Spring til indhold

17. januar 2020

Hvad er indre værdi?

Af Jacob Brejnebøl Knudsen, Pressechef

Formueplejes rådgivergruppe støder tit på spørgsmål om ”indre værdi” i Formuepleje-foreningerne. Her får du forklaringen på, hvad indre værdi er, og hvorfor der ikke kommer en regning, når du betaler performance fee.

Investering er for mange en kompleks størrelse, og et af de mere komplekse begreber er indre værdi, som Formueplejes rådgiverteam ofte får spørgsmål til fra kundernes side. 

”Der er mange finansielle begreber, der ikke er lige til at forstå, og indre værdi er et af dem, folk er i tvivl om, og som vi derfor også får mange spørgsmål om. Jeg kan nævne et aktuelt eksempel på en kunde med cirka 5 millioner kroner investeret. Vedkommende blev kunde i midten af 2018, der jo som bekendt endte med negativt afkast og som så gav mulighed for et fradrag på grund af tabet. Her blev jeg ringet op den 2. januar i år og spurgt om, hvornår regningen kom, fordi nu havde der jo været positive afkast i 2019. Så måtte jeg jo forklare, at sådan fungerer det ikke,” siger Helle Snedker, kundedirektør og partner i Formuepleje, og tilføjer:

”Der kommer ikke nogen regning. Når den enkelte forening, når et højere High Water Mark (højeste kursniveau nogensinde), afregner foreningen resultathonorar ud fra det niveau. Det bliver der hensat til på daglig basis i foreningen, og betaling sker senere til Formuepleje A/S ud fra de kursstigninger, der måtte have været, så den indre værdi, man ser, altid er opgjort efter alle omkostninger. Du skal således ikke have penge op af lommen, når du først er blevet investor – ud over at der i din bank eller handelsplatform typisk vil være et årligt depotgebyr for at have investeringsbeviserne stående.”

Derudover kan indre værdi hjælpe enhver med at opgøre sit afkast med et relativt simpelt regnestykke:

”Mange spørger, hvordan de gør deres afkast op. Og det handler sådan set bare om at tage indre værdi 1. januar 2019 og igen den 31. december 2019 og kigge på forskellen. Er indre værdi blevet højere, er afkastet positivt, og er det lavere, så er det negativt. Det kan man også finde hjælp til på vores hjemmeside,” oplyser Helle Snedker.

Dette gælder naturligvis kun for de foreninger, som er akkumulerende – hvor der ikke kommer løbende udbyttebetalinger. Er der udbyttebetalinger, skal disse tillægges værditilvæksten.

Indre værdi opgøres flere gange dagligt

Hvis man kigger nærmere på, hvad indre værdi er for en størrelse, er det i Formuepleje-regi udtryk for den samlede værdi af alle de investeringer (aktier og obligationer), der ligger i en forening – fratrukket de hensættelser, der er til betaling af Formueplejes honorar mv. – og dernæst divideret ud på antallet af investeringsbeviser.

”Hvis man tager Optimum som eksempel, har Optimum en indre værdi på cirka 133 kroner for hvert investeringsbevis.  Optimum er en forening der aktuelt investerer i 60-80 globale aktier, cirka 100 virksomhedsobligationer og cirka 100 realkreditobligationer. Optimums indre værdi afspejler så værdien af alle disse investeringer – opgjort lige nu - fordelt ud på antallet af investeringsbeviser. Hver enkelt investering er således en byggesten, der sælges rundt om i verden. Det er for eksempel Microsoft-aktier eller danske realkreditobligationer,” forklarer Helle Snedker.

Prisen for at investere i Optimum eller andre af Formueplejes opdateres løbende og flere gange dagligt, og det er det, man kender som indre værdi.

”Indre værdi bliver som minimum opgjort tre gange dagligt. Det er vi forpligtet til overfor fondsbørsen. I praksis sker det langt oftere, når der eksempelvis har været større handler. For nylig offentliggjorde vi for eksempel indre værdi 21 gange på en dag. På den måde er den nøjagtige pris for alle aktiverne i Optimum divideret med antallet af investeringsbeviser hele tiden opdateret. Det gør Optimum og i øvrigt vores andre børsnoterede investeringsløsninger likvide,” siger Helle Snedker og uddyber:

”Populært sagt kan ”indre værdi” også forklares som den værdi pr. bevis, som jeg ville få, hvis alle vi investorer i foreningen blev enige om at opløse den og dele de penge, der var tilbage i kassen – i forhold til vores antal af investeringsbeviser.”

At prisen løbende opgøres og det flere gange dagligt, sikrer således, at der er tale om likvide aktiver, og det er en god sikkerhed at have som investor.

”I praksis betyder det, at man hele tiden kan komme af med investeringen, hvis man ønsker at sælge, og man kender den eksakte pris. Ved at investere i en forening som Optimum sikrer man sig derfor samtidig, at man altid kan komme hurtigt af med sin investering til en pris, man kender, hvis det behov skulle opstå. Det kan man ikke på samme vis, hvis man investerer i en gammel færge eller en skov i Sibirien,” slutter Helle Snedker.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver