Spring til indhold

27. december 2021

Børnenes frikort gemmer på gode investeringsmuligheder

Af senior formuerådgiver, partner Christian Eiberg

Hvis du giver børn eller børnebørn pengegaver, er det en god ide at investere pengene i fonde, der beskattes som kapitalindkomst. Her sørger frikortet for, at afkast på op til 37.300 kroner (2022-tal) er skattefrit. Men husk, at frikortet skal aktiveres.

I forbindelse med et årsskifte har Formueplejes rådgiverteam en del samtaler med både nye og eksisterende investorer, der overvejer at give børn eller børnebørn pengegaver og samtidig ønsker at investere bedst muligt.

I de overvejelser er det en god ide at få aktiveret børnenes frikort, som rummer nogle gode skattemæssige fordele. Der er således mulighed for at udnytte barnets frikort, hvis investeringen foretages i foreninger, hvor afkastet beskattes som kapitalindkomst. Optimalt set er det dog bedst, at gaven kommer fra bedsteforældrene, da der er en skattemæssig gråzone, hvad angår gaver fra forældre, hvor man ikke 100 procent entydigt kan svare på, hvordan Skat fortolker reglerne, og om det dermed er børn eller forældre, der beskattes af afkastet. Det er værd at være opmærksom på, men fjerner ikke det fornuftige i at få aktiveret børnenes frikort.

Formuepleje-foreninger med kapitalindkomst

I Formuepleje har vi flere investeringsløsninger, der spænder fra lav til høj risiko og hvor afkastet netop beskattes som kapitalindkomst og er akkumulerende. Dermed kan frikortet anvendes til en lavere beskatning af afkastet hvert år på den valgte investering.

Du kan få overblikket over de af vores foreninger, der beskattes som kapitalindkomst lige her

I 2021 har frikortet været 36.900 kroner, og det bliver hævet til 37.300 kroner i det nye år, og afkast op til denne grænse vil altså være skattefrit, hvis afkastet beskattes som kapitalindkomst.

Vælger man i stedet en investering i aktier eller aktiebaserede investeringsforeninger, vil realiseret afkast være skattepligtigt og blive beskattet med 27 procent op til 56.500 kroner og 42 procent for eventuelt afkast over 56.500 kroner. I 2022 stiger beløbsgrænsen dog til 57.200 kroner.

Et konkret eksempel: Aktieafkast på 36.900 i år (2021) udløser en skat på 9.963 kroner, mens kapitalindkomst på 36.900 i år er skattefrit. Så der er kontante fordele ved at udnytte frikortet!

Det er dog vigtigt at huske, at barnet uanset alder skal have aktiveret sit frikort. Til det formål har Skat har en guide til, hvordan det gøres, som kan findes her.

Vi har i Formuepleje også tidligere skrevet en stor guide til de muligheder, der findes inden for børneopsparing. 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver