Spring til indhold

22. juni 2024

Gaver til dine nære og kære

Af kundedirektør og partner Helle Snedker

Når man rådgiver om optimering af privatøkonomi, har gaver en særlig interesse, fordi de kan medvirke til, at et generationsskifte kan finde sted på den økonomisk mest optimale måde.

I min rådgivning møder jeg ofte familier, for hvem det kan give rigtig god mening at lade opsparing bevæge sig på tværs af generationer.

Illustrationen nederst i artiklen viser, hvordan gavebeløb kan bevæge sig. Under hver personkreds er angivet, hvilket gavebeløb den glade giver kan give – uden at det udløser betaling af afgift hos modtager. Desuden er det angivet i procent, hvor stor afgift det udløser, hvis der gives gaver ud over beløbsgrænserne.

Et par eksempler kan være nyttige. Det klassiske er, at bedsteforældre kigger deres økonomi igennem og konstaterer, at de ved fornuft og flid har skabt en større opsparing, end de selv er i stand til at gøre brug af, inden de forlader denne verden. I nogle situationer udløser overvejelserne en gavmildhed i forhold til børn eller børnebørn.

I denne personkreds må der gives 74.100 kr. i år – fra hver gavegiver til hver modtager. Så både bedstemor og bedstefar må sende dette beløb afsted – i alt 148.200 kr. – til hvert barnebarn eller barn. Den modsatte vej er mindre benyttet eller kendt, men rent faktisk er den lige så oplagt. Hvis det er gået de voksne børn godt, og de har skabt sig en god og meget lønsom karriere, må de naturligvis også give både mor og far op til 74.100 kr. i år – uden at det udløser afgift.

De mindre kendte veje er også vigtige. Nemlig når det gælder plejebørn eller samlevere. Samlevere bliver omfattet af reglerne om afgiftsfrie gavebeløb på op til 74.100 kr. – når I har været samlevende i to år. Samlevers børn kan du ligeledes give afgiftsfrie gaver for op til 74.100 kr., men kun når barnet har boet sammen med dig og din samlever i mindst fem sammenhængende år, inden barnet fyldte 15 år.

Dine gaver behøver på sin vis ikke at være dokumenteret ved en skriftlig aftale, men det er altid lettere at dokumentere aftaler på skrift. Og når du giver gaver, har du tillige mulighed for at give besked om, at gaven skal være særeje for modtager, eller at gaven skal være båndlagt til en bestemt alder, hvilket især anvendes, når der gives større pengebeløb til mindreårige.

Jeg vil altid opfordre til, at du sørger for at få rådgivning fra din advokat i sådanne tilfælde, så du sikrer, at det der nedfældes, er korrekt og ikke i fare for senere at blive mistolket og måske i værste fald tilsidesat.

Ikke alle oplever at blive forældre. I disse situationer er der ofte et ønske om at give pengegaver videre til søskende. Indtil videre er det imidlertid sådan, at pengegaver til dine søskende altid vil udløse helt almindelig personlig indkomstbeskatning. Der er lempeligere regler på vej i forbindelse med arv fra søskende, som træder i kraft i 2027, og som især vil være relevante at være opmærksom på, hvis du ikke efterlader dig livsarvinger.

Husk. Der hvor kærligheden er beseglet med indgåelse af ægteskab, er de økonomiske gaver ubegrænsede og udløser ingen afgiftsbetaling, uanset hvor store beløb, der er tale om. Den eneste begrænsning man kan støde på er, hvis gavmildheden i højere grad er affødt af et ønske om at formuen skifter hænder til ægtefællen, fordi man derved bringer pengene væk fra eventuelle kreditorers adgang. I sådanne tilfælde kan en stor gavmildhed omstødes, og ægtefællen kan være forpligtet til at aflevere sparegrisen tilbage.

 

Skattefrie Gavebeløb 2024

Skattefrie gavebeløb angivet i kroner samt beskatningen i procent, hvis gaven overstiger det skattefrie beløb.

 

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver