Spring til indhold

9. december 2022

Foreløbige forventninger til udbyttesatser for 2022

Af Formuepleje

Forventningerne til årets udlodning ligger nu klar i Formueplejes udbyttebetalende foreninger. De endelige udbytter skal dog godkendes på generalforsamlingen i det nye år.

De forventede udbytter i Formueplejes udbyttebetalende investeringsløsninger (Globale Aktier, Global High Yield, Obligationer og EM Virksomhedsobligationer) er klar. Afdelingen Globale Aktier står til at udbetale udbytte for 2022. Udbyttet vil være til disposition på investorernes konti den 3. februar 2023.

Da året endnu mangler nogle handelsdage, skal de angivne beløb dog tages med et vist forbehold, da der fortsat kan ske en forskydning, som kan få betydning for de endelige udbyttesatser.

Forventede udbytter for 2022

Investeringsforeningen Formuepleje ISIN Udbytte for 2022 (kr. pr. investeringsbevis)
Formuepleje Globale Aktier DK0060337095 11,30
Formuepleje Global High Yield DK0016108640 -
Formuepleje Obligationer DK0060632925 -
Formuepleje EM Virksomhedsobligationer DK0060632842  

Udbytterne er opgjort efter kravene til minimumsudlodning i henhold til ligningslovens § 16 C og opgøres på grundlag af det foreløbige regnskab for 2022. Opgørelsen er beregnet på baggrund af de:

  • Indtjente renter og udbytter samt modtaget refunderet udbytteskat
  • Realiserede nettokursgevinster på obligationer og valutakonti
  • Realiserede nettokursgevinster på kapitalandele
  • Erhvervede, skattepligtige nettokursgevinster ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter
  • Afholdte administrationsomkostninger

De præcise udbytter for 2022 skal nu endeligt godkendes på den ordinære generalforsamling den 27. april 2023, hvorefter eventuelle restudbytter vil blive udbetalt.

Mulighed for automatisk geninvestering

Skal du ikke bruge pengene her og nu, kan det være en god idé at gøre brug af automatisk geninvestering af udbyttet i den afdeling, der udlodder det.

Automatisk geninvestering af udbytte sker til indre værdi, og du betaler derfor ikke emissionstillæg eller kurtage. Du sparer dermed både handelsomkostninger og besværet ved selv at skulle geninvestere dit udbytte. Hvis du ønsker at gøre brug af automatisk geninvestering, skal du rette henvendelse til din egen bank. 

Ønsker du at få udbyttet udbetalt kontant, behøver du ikke foretage dig noget, og pengene vil automatisk blive sat ind på din konto primo februar.

Har du spørgsmål til automatisk geninvestering af udbytte eller andet, er du velkommen til at kontakte en rådgiver på 87 46 49 00.

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver