Spring til indhold

22. april 2021

Udbytte på vej i Formueplejes obligationsfonde

Af Formuepleje

Udbyttebetalingen i Formuepleje Obligationer, Global High Yield, EM Virksomhedsobligationer lander på investorernes konti den 7. maj. Betalingerne er lidt længere undervejs i år grundet en ændring i vedtægterne.

De foreslåede udbytter i Formueplejes obligationsfonde; Formuepleje Obligationer, Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer er klar. Pengene forventes dog først til disposition den 7. maj, da dispositionstidspunktet er udskudt på grund af en vedtægtsændring i de tre foreninger.

Grundet valørdage i forbindelse med handelsafvikling, vil beviserne handle inklusiv udbyttet til og med den 4. maj. Den 5. maj fragår udbyttet i kursen og forventes til disposition for investor den 7. maj.

Tidligere har det i vedtægterne for hver af de tre foreninger fremgået, at ”afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter”. I stedet vil det fremover fremgå, at ”afdelingen kan ikke investere i aktier og andele i selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet.”

Ændringen har ingen indflydelse på investeringsstrategien i de pågældende afdelinger, idet ingen af dem ejer eller har ejet aktier eller andele i selskaber her i landet.

De foreslåede udbytter i hver af de tre fonde lyder som følger:

Formuepleje Obligationer: 2,20 kroner pr. investeringsbevis

Global High Yield: 4,80 kroner pr. investeringsbevis

EM Virksomhedsobligationer: 13 kroner pr. investeringsbevis

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver