Spring til indhold

27. april 2021

Formueplejes kreditteam søger sine egne veje i markedet

Af Formuepleje

Som investor i virksomhedsobligationer kan man hurtigt komme til blindt at følge markedet. I Formueplejes kreditteam, der står bag de to fonde Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer, er tilgangen imidlertid en anden og går på systematisk at finde undervurderede investeringer på undervurderede markeder.

Alle kender aktier og obligationer som aktivklasser, men herimellem findes der også virksomhedsobligationer, som man kunne kalde for en slags hybrid mellem de to. Her låner investor penge til den pågældende virksomhed, som man kender det fra stats- eller realkreditobligationer, men investeringen foregår i et selskab, ligesom man kender det fra aktier.

Ideen er naturligvis at opnå et godt afkast, men med en lavere risiko end ved eksempelvis aktieinvesteringer.

I Formuepleje udgør virksomhedsobligationer fundamentet i de to fonde Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer og er en del af porteføljen i tre af Formueplejes
balancerede fonde; Optimum, Pareto og Safe. Her har virksomhedsobligationer været en medvirkende årsag til, at disse tre fonde har fået en god start på året.

”Vi er meget tilfredse med den udvikling, vi har haft på det seneste. Der har været meget lav konkursaktivitet i vores portefølje på trods af corona, og vi følger fortsat vores strategi, som handler om at være aktive og systematiske i vores langsigtede investeringstilgang, så vi over tid opnår et merafkast i forhold til marked og konkurrenter. Det indebærer blandt andet, at vores portefølje adskiller sig ret markant fra indekset, og vi er ikke blege for at kigge vores egne veje. I et land som Brasilien kan det være svært at få en høj kreditvurdering, og det får mange andre til at holde sig væk. Her vælger vi at gå ind og lede efter de bedste selskaber, der egentlig havde fortjent en højere kreditvurdering. Med andre ord kigger vi nøje på den kreditpræmie, vi bliver betalt for at investere i et givent selskab frem for at følge indekset slavisk,” forklarer Klaus Blaabjerg, der er chef for Formueplejes kreditteam, der også består af porteføljemanagerne Sune Højholt Jensen, Peter Dabros og Toke Katborg Hjortshøj samt Morad Echkantana, som er analytiker.

USA var først med virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer har i USA haft sin gang som alternativ til bankfinansiering i mere end 100 år, men kom først til Europa og Danmark langt senere. Sammenlignet med især aktier lever virksomhedsobligationerne i nogen udstrækning fortsat under radaren, men det er der ifølge Klaus Blaabjerg ingen grund til:

”Historisk har det været en aktivklasse, der kommer hurtigt tilbage oven på nedture i markedet, og det billede har gentaget sig det seneste år. Det samme gør sig gældende, hvis man kigger 10 år tilbage. Det er en god måde ikke at være eksponeret udelukkende i aktier,” forklarer Klaus Blaabjerg.

Når han og resten af kreditteamet går på jagt efter egnede virksomheder at investere i, er sigtekornet især rettet mod virksomheder uden alt for meget gæld.

Både Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer består af over 100 virksomhedsobligationer, hvoraf størstedelen har en rating fra BBB til B og med et fåtal med henholdsvis A- og C-rating. Allerhelst undviges kreditinvesteringer med triple C-rating og derunder, det vil sige de virksomhedsobligationer, som ofte også tituleres som junk bonds.

”Dem undgår vi, fordi risikoen for konkurs, og at vi ikke får vores penge tilbage, her er for stor. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at ratingen ikke er alt, fordi den nogle gange medtager ting, som vi ikke tillægger stor værdi. Derfor kommer det altid an på en konkret vurdering af hvert enkelt selskab. Nettogælden er noget, vi lægger stor vægt på, når vi udvælger selskaberne, og den skal være rigtig i forhold til indtjening og egenkapital, som er de to vigtigste nøgletal for os,” forklarer Klaus Blaabjerg.

Men heller ikke nøgletallenes niveau er nok til at sikre, at det munder ud i en beslutning om at investere.

”Fremtidsudsigter og ændringer tillægger vi mindst lige så stor betydning. De er uhyre vigtige, fordi de viser noget om, hvorvidt selskabet er på vej i den rigtige retning. Det hele skal spille sammen, så det kan godt være en kompliceret og omhyggelig proces at finde frem til de rigtige selskaber,” understreger Klaus Blaabjerg, der peger på, at teamet går efter at finde skævhederne i markedet og ikke lader sig føre med flokken:

”Vi har en aktiv tilgang og følger ikke blindt efter benchmark, hvori der eksempelvis indgår triple C-obligationer, som har den højeste risiko. Derimod går vi efter virksomheder med god indtjening, og som vil nedbringe deres gæld. I den gruppe forsøger vi så at finde de obligationer, hvor renten er for høj i forhold til risikoen for konkurs. Det er kunsten at kunne finde de selskaber og det, der gør det sjovt og udfordrende.”

Fakta om virksomhedsobligationer og formueplejes kreditteam

  • Virksomhedsobligationer er inddelt i investment grade og high yield, hvor investment grade er de mest sikre og rates AAA, AA, A og BBB, mens high yield rates som BB, B, C, CC og CCC (af og til også med et plus eller minus). De lavest ratede kaldes i folkemunde for junk bonds.
  • Formueplejes kreditteam har siden lanceringen i 2015 vundet talrige priser for sin langsigtede performance, og p.t. ligger Formuepleje Global High Yield nummer et blandt 437 fonde i Tyskland målt på det femårige afkast.

Value og size giver størst afkast retur

Formueplejes kreditteam blev etableret i 2015, men deres fælles historik går endnu længere tilbage. Selve investeringsstrategien blev således lanceret i 2006 og har nu 15 år på bagen, hvor den har vist sit værd, fremhæver Klaus Blaabjerg.

”Fra begyndelsen er vi gået efter en strategi, hvor value og size har spillet en nøglerolle. Momentum og low risk, som handler om henholdsvis virksomhedsobligationer, der historisk har vist god indtjening og lav risiko, er siden kommet til, men det er value- og sizetilgangen, der har vores hovedfokus. Kort fortalt går det ud på at kigge efter de undervurderede investeringer, som man i praksis kan oversætte med virksomhedsobligationer, der er forkert prissatte. Det kunne for eksempel være de såkaldte fallen angels, hvor investment grade-virksomhedsobligationer, der er blevet nedgraderet til high yield, bliver tvungent frasolgt i investment grade-fonde, og så stiger kreditspændet uforholdsmæssigt meget. Så står vi pludselig med en interessant high yield-case, der er værd at investere i,” forklarer Klaus Blaabjerg og fremhæver, at size-faktoren i sin natur minder lidt om value-tankegangen.

”De mindre selskaber er ofte tvunget til at betale en højere rente, fordi de ikke har samme naturlige opmærksomhed fra de større investorer, som typisk også er underlagt restriktioner i forhold til at kunne investere i selskaberne. De er simpelthen for små. De giver sådan nogle som os nogle muligheder for aktivt at tilvælge de mindre virksomheder, fordi vi ikke er underlagt sådanne størrelsesrestriktioner. Det gør os lidt mere fleksible. Med andre ord er vi i stand til at se og forstå, når der er en god grund til, at en virksomhedsobligation er ”billig” forstået som attraktivt prissat, fordi vi graver et spadestik dybere, end når man er indeksbaseret,” nævner Klaus Blaabjerg og tilføjer:

”Det kan godt være, at det mindre selskab handles i overensstemmelse med sin rating, men i forhold til virksomhedens reelle finansielle styrke er der tale om en undervurdering. Og så bliver det en interessant investeringscase for os. Af samme grund ser man ofte også, at de mindre selskaber er lidt længere end de store om at komme ud af en krise.”

Marts-chokket i 2020

Virksomhedsobligationer fik som alle andre aktivklasser et chok af den anden verden, da coronapandemien ramte verden i februar/marts sidste år, og det gjaldt også for Formuepleje Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer. De to fonde kom dog hurtigt igennem det og ud på den anden side:

”Kursfaldene i marts 2020 var en betydelig stresstest for vores risikostyring og investeringsfilosofi, men vi bestod testen, fordi vi stort set ikke oplevede konkurser i vores porteføljer. Som mange andre blev vi overrasket over nedturens omfang og det totale fravær af likviditet i markedet, men vi kunne også konstatere, at vi som forventet hurtigt kom med på opturen, der satte fart fra sommeren og resten af 2020. Den udvikling er fortsat ind i det nye år, og vi ligger rigtig godt positioneret til de næste skridt i genopretningen, så jeg er meget fortrøstningsfuld, hvad angår vores afkast de kommende 6-12 måneder,” siger Klaus Blaabjerg.

Den optimisme finder han blandt andet i, at førnævnte value- og sizetilgang viste sit værd efter den markedsnedgang, der var i 2016. Her præsterede value og size meget stærkt i de efterfølgende 12-18 måneder.

Den historie kunne meget fint gentage sig i denne ombæring, og derfor har kreditteamet det seneste halve års tid øget eksponeringen i de mindre selskaber, som typisk er lidt langsommere ude af starthullerne efter en nedtur, men derefter kommer efter det.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 02//2021.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver