospitaler og klinikker, og mange udviklingslande var løbet tør for ilt til behandling under corona, hvis ikke Linde havde øget produktionen af iltflasker. Indien er et godt eksempel på dette, hvor den indiske regering gav Linde dispensation i forhold til en række lockdown-restriktioner, da det indiske sygehusvæsen var løbet tør for iltflasker, hvis ikke Linde havde kunnet levere,” nævner Thomas Skovbjerg.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 01//2022

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver