Spring til indhold

2. december 2021

Månedskommentar: Centralbankchefer og omikron var baggrund for lavere renter og aktier

Af aktiechef Otto Friedrichsen og senior porteføljemanager René Rømer

November blev en blandet måned på de finansielle markeder. Efter en positiv start fik fremkomsten af den nye omikron-variant af covid-19 krydret med ændrede pengepolitiske signaler fra centralbankerne billedet vendt i en mere negativ retning.

Det globale aktieindeks (MSCI World All Countries) oplevede gennem november en todelt afkastudvikling med fornuftige stigninger frem mod midten af måneden efterfulgt af nervøsitet og aktiekursfald i den sidste uge af november. Samlet faldt det globale aktiemarked med 0,4 procent gennem måneden understøttet af en stærkere amerikansk dollar over for danske kroner.

Markedsusikkerheden, der indfandt sig mod slutningen af november skal ses i relation til to overordnede forhold: Den nye omikron-variant og centralbanker/renteudvikling.

Mellem de enkelte regioner i aktiemarkedet var det de amerikanske aktier, der formåede at levere et positivt afkast på knap 1 procent målt i danske kroner, mens Japan efter parlamentsvalg tidligere på måneden leverede et marginalt negativt afkast. Europæiske aktier og Emerging Markets-regionen var månedens dårligste performere med negativt afkast på mellem 2,2 procent og 2,5 procent målt i DKK. En væsentlig del af forklaringen for de regionale afkastforskydninger skal findes i aktiemarkedets sektorperformance.

Over måneden har blot to ud af 11 sektorer i det globale aktiemarked leveret positivt afkast. Teknologi (+4,5%) og Cyklisk Forbrug (+0,3%) lå således i front, mens Energi (-5,6%) og Finans (-4,5%) var de to sektorer med dårligst performance. Med det amerikanske aktiemarked domineret af teknologiselskaber og det europæiske marked domineret af Finans findes her også den væsentligste årsag til de regionale forskydninger.

Blandt de primære aktiefaktorer var billedet i væsentlig grad lig sektorudviklingen over måneden. Vækstaktier, hvis man ser på eksempelvis Russell 1000 Growth eller Nasdaq leverede positive afkast på mellem 0,6 procent og 3,9 procent, mens value givet ved Russell 1000 Value eller de europæiske indeks leverede negative bidrag på mellem -1,6 procent og -2,5 procent. Igen en konsekvens af sektorsammensætningen i de to faktorer samt i høj grad de finansielle markeders tolkning af situationen omkring omikron og centralbankerne.

To faktorer definerede månedens aktieafkast

Omikron har fra den amerikanske Thanksgiving-weekend og frem været et omdrejningspunkt for risikotagningen i de finansielle markeder. Omikron har et større antal mutationer i forhold til tidligere varianter og specielt i det protein, der interagerer med de menneskelige celler, er der et større antal ukendte mutationer. Dette har betydning for, hvor smitsom omikron er og ikke mindst, hvor alvorligt et sygdomsforløb omikron vil kunne medføre.

Omikron har i Sydafrika indtil videre vist sig at være mere smitsom end delta og de øvrige varianter, mens observationer om sygdomsforløbet naturligt nok stadig bygger på et forholdsvis spinkelt datagrundlag. Netop denne situation med en meget smitsom variant samt et usikkert sygdomsforløb har lagt pres på de lange renter og inflationsforventninger som reaktion på den vækstbekymring, der måtte opstå, hvis hårdere restriktioner igen skulle tages i brug.

Olieprisen er faldet kraftigt, længere amerikanske renter er faldet, og forventningerne til den fremtidige inflation er kommet ned.

Resultatet i aktiemarkedet kan ses i ovenstående sektorbevægelser, hvor energisektoren falder med baggrund i olieprisfaldet, flyselskaber, hoteller og lignende presses af aktuelle og mulige fremtidige nedlukninger, og bankerne presses af lavere renter og vækstbekymring.

Modsat finder vi i dette regnestykke teknologi og vækst – ganske som det var tilfældet gennem store dele af 2020.

Forskellige meldinger fra centralbankerne

På toppen af usikkerheden om omikron-varianten har meldinger fra de ledende centralbanker rykket forventningerne både til fremtidige europæiske og amerikanske renteforhøjelser – i øvrigt i hver sin retning.

Set fra den amerikanske side har det det dog betydet højere korte amerikanske renter på forventningen om en hurtigere aftrapning af centralbankens obligationsopkøb samt en fremrykning af forventningen om første amerikanske renteforhøjelse (mere om dette nedenfor).

Samlet har det betydet, at den amerikanske rentekurve, altså forskellen mellem korte og lange amerikanske renter, er blevet mindre. Det er et forhold, der sammen med lavere lange amerikanske renter (vækstbekymring) har forstærket presset på finans/banker.  

Rentefald i Europa i november

Renterne faldt i Europa i november, mens billedet i USA er mere broget.

I Europa valgte ECB-præsident Lagarde at fortælle markedsdeltagerne, at det er meget usandsynligt, at ECB vil hæve renten inden udgangen af 2022. Dette stod i modsætning til markedsforventningerne om to rentehævninger på i alt 0,20 procentpoint i 2022, der var gældende inden Lagardes tale. Dette fik renterne til at falde, og der er nu kun indpriset en enkelt rentehævning fra ECB.

I USA gik FED-chef Powell den modsatte vej, da han i Kongressen fortalte, at han finder det ret sandsynligt, at nedtrapningen af obligationsopkøbene (QE) bliver hurtigere end tidligere kommunikeret. Meget bemærkelsesværdigt pointerede han også, at FED ikke længere betragter den høje inflation som ’transitory’ (midlertidig). Ordene betød, at markedet nu forventer rentestigninger fra FED allerede til sommer.

Ved siden af alt dette har en række bløde økonomiske nøgletal og den nye variant af covid-19 lagt et nedadgående pres på de lange renter.

Summa summarum bød november på et fald på henholdsvis 0,17 procentpoint og 0,13 procentpoint i de 10-årige og 2-årige danske renter. Dette var stærkt medvirkende til, at der var pæne bidrag til de porteføljer, der indeholder danske realkreditobligationer.

Strategien fremadrettet er fortsat at være eksponeret mod de korte renter, mens porteføljerne er beskyttede mod moderate stigninger i de lange renter. Herudover er der også en eksponering mod merrenten på dansk realkredit.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver