Spring til indhold

9. december 2023

Investorernes interesse for obligationer stiger – helt forståeligt

Af Formuepleje

I Formuepleje har vi arbejdet med obligationer siden starten i 1986. Vi har i dag 16 børsnoterede fonde, hvoraf 11 indeholder obligationer i større eller mindre grad. Så vi har bemærket, at 2023 har været obligationernes år. Renterne er fortsat med at stige og først på det seneste, ser de ud til at være toppet. Det giver nye muligheder for investorerne.

Obligationer er traditionelt en vigtig komponent i en diversificeret investeringsportefølje og regnes som en attraktiv, stabil og pålidelig ingrediens, der danner en god modvægt til aktiernes større risiko på korte tidshorisonter.

Afhængig af risikovillighed og investeringshorisont er der udsigt til gode afkastmuligheder. Mens danske statsobligationer kan give en effektiv rente på omkring 1,5%, åbner globale højrenteobligationer mulighed for effektive renter på op til 7%.

Som investor har du derfor mulighed for at tilpasse porteføljen i overensstemmelse med din risikotolerance og økonomiske mål.

Langt fra alt er attraktivt

Overvejer du at investere i obligationer, kan du enten gøre det i enkeltobligationer eller via en investeringsforening – fuldstændig på samme måde som med aktier. Fordelen ved at vælge en investeringsforening er, at du opnår en god spredning på forskellige obligationer – det er især vigtigt, når der er tale om virksomhedsobligationer.

Har du allerede forsøgt dig som investor i enkeltobligationer, har du muligvis opdaget, at det kræver særlig indsigt. Der findes rigtig mange obligationsserier bare på det danske realkreditmarked, og det er langt fra alle, der er lige attraktive. Du skal se dig godt for, ellers kan du for eksempel risikere at blive låst i en serie med meget lidt omsætning, som kan blive svær at sælge igen.

Du ønsker måske også at sikre dig mest muligt mod udtrækninger – altså at du får pengene tilbage på et andet tidspunkt, end du oprindeligt planlagde.

Fire forhold, der afgør dit afkast

Flere forhold afgør, hvad du får ud af at investere i obligationer – altså, hvor stor en betaling du får for at stille dine penge til rådighed, når du investerer i obligationer:

1. Løbetid
Er relevant i forhold til risiko og renteniveau - Normalt vil det være sådan, at jo længere løbetid – altså, jo længere tid, du låner dine penge ud – jo højere rente vil du få. Aktuelt er der ikke den store forskel, men forventninger om fald i den korte ende af rentekurven, betyder, at det netop her, kan være ekstra interessant at være investor netop nu.

2. Risiko
Der er stor forskel på den rente, du får på en dansk statsobligation (lav rente) og den rente, du får på en obligation udstedt af for eksempel en virksomhed med en tvivlsom robusthed (høj rente).

3. Særlige forhold
Når du køber en obligation, kan der knytte sig forskellige aftaler til den. Det kan for eksempel være, at du får pengene tilbage før tid, hvis renten i samfundet ændrer sig. Det er tilfældet for danske realkreditobligationer, fordi der til realkreditobligationer knytter sig en konverteringsret. Det kan også være en aftale om, at hvis en bestemt begivenhed indtræffer, konverteres obligationen til en aktie. Det kan være tilfældet med en virksomhedsobligation.

4. Omkostninger
Omkostningerne ved at investere i enkeltobligationer kan være ret høje, hvis du er privatinvestor. Hvis du allerede har forsøgt at købe enkeltobligationer via din netbank, har du måske også opdaget, at det i dag er mindst lige så dyrt som at handle aktier. Det du måske ikke har opdaget, er det store ”spread” du kommer til at betale. Det betyder, at du køber obligationen til en højere kurs end den professionelle køber, som har større indsigt – og omvendt sælger til en lavere pris. Samlet set kan dette for private investorer ende med at være samme eller højere omkostning, i forhold til hvis du valgte at investere via en investeringsforening.

Den robuste portefølje – obligationer giver balance

Obligationer og aktier har det med at bevæge sig i utakt, og det kan vi som investorer godt lide. Den hjælper os nemlig med at skabe balance i porteføljen og bevare eller få opsparingen til at vokse.

Mens aktier over tid (nogle gange lang tid) leverer et gennemsnitligt årligt afkast på 7-9% og typisk er kendetegnet ved en højere risiko – altså større udsving – så er de aktuelle afkastmuligheder i obligationsmarkedet også meget attraktive.

Vi har i Formuepleje 11 børsnoterede fonde, der indeholder obligationer i større eller mindre grad. Er du en forsigtig investor og samtidigt måske ikke har lang investeringshorisont, er det Formuepleje obligationer du kan kigge nærmere på.

Er du til mere risiko, kan Formueplejes Emerging Markets afdeling eller Formuepleje Global High Yield være relevante.

Formuepleje Fokus, der er en ren realkreditportefølje med ca. 4 gange gearing, kan også være et rigtigt fint supplement til din aktieportefølje.

Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder, er du velkommen til at kontakte din formuerådgiver.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver