Spring til indhold

23. marts 2024

Event: Er de fede tider forbi? Investering i behandling mod overvægt

Af Formuepleje

Fedmemedicin som Novo Nordisks Wegovy og Eli Lillys Zepbound har taget verden med storm – både dem, der tager præparaterne, men også for en lang række brancher og virksomheder, der kan profitere på og bidrage til udviklingen. Det betyder også nye muligheder på finansmarkederne og for investorerne.

På den baggrund afholdt Formuepleje denne uge to livearrangementer i Aarhus og København med fokus på en fremtid med fedmemedicin på hylderne. Sammen med en række eksperter blev vi klogere på mulighederne rent sundhedsfagligt, og hvilken betydning det har for Formueplejes investeringer i fremtiden.

Fedmemedicin som Novo Nordisks Wegovy og Eli Lillys Zepbound har taget verden med storm – både dem, der tager præparaterne, men også for en lang række brancher og virksomheder, der kan profitere på og bidrage til udviklingen. Det betyder også nye muligheder på finansmarkederne og for investorerne.

På den baggrund afholdt Formuepleje denne uge to livearrangementer i Aarhus og København med fokus på en fremtid med fedmemedicin på hylderne. Sammen med en række eksperter blev vi klogere på mulighederne rent sundhedsfagligt, og hvilken betydning det har for Formueplejes investeringer i fremtiden.

”Ved I, hvor mange svært overvægtige, der er i Danmark?”,

spurgte Tina Vilsbøll det fremmødte publikum i København, og dermed blev de hurtigt inddraget under oplægget fra professoren, overlægen og forskningslederen, der i mange år har arbejdet med fedme ved Steno Diabetes Center.

”En million danskere. Det er 18,7 procent af befolkningen. Jeg kan sige, at jeg ville skulle tage omkring 30 kg på for at være svært overvægtig”, afslørede Tina Vilsbøll og fortsatte:
”Hvis vi udvider betegnelsen og bare taler om overvægt – så er det faktisk 53 procent af danskerne, mere end halvdelen, der betegnes som overvægtige.”

Dermed blev det slået fast, at der er et stort potentiale for behandling af overvægtige, ikke kun i Danmark, men i hele verden.

Kilde: World Obesity Federation, 2023

Novo Nordisk med i front
Fedme og overvægt er i høj grad blevet en tilstand, der kan behandles medicinsk. Lægemidler som Wegovy fra Novo Nordisk har vist sig at kunne reducere vægten betydeligt, og i øjeblikket kommer der løbende nye og mere effektive produkter på markedet.

Efterspørgslen har vist sig enorm, også fordi overvægt har så mange negative følgevirkninger, som den nye medicin dermed kan medvirke til at modvirke.

Hvis vi starter med det fysiske, så er knæene jo et af de mest belastede led, når man vejer for meget. Ryggen er belastet, men også leveren og en række andre organer – og så kommer alle de mentale tilstande som mistrivsel og søvnproblemer, som overvægt også forårsager”, fortalte Tina Vilsbøll.

Tina Vilsbøll, professor, overlæge og forskningsledere ved Steno Diabetes Center.

Hun lagde vægt på, at forskere, medicinalselskaber og læger er afgørende for at sikre, at de nye behandlinger er sikre, effektive og tilgængelige for dem, der har brug for dem. Og så glædede hun sig over, at den nye fedmemedicin tilsyneladende allerede har haft en påvirkning på den industri, der kan bidrage til en usund livsstil. For eksempel markedet for fastfood og læskedrikke. 

Investeringsmæssigt en potentiel disruptor
Efter de mere fysiologiske og genetiske baggrunde for fedme samt udviklingen i den medicinske behandling tog Formueplejes viceinvesteringsdirektør Otto Friedrichsen over med sit syn på behandlingsevolutionen og potentialet – set med investeringsbriller. Han indledte med følgende betragtning:

Når jeg er ude og holde foredrag eller er til familiefødselsdage, er der typisk mange, der siger, at de ikke investerer i udenlandske aktier. Det er alt for komplekst. Nej, de holder sig til Novo - det kan de forstå. Jeg synes nu nok, at de første indlæg her til aften vidner om, at der er en vis grad af kompleksitet også i den forretning, som hedder Novo Nordisk”.

Og dermed fik han også illustreret, hvor svært det trods alt kan være at vurdere omfanget af den nye udvikling og hvor stort det kan blive. Men billedet er at et stadigt stigende antal mennesker, lider af overvægt, og dermed er der et behov for effektive behandlinger.

”Fedmebehandling er ikke kun en medicinsk milepæl, men også en potentiel 'disruptor' i investeringsverdenen. Efterspørgslen efter behandling til fedme er fremadrettet et enormt marked”, fortalte Otto Friedrichsen med referencer til aktuelle data, der viser et voksende globalt behov i et marked, hvor selskaber som Novo Nordisk og Eli Lilly stadig leder an – men hvor en lang række øvrige selskaber skyder op og med tiden vil udfordre de to markedsledere.

Kilde: Novo Nordisk kapitalmarkedsdag 07-03-2024

Med de nye behandlinger følger også nye udfordringer. Tilgængelighed og omkostninger bliver afgørende faktorer, som samfundet skal håndtere. Faktorer, der også vil kunne påvirke både udbredelsen af de nye præparater og dermed vækstudsigterne samt potentialet for investorerne.

Otto Friedrichsen påpegede i den forbindelse en af fedmemedicinens store bagsider, nemlig at virkningen aftager, så snart man stopper med at tage præperaterne – og patienterne tager de tabte kilo på igen.

Er det for sent at investere?
Fedmemedicinen bliver også i høj grad testet på andre sygdomme – ikke kun direkte afledt af overvægt, men også kredsløbssygdomme. Her har Novo blandt andet fået godkendt et lovende præparat. Men det drejer sig også om hjertelidelser, nyresygdomme og Alzheimer.

Med det potentiale oveni i den udvikling, vi allerede har oplevet, ser Formuepleje stadig et enormt potentiale investeringsmæssigt i fedmemarkedet, fortalte viceinvesteringsdirektøren.

”Vi er i en fase, hvor vi har en meget høj grad af upside i et marked, der er relativt nyt, og hvor der er ganske få spillere. Novo Nordisk er en af dem, og de har en meget stærk position. Det betyder, at vi i vores aktieporteføljer har eksponering mod dem og hele det her marked,” fortalte Otto Friedrichsen.

Arrangementet var forbeholdt Premium kunder.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver