Spring til indhold

8. januar 2020

Aktieåret 2020 starter helt anderledes end 2019

Af Otto Friedrichsen

Tre forhold gjorde 2019 til et stærkt aktieår med samlet 30 procent i afkast: pengepolitik, handelsretorik og vækststabilisering. Den tiltagende medvind på aktiemarkederne kan dog registreres i aktiernes værdiansættelse. Det bør være et af de væsentligste skift, som investor bør være opmærksom på i 2020.

Skruer vi tiden et år tilbage, var starten af 2019 præget af stor uvished om, hvor aktiemarkedet var på vej hen efter en dyster afslutning på 2018. Her et år senere er stemningen en helt anden efter et 2019, der gav aktieinvestorer over hele verden meget høje afkast.

Den væsentligste årsag til, at 2019 trods uvisheden kom meget stærkt fra start, var en regulær U-vending fra den amerikanske centralbank, FED.

Gennem fjerde kvartal 2018 havde Fed sagt, at man fortsat forventede at skulle hæve renten yderligere gennem 2019. Kombineret med en opbremsning i den globale vækst var det denne indikation, der fik mange investorer til at frygte recession, og det sendte aktierne ned i fjerde kvartal 2018.

U-vendingen kom i starten af januar 2019, hvor FED i første omgang forsigtigt gik fra at ville hæve renten i 2019 til at være på ‘pause’ og afvente udviklingen i den amerikanske økonomi. Den globale vækstopbremsning fortsatte dog, og derfor gav centralbanken forholdsvis hurtigt udtryk for, at man ville begynde at sænke den amerikanske rente på grund af vækstopbremsningen og ikke mindst den forhøjede risiko i form af handelskonflikten mellem USA og Kina.

Men investorerne, der i november 2018 forventede to rentehævninger i 2019, justerede forventningerne, så de fremme i maj i stedet regnede med tre rentesænkninger. Denne markante ændring i den forventede pengepolitik og efterfølgende også de tre faktiske rentesænkninger, der fulgte i løbet af året, var årsagen til, at amerikanske og andre aktiemarkeder gennem første halvår oplevede væsentlige kursstigninger, som lagde fundamentet til, at vi her fra starten af 2020 har et helt andet udgangspunkt end for et år siden.

Bedre toner mellem USA og Kina

En anden vigtig årsag er den efterhånden to år lange handelskonflikt mellem USA og Kina. Ligesom tidligere kan meldingerne om fremskridt fra begge parter ofte være ganske forskellige. Frem mod slutningen af april sidste år havde markedet en forventning om, at en handelsaftale mellem de to lande var nært forestående. Baggrunden skulle ses i positive udmeldinger fra begge parter samt udskydelse af yderligere amerikansk told på udvalgte kinesiske varer.

Den gode stemning blev dog ødelagt en søndag i starten af maj, da Donald Trump pludselig tweetede, at der den følgende fredag ville blive indført told på en række kinesiske varer. Den løsning på handelskonflikten, som markedet i stigende grad havde ventet, syntes nu pludselig langt væk.

Markedsreaktionen kom også prompte og var årsagen til, at afkastet i maj endte med et fald på 6 procent. Samme forløb gentog sig i juli og med et nyt tweet en af de første handelsdage i august.

Set over hele 2019 er der to måneder, hvor det globale aktiemarked har præsteret negative månedsafkast – maj og august, hvor Donald Trump overraskede markedet med tweets om handelskonflikten. Men her i januar 2020 kan vi nu konstatere, at der på det seneste har lydt mere forsonlige toner de to konfronterende parter imellem, og at USA og Kina er nået til enighed om første delaftale i handelsspørgsmålet.

Stabilisering i den globale vækstopbremsning

Ud over lempelig pengepolitik og en fredeligere handelskrig har stabiliseringen af væksten, vi har set præge en række nøgletal siden september, været en medvirkede faktor til årets kursstigninger.
Husk på, at en generel nedgang i aktiviteten, specielt inden for fremstillingssektoren, også var et væsentligt tema det meste 2018 – specielt i kombinationen med den amerikanske centralbanks forventede rentehævninger.

En måde at tage temperaturen på den tungere industri er ved at se på udviklingen i fremstillingssektorens PMI. Selv om denne ikke dominerer de vestlige økonomier, så har udviklingen i denne del af økonomien fortsat en væsentlig indflydelse på det forventede globale aktivitetsniveau generelt.

Historisk har et miljø med et aktivitetsniveau i fremstillingssektoren under 50, der bunder ud og reaccelererer, været blandt de mest positive driftsmiljøer for aktier. Siden 1970 har scenarier som disse resulteret i afkast på op imod 18 procent. Om end vendingen endnu er skrøbelig, indikerer flere nøgletal aktuelt, at aktivitetsniveauet atter vil øges i foråret 2020. Det er den tredje årsag til, at vi tager hul på 2020 på helt anderledes vis, end da vi tog hul på 2019.

Modvind er vendt til medvind

Udviklingen i 2019 dækker således over, at mange af de modvinde, der var dominerende i fjerde kvartal 2018 og over dele af 2019, er blevet vendt til medvind for aktieinvestorerne.

Effekten kan naturligvis ses på aktieafkastet, men med et niveauskifte i selskabernes indtjening kan det også ses på aktiernes værdiansættelse.

En højere værdiansættelse af aktier kan på mange områder retfærdiggøres – specielt med den fortsat lave inflation og endnu en gang lempeligere pengepolitik, men ikke desto mindre bør aktieinvestorerne forholde sig til, at investorer nu generelt er gået fra et negativt scenarie til et positivt. Det er mest synligt ved, at aktieinvestorerne p.t. viser en væsentlig større vilje til at betale for fremtidig indtjening.

Empirisk har værdiansættelsesmål været en dårlig taktisk timer for både ind– og udtrædelse i aktiemarkedet. Aktier kan med andre ord være enten billige eller dyre i forholdsvis lang tid. Værdiansættelsen siger derimod mere om det langsigtede afkastpotentiale og ikke mindst den buffer (eller mangel på samme), der skal afbøde større kursfald, når den positive stemning bliver forstyrret.

Opblødning i handelskonflikten, de finansielle implikationer af et amerikansk valgår samt tegn på global vækststabilisering eller ligefrem en reacceleration vil være faktorer, der understøtter en fortsat positiv aktieudvikling i 2020. Bufferen mod de alternative risikoscenarier, som var til stede ved indgangen til 2019, er nu på mange områder væsentlig reduceret.

Kommentaren har også været bragt i erhvervsmediet InsideBusiness.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver