Spring til indhold

6. maj 2022

Stor uro på de finansielle markeder

Af Formueplejes investeringskomité

Den forgangne uge var præget af en del turbulens på de finansielle markeder. Set over ugen faldt de globale aktiemarkeder med 2,5%, men der var betydeligt større udsving på daglig basis. Der var også forholdsvis store forskelle regionerne imellem, hvor de amerikanske aktier faldt væsentligt mere end de europæiske. De største tab var på de amerikanske teknologiaktier og Nasdaq-indekset tabte 5% alene torsdag.

Det er svært at pege præcist på store enkeltbegivenheder, der har givet anledning til de store markedsbevægelser gennem ugen. Vi går rigtig nok gennem turbulente tider. For eksempel fortsætter krigen i Ukraine med uformindsket styrke, og en opblussen af corona i Kina resulterer i store nedlukninger og fornyet pres på de globale forsyningskæder. Men, det er ”gamle nyheder”, der ikke i sig selv bør kunne rykke de finansielle markeder så voldsomt som i den forgange uge.

Det var også en begivenhedsrig uge i den globale økonomi. Den amerikanske centralbank, Fed, satte sin pengepolitiske rente op med 50 basispunkter for at modvirke det voksende inflationære pres. Der kom også indikatorer på, at Kina måske er på vej i recession, og ECB’s taleskrivere har været flittige.

Selvom ECB skærpede sin retorik i forhold til fremtidige rentestigninger, så indeholdt talerne også budskaber, hvis formål er at berolige markederne. Her tænkes på udmeldinger om pengepolitiske instrumenter, der ville kunne tage hånd om eventuelle udfordringer for Sydeuropa med at kunne håndtere renteforhøjelser.

Vi kan dog pege på to mindre begivenheder, der alligevel kan have skubbet til markederne. For det første strammede Fed godt nok renterne, men det inflationære pres er stadig stort. Derfor skal der forventeligt strammes en del mere, men næppe mere end det, som allerede er inddiskonteret i den amerikanske rentekurve. Det kan have fået de finansielle markeder til at så tvivl, om Fed kan bringe inflationen ned uden at skubbe amerikansk økonomi i recession. For det andet: En affødt konsekvens af stramninger er, at realrenten i USA nu er positiv. Det er umiddelbart dårligt nyt for aktiemarkederne, men realrenterne er (endnu ikke) på et niveau, som bør kunne udfordre prisfastsættelsen af aktier, som p.t. ligger nogenlunde på det historiske gennemsnit.

I Formuepleje vurderer vi, at det langsigtede afkastpotentiale i vores balancerede løsninger er det højeste i årevis, men den kommende periode kommer, som vi også tidligere har tilkendegivet, til at byde på betydeligt større volatilitet på de finansielle markeder. Rentemarkedet indpriser allerede i dag betydelige pengepolitiske stramninger i både USA og Europa, og med udsigt til aftagende økonomisk vækst og faldende inflation er der en reel risiko for, at renteforventningerne er løbet foran de økonomiske realiteter. Som konsekvens heraf har vi i løbet af de seneste dage forøget rentevarigheden i vores obligationsporteføljer til ca. 2,5 år (på ugearet basis).

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver