Spring til indhold

14. december 2023

Godt nytår Skat

Af Helle Snedker

Hvordan er det nu med skat på investeringer i ”frie midler”?

Penge, du investerer, og som ikke er en del af en pensionsopsparing, ikke står på en aktiesparekonto og ikke er sparet op i din virksomhed eller dit selskab kaldes frie midler.

Når du investerer dine frie midler, skelner man mellem to former for indkomst. Dine afkast kan enten blive opgjort som kapitalindkomst eller som aktieindkomst.

Bliver afkast gjort op som kapitalindkomst, påvirker det beregningen af din skattepligtige indkomst. Afkastet bliver altså blandet sammen med din løn- og pensionsindtægter – mens aktieindkomst bliver behandlet separat.

Listen her giver et overblik over, hvad Skat regner som kapitalindkomst. Listen er ikke 100% udtømmende, men indeholder de mest almindelige indtægter, der betragtes som kapitalindkomst:

Kapitalindkomst

 • Renteindtægter på dine indlån
 • Renteindtægter på obligationer
 • Renteudgifter på alle dine lån og kreditter samt bidragsbetalinger på dit realkreditlån
 • Udbytter af udbyttebetalende investeringsforeninger der investerer i obligationer (eller i en blanding af aktier og obligationer og IKKE står opført på Skats positivliste)
 • Gevinster og tab ved salg af obligationer
 • Gevinster og tab ved salg af udbyttebetalende investeringsforeninger der investerer i obligationer (eller i en blanding af aktier og obligationer og IKKE står opført på Skats positivliste)
 • Stigninger og fald i værdien af akkumulerende investeringsforeninger og ETF’ere, der IKKE er opført på Skats positivliste

Aktieindkomst

 • Udbytter af aktier og aktiebaserede investeringsforeninger
 • Udbytter af blandede investeringsforeninger, der står opført på Skats positivliste
 • Gevinster og tab ved salg af aktier
 • Gevinster og tab ved salg af udbyttebetalende aktiebaserede investeringsforeninger
 • Stigninger og fald i værdien af akkumulerende investeringsforeninger og ETF’ere, der ER opført på Skats positivliste.

 

Listen er lang, og det kan være svært at få overblik. Har du investeret frie midler, er mit råd, at du går dine depoter igennem for at få et overblik over, hvilke indkomsttyper de enkelte investeringer hører under.

Næste skridt er at kategorisere dine investeringer i frie midler efter, om de beskattes efter realisationsprincippet (altså, at skatten udløses, når du realiserer en gevinst eller et tab – nemlig i forbindelse med salg) eller efter lagerprincippet.

Hører investeringen under lagerprincippet, betaler du skat uafhængig af, om du har købt eller solgt. Det vil sige, at hvis din investering er steget i værdi i året, der gik, bliver du beskattet af det, og hvis din investering er faldet i året, der gik, kan du fratrække faldet.

Når du har overblik over, hvilket beskatningsprincip dine investeringer hører under, kan du opgøre din nettokapitalindkomst og din nettoaktieindkomst og regne gevinster, tab, stigninger, fald, udbytter, renter mv. sammen.

Er der tale om kapitalindkomst, og ender den med at være positiv, optræder den på din selvangivelse. Umiddelbart udløser den 37% i skat. Men – hvis du er topskattebetaler, og hvis du har mere end 48.800 kr. i positiv kapitalindkomst (97.600 kr. for ægtepar i alt), kan den overskydende del udløse en skat på 42%.

Er der omvendt tale om negativ kapitalindkomst på under 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtepar), udløser den 33% fradragsværdi. Negativ kapitalindkomst, der overstiger 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtepar), er nede på en fradragsværdi på 25%.

Asymmetrien er værd at være opmærksom på, når du vælger, hvad du vil investere i. For hvis du med sikkerhed har renteudgifter (=negativ kapitalindkomst), kan det være en god ide at investere i noget, der beskattes som kapitalindkomst, og dermed øge fradragsværdien af renteudgifterne.

Hvis der er tale om aktieindkomst, og den ender med at være positiv, beskattes du med 27% op til grænsen på 58.900 kr. (117.800 kr. for ægtepar) og 42% herover.

Er aktieindkomsten negativ, overføres den til næste runde (næste år og fremover) – lige indtil den dag, du støder på en positiv aktieindkomst. Også her kan det derfor være relevant at se sig om, før du investerer. Hvis du som investor har et tidligere aktietab, vil det være oplagt at investere i noget, der beskattes som aktieindkomst, så du får udnyttet dit skattemæssige tab.

Alt i alt gælder det om at investere i noget, der skaber et afkast. Og helst så højt et afkast som muligt i forhold til den risiko, du er indstillet på at tage med din opsparing.

Det betaler sig at sætte sig grundigt ind i skattereglerne, for det er ikke lige meget, om du betaler 0 eller 42% i skat.

Investerer du 100.000 kr. og skaber et årligt afkast på 8% i 30 år – og hvis du vel at mærke kan investere uden at betale skat, står du efter  30 år tilbage med et afkast på en million.

Er du til gengæld så uheldig, at du skal betale 42% i skat, bliver der kun 390.000 kr. i afkast efter 30 år.

Skattereglerne er komplekse, forhåbentlig får det dig ikke til at opgive livet som investor. Heldigvis er der masser af rådgivning at hente – og gode nettoafkast efter skat hjælper dig til at bevare købekraften af din opsparing i mange år frem.

Artiklen har også været bragt i Erhverv+ torsdag den 14. december 2023.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver