Spring til indhold

28. september 2022

Markedskommentar: Hårde dage på de europæiske obligationsmarkeder

Formueplejes investeringskomité

2022 har generelt været et hårdt år at være obligationsinvestor næsten uanset geografi. Over de seneste 10 dage har det dog været specielt hårdt i Europa. De danske 2- og 10-årige renter er steget med hhv. ca. 0,50 %-point og 0,65 %-point.

Samme udvikling kan findes i Eurozonen, mens rentestigningerne i Storbritannien har været endnu større pga. en ekstremt lempelige hjælpepakke fra den nye premierminister Liz Truss.

Årsagerne til rentestigningerne i Danmark og Eurozonen skyldes i høj grad afsmitning fra det britiske marked, men også at inflationsbilledet ikke har forbedret sig sådan som markedet havde forventet. Dette er selvfølgelig ikke blevet forbedret af prisstigningerne på gas oven på sabotagen mod gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2.

Samtidig med rentestigningerne har vi også oplevet udvidelser af de såkaldte kreditspænd. Dette gælder på alle kreditprodukter, hvilket inkluderer danske konverterbare realkreditobligationer.

Udenlandske investorer solgte i årets første otte måneder for ca. 55 mia. kr. konverterbare realkreditobligationer, og dette frasalg er tilsyneladende fortsat med fuld styrke i september.

Kreditspændet på de konverterbare realkreditobligationer (det såkaldte OAS-spænd) er derfor ude på samme niveauer som under finanskrisen i 2008 – hvilket er det højeste nogensinde.

I Formuepleje forventer vi fortsat, at OAS-spændet over den kommende 12–24 måneder vil falde tilbage mod mere normale niveauer – præcist som det er sket hver eneste gang disse spænd har nærmet sig rekordniveauer.

På rentemarkederne ser vi fortsat høj usikkerhed og har derfor positioneret porteføljerne med en relativt lav rentefølsomhed. Aktiemarkederne er faldet med over 5 procent i danske kroner siden starten af september.

Onsdag byder også på kursfald, men faldene på aktiemarkederne er moderate sammenlignet med den dramatiske udvikling, vi ser på rentemarkederne. På de europæiske markeder falder aktierne med ca. 1 procent.

Formuepleje har nedbragt aktieeksponeringen, så vi nu har den laveste aktierisiko i over 10 år. Således er aktievægten i LimiTTellus nu 80 procent.

De markante kursfald på danske realkreditobligationer suppleret af de mere moderate aktiekursfald har tilsammen den konsekvens, at kurserne på Formueplejes kapitalforeninger falder betragteligt i dag.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver