Spring til indhold

15. marts 2021

Højere renter udfordrer dele af aktiemarkedet

Af Otto Friedrichsen

Her tæt på udgangen af første kvartal nærmer afkastet for det globale aktiemarked sig 7 procent. Under den rolige overflade er tingene dog i opbrud, hvor forskydninger mellem forskellige områder og faktorer i aktiemarkedet kører i hver sin retning. Ganske som det var tilfældet i 2018, er det de stigende renter, der nu igen svinger taktstokken i aktiemarkedet.

Gennem de første måneder af 2021 er det globale aktiemarked steget med knap 7 procent målt i danske kroner. På sektorniveau ligger energi- og finansselskaber i top med afkast på henholdsvis 27 procent og 15 procent.

I bunden finder vi forsyningsselskaberne og selskaber inden for stabile forbrugsgoder, som år til dato ligger i den modsatte grøft og har leveret negative afkast. I sidste uge nåede det amerikanske teknologiindeks Nasdaq et fald på 11 procent fra toppen i februar og havnede således i korrektionsterritorium med negativt samlet afkast for 2021. Omvendt er det gået for de amerikanske valueselskaber, der er steget med op mod 13 procent i år.

Som investor har man med andre ord kunnet opleve meget store afkastforskelle, og tager vi også nogle af sidste års klare vindere med i billedet, er udviklingen i afkastforskydningerne endnu mere ekstrem.

Højere renter fra et lavt niveau er historisk godt for aktier

I et historisk perspektiv har nominelle rentestigninger fra lave niveauer haft en positiv effekt for det samlede aktieafkast. Problemet med stigende renter for det brede aktiemarked opstår først, når renterne når et højere niveau og bliver ved med at stige. Forklaringen på denne dynamik er naturligvis, at rentestigningerne, så længe de sker på baggrund af økonomisk vækst, jo netop understøtter det, der over tid driver aktiemarkedet, nemlig selskabernes indtjening.

Og det er det, vi oplever netop nu. Den seneste tids markante rentestigninger er et resultat af den økonomiske genopretning efter recessionen sidste år. Massive penge- og finanspolitiske hjælpepakker har længe holdt hånden under verdens økonomier, og i takt med en succesfuld genåbning er den klare forventning, at det opsparede forbrugsbehov vil understøtte det historiske vækstrekyl. En udvikling, der allerede har sat sit præg på de aktuelle inflationsforventninger, og som vi over tid også vil kunne registrere i nøgletallene for inflation.

Højere renter udfordrer høj værdiansættelse over tid

Når rentestigningerne de seneste måneder alligevel får skylden for de generelle aktiekursfald, er det derfor en smule unuanceret. De aktuelle bevægelser skyldes i højere grad realrenternes historiske indflydelse på værdiansættelsen af aktier. Højere realrenter har generelt haft en tendens til over tid at lægge et pres på værdiansættelsen i aktiemarkedet, og med et aktiemarked, der gennem en årrække har oplevet stadig lavere renter, digitalisering og en jagt på vækstselskaber, har dette derfor også haft en væsentlig effekt på værdiansættelsen af disse områder i aktiemarkedet.

Derfor er vækstselskaber og specielt de mest ekstreme vækstselskaber med enorme indtjeningsforventninger uden reel indtjening i dag blevet hårdt ramt af den seneste tids rentestigninger. Netop fordi de højere renter, som over tid må forventes at stige yderligere, udfordrer hele forventningsgrundlaget for disse selskaber, hvilket jo netop er afspejlet i værdiansættelsen. De mere traditionelle teknologiselskaber i Nasdaq, forbrugsselskaber og bæredygtige selskaber går dog ikke fri, og også selskaber som danske Vestas og Ørsted er faldet i værdi på denne baggrund. 

Omvendt er det også årsagen til, at de mere traditionelle forretningsmodeller som energi- og finansselskaber oplever fremgang. Forklaringen er, at disse sektorer har en indbygget reel vækstkomponent, og at de modsat forsyningsselskaber først langt senere mærker de negative konsekvenser af de højere renter. Frem for alt skyldes fremgangen for disse selskaber dog, at de har en helt anderledes værdiansættelse end den, der i øjeblikket udfordrer andre dele af aktiemarkedet.

Essensen er, at vi er langt fra, at renteniveauet i et bredt perspektiv udfordrer aktiemarkedet. Derimod skubber højere aktuelle renter og muligheden for yderligere fremtidige rentestigninger til de områder i aktiemarkedet, der bygger på høje og i flere tilfælde ekstreme forventninger og hvor værdiansættelsen afspejler dette.

Afkastforskydningerne under den aktuelt rolige overflade i aktiemarkedet er således et resultat af dette og er i bund og grund en rationel adfærd blandt investorerne, der indirekte forholder sig til den kraftige polarisering, der er sket i aktiemarkedet i løbet af de seneste fem år.

Artiklen har også været bragt som bagsidekommentar i Jyllands-Posten og på Finans.dk.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver