Spring til indhold

17. marts 2023

Banker sætter dagsordenen i hektisk uge på de finansielle markeder

Af Formueplejes Kapitalforvaltning

En hektisk uge nærmer sig sin afslutning, hvor særligt fokus på amerikanske og europæiske banker, inflationstal og ikke mindst renteforhøjelse fra ECB har sat dagsordenen for markante bevægelser på de finansielle markeder. På trods af den seneste uro ligger Formueplejes klassiske fonde alle med positive afkast i 2023 og alle med afkast bedre end de respektive fondes sammenlignelige risikoindeks.

Klare budskaber på gårsdagens centralbankmøde i Europa

Spørgsmålet om, hvorvidt ECB skulle fokusere på den fortsat høje inflation eller på problemerne i den finansielle sektor på begge sider af Atlanten, blev besvaret af præsident Christine Lagarde i første sætning på torsdagens rentemøde: ”Inflationen forventes at være for høj for længe”.

Derfor satte ECB renten op med 0,50 procentpoint, på trods af de seneste dages uro på de finansielle markeder, og satte samtidig en stopper for de værste spekulationer om den fremtidige renteudvikling.

Rentespekulationer har netop været en afledt effekt af den seneste uges intense fokus på europæiske og amerikanske banker og ikke mindst investorernes naturlige reaktion herpå, hvor der sælges aktier og andre risikoaktiver for til gengæld at købe sikre korte amerikanske og europæiske statsobligationer.

Derfor faldende aktier og samtidig kraftigt faldende korte renter. Netop usikkerheden og de væsentligt lavere europæiske statsrenter lagde også kimen til forventninger om en lavere rentestigning, om nogen overhovedet, på gårsdagens rentemøde. 

Der er dog fortsat en vis grad af usikkerhed angående ECB’s fremtidige pengepolitik, hvilket også blev kommunikeret klart på rentemødet.

Lagarde gjorde det nemlig også klart, at ECB ikke har en fast kurs for de kommende møder, men vil lade inflationsudsigterne og de økonomiske nøgletal diktere udviklingen – herunder naturligvis også stabiliteten i det finansielle system, hvor man er klar til at træde til, skulle dette mod forventning blive nødvendigt.

Silicon Valley Bank, Credit Suisse og den øvrige globale banksektor

De amerikanske myndigheders overtagelse af Silicon Valley Bank (SVB) i weekenden skabte chokbølger gennem aktieinvestorerne i både USA og Europa først på ugen.

Banken blev sat under administration, da banken gennem en årrække havde investeret kunders indskud uden ordentlig risikostyring og dermed måtte realisere et kurstab på 1,8 mia. dollars.

Dette kombineret med træk på bankens indlånsbase (kunder trak penge ud af banken) gjorde det ikke muligt at fortsætte driften. Amerikanske myndigheder sikrer alle indlån i SVB, så ingen kunder taber penge samtidig med, at alle amerikanske banker får adgang til likviditet i den amerikanske centralbank mod at stille amerikanske statsobligationer til sikkerhed.

Onsdag rettede fokus sig så mod Europa, hvor Credit Suisse oplevede kraftige aktiekursfald, som sendte hele den europæiske banksektor ned. Problematiske sager som hvidvask, korruption, dårlig governance og ikke mindst i visse tilfælde tvivlsom risikostyring har fulgt banken i en årrække.

Senest i januar fik banken tilført kapital fra Saudi National Bank, og da en talsperson herfra onsdag udtalte, at man ikke ville stille yderligere kapital til rådighed, opstod usikkerheden for alvor. Natten til torsdag opsatte den schweiziske nationalbank dog en låne- og likviditetsfacilitet til Credit Suisse på i alt 50 mia. schweizerfranc., som i første omgang stabiliserede kursen på banken i gårsdagens handel.  

Selvom nyhedsstrømmen omkring de europæiske og amerikanske banker vækker minder fra finanskrisen, mener Formuepleje, at situationen som udgangspunkt er væsentlig anderledes denne gang, og at der således ikke er tale om en systemisk krise, hvor et flertal af bankerne har samme udfordringer som SVB og Credit Suisse.

Problemerne i Silicon Valley Bank og Credit Suisse er blandt andet et resultat af mangelfuld risikostyring og drift i den enkelte bank. Store europæiske og amerikanske banker står i dag med et helt andet kapitalgrundlag og er siden finanskrisen blevet kraftig reguleret, netop for at sikre en stabil og robust finansiel sektor.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kræver en systemisk krise for at banker eller aktier generelt kan falde i værdi. De seneste 12 måneders kraftige rentestigning vil have en effekt på banker, virksomheder, boligejere og forbrugere, netop fordi rentestigningernes formål er at begrænse efterspørgslen i samfundet og derigennem nedbringe inflationen.

Vigtige amerikanske nøgletal druknede i investorernes fokus på banker

I tirsdags blev tal for netop inflationen i den amerikanske økonomi offentliggjort. Gennem det seneste år har inflationstallene været omdrejningspunktet for markedsudviklingen, men denne gang var markedspåvirkningerne forholdsvis afdæmpede.

Tallene kom således ud som ventet: Endnu et fald i inflation fra omkring 6,3 procent til 6,0 procent i det overordnede indeks og et mindre fald i det vigtige kerneindeks, der er renset for priser på energi- og fødevarer. På trods af de fortsat høje niveauer var inflationsudviklingen endnu et tegn på en bevægelse i den rigtige retning, selvom det sidste stykke mod centralbankens inflationsmål på 2 procent, vil blive noget sværere at nå.

Samtidig kom der også nøgletal for aktiviteten i den amerikansk fremstillingssektor, som understøttede den fortsatte vækstafmatning. Igen et nøgletal med begrænset markedseffekt da den finansielle stabilitet blandt bankerne, var det primære omdrejningspunktet for investorernes opmærksomhed.

Den seneste uges mange begivenheder ændrer for nuværende ikke på Formueplejes hovedscenarie, hvor en forventet recession i Europa og USA fortsat er det primære omdrejningspunkt.

Hvis om noget kan det argumenteres, at den kreditopstramning, der naturligt vil ske i kølvandet på begivenhederne, vil kunne lægge et yderligere pres på væksten. Gennem hele 2022 har Formuepleje, ved flere lejligheder, nedbragt aktieeksponeringen væsentligt og samtidig fastholdt en relativ lav varighed.

Med udgangspunkt i hovedscenariet er en forsigtig tilgang til risikoaktiver fortsat det aktuelle omdrejningspunkt, hvorfor en lav aktieeksponering er fastholdt på 85% (hvor banker også er undervægtede), neutral til undervægtet kreditobligationer samt en varighed på 2,5 år på obligationsporteføljen.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver