Spring til indhold

19. august 2021

Foreningstanken virker også, når det gælder investeringer

Af Helle Snedker

Danskerne er for alvor ved at få øjnene op for investeringsforeninger, og det er der al mulig grund til at kippe med flaget for.

Danmark er kendt som et rigtigt foreningsland og efter min mening bør vi også være kendt som et rigtigt investeringsforeningsland. At investere i forening rummer nemlig nogle fordele og muligheder, man ellers ikke kommer i nærheden af som privat investor. 

Det er glædeligt, at endnu flere danskere for tiden får øjnene op for det gode perspektiv i at være en del af investeringsforeninger. Nylige tal fra både Nationalbanken og Finans Danmark bekræfter den gode udvikling. Nationalbanken har oplyst, at danske husholdninger det seneste år (siden august 2020) har købt investeringsbeviser for 32 milliarder kroner, heraf 21 milliarder i blandede fonde bestående af både aktier og obligationer, mens Finans Danmark i løbet af sommeren har meldt, at danske investeringsfonde har kurs mod endnu et rekordår.

Skal jeg være lidt krakilsk, er det måske mindre godt, at årsagen til den store tilstrømning blandt andet ser ud til at være ansporet af de negative renter, som for mange psykologisk kan være svære at kapere. Det vidner om, at vi stadig har et stort arbejde at gøre med at fremelske en reel investeringskultur i Danmark, men når det nu skal være, er det trods alt et positivt element ved de negative renter, at de tvinger alle dem, der egentlig helst bare vil have deres penge stående i banken, til at tage aktiv stilling til, om det nu også er en god ide. Det er det efter min overbevisning ikke altid.

Invester bredt sammen med andre

Og når man nu skal bevæge sig ud på investeringsmarkedet, som for mange er nyt og ukendt terræn, er det oplagt at henlede opmærksomheden på den gode mulighed det er at investere i forening. Fordi det giver god risikospredning, når der bliver investeret i flok. Selv med en lille opsparing, får du mulighed for at sprede dig på både geografi og brancher, hvor du på egen hånd ville have svært ved at opnå blot tilnærmelsesvis samme risikospredning.

Når en Amazon-aktie koster over 21.000 kroner eller en Mærsk-aktie cirka 17.000 kroner, så vil det være svært for de fleste at diversificere deres portefølje ret meget yderligere og sprede risikoen ud over mange flere selskaber. Derfor giver det god mening at gå sammen med andre, så I tilsammen har mulighed for at foretage store investeringer i en lang række selskaber og ad den vej opnå et attraktivt afkast. 

Du får ganske enkelt del i et større antal aktier, end du ellers kunne have fået, når du sammen med en række andre investorer går sammen i forening, hvor omkostninger og afkast deles ud fra størrelsen af det samlede investerede beløb. Det er således en god vej til at kunne sprede risikoen og ikke blot ved at øge andelen af selskaber, du kan være investeret i, men også på andre parametre.

Investeringsforening oplagt som risikospredning

En globalt orienteret investeringsforening kan for eksempel hjælpe dig med at sprede din geografiske risiko, så du er investeret i både USA, Europa og Fjernøsten, men det kan også være en sektorbaseret risikospredning, så du er eksponeret til både medicinalbranchen, industri og teknologi for blot at nævne nogle eksempler.

Det du til gengæld ikke får i en investeringsforening, er den gyldne enkeltaktie, hvor du investerer 10.000 kroner til kurs 10 for 1000 aktier, som pludselig stiger voldsomt i værdi, men her skal du også være opmærksom på, at den sammenligning reelt ikke duer til ret meget. Ved at købe en enkelt aktie eller to løber du en helt anden risiko frem for, hvis du køber en investeringsforening bestående af 60-80 selskaber.

Går den virksomhed, du har investeret i som enkeltaktie, konkurs, er du lige vidt, og dine penge er væk. Det kan såmænd også bare være, at den klarer sig dårligt og mister store dele af sin værdi på børsen, og så står du måske tilbage med 20 procent af din investering. Går en af de 60 virksomheder i investeringsforeningen derimod konkurs eller klarer sig dårligt, så vil du fortsat være investeret i de 59 andre selskaber, som formentlig klarer sig bedre. Det er den skelnen, der er vigtig at foretage.

Artiklen er også bragt i Erhverv+ torsdag den 19. august 2021.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver