Spring til indhold

27. august 2021

Formuepleje bevarer solidt Morningstar-forspring

Af Formuepleje

Formuepleje rangerede også i juli øverst på Morningstars månedlige liste over Danmarks bedste investeringsforeninger og atter med en pæn margin til de næste på listen.

Igen i juli understregede den månedlige rating fra det uafhængige analysehus Morningstar, at afkastet i Formueplejes investeringsløsninger er særdeles konkurrencedygtige.

Med et markant forspring ligger Formuepleje således nummer 1 med et gennemsnit på 4,23 stjerner ud af de maksimale fem stjerner, der kan opnås, hvilket er et pænt gab ned til næste på listen, som opnår 3,86 stjerner i gennemsnit.

I opgørelsen, der består af i alt 21 danske investeringsforeninger, topper Formuepleje de fleste af de ratings, der er foretaget – eksempelvis når det gælder nettoafkast, og når der er korrigeret for risikofri rente samt den endelige overall-rating. Der bliver med andre ord taget højde for både afkast, risiko og omkostningsniveau, når den endelige rating foreligger.

”Det er derfor, at Morningstar er et godt pejlemærke af konkurrencebilledet. Men det er ret motiverende at få den anerkendelse om, at vi skal blive ved med at levere det bedste risikojusterede afkast efter alle omkostninger til vores investorer – i alle foreninger,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje. 

Konceptforeningerne tæller ikke med

I juli-ratingen indgår også de foreninger, som er fusioneret eller under fusion, dvs. Formuepleje Forbrugsaktier, Rusland og Danske Aktier, så de 13 foreninger opnår i alt 55 stjerner, og det giver et snit på 4,23.

Fem af de 13 foreninger i juli-opgørelsen har i øvrigt de maksimale fem stjerner, og det drejer sig om Optimum, Forbrugsaktier (fusionet), PensionPlanner Stabil, PensionPlanner Balance og PensionPlanner Vækst.

”Når alle fusionerne er færdiggjorte, har vi 10 foreninger, der er ratet i Morningstar-regi, og de vil på nuværende tidspunkt have i alt 43 stjerner, dvs. et snit på 4,3 – eller en smule mere end i dag, men det mest interessante er i virkeligheden, at vores konceptforeninger, dvs. de balancerede fonde som Safe og Penta slet ikke rates af Morningstar, selv om det er dem, vi betragter som vores allerbedste investeringsløsninger,” forklarer Søren Astrup.

Et værktøj til at sammenligne forvaltere

Morningstar Rating sammenligner ensartede fonde på tværs af 15 europæiske lande. Ratingen sker ud fra, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast fondene hver især har opnået gennem de seneste tre, fem og 10 år. Den samlede rating beregnes herefter som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen.

”Det er det oplagte sammenligningsværktøj, hvis du som langsigtet investor gerne vil få et indtryk af, hvad der er leveret historisk fra de enkelte kapitalforvaltere,” slutter Søren Astrup.

I alt opdeler Morningstar viften af forskellige fonde i Europa i over 300 kategorier, og på morningstar.dk kan man under fanebladet ”risiko og rating” dykke ned i både den samlede rating og de underliggende ratings for de tre perioder for hver enkelt fond. Kriterierne for at være inkluderet i den danske analyse er, at fonden skal være registreret til salg i Danmark hos Finanstilsynet, og at fonde enten er hjemmehørende i Danmark eller børsnoteret på OMX Nasdaq Copenhagen.

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver