Spring til indhold

26. september 2022

Værdiansættelsen af aktier kan primært bruges til en ting

Af Otto Friedrichsen

Sommerens positive udvikling i aktier er siden midten af august afløst af usikkerhed og kursfald.

Baggrunden er, som mange allerede ved, at kerneinflationen i USA har vist sig højere end ventet, som igen afstedkom et endnu mere aggressivt handlemønster fra centralbankerne i forsøg på at nedbringe efterspørgslen og derigennem bringe inflationen ned.

En situation, der udfordrer det langsigtede vækstniveau i global økonomi, og som vil have en konsekvens for virksomhedernes indtjeningsniveauer og ikke mindst niveauet for værdiansættelse i aktieindeks verden over.

Aktiemarkedets værdiansættelse kan måles på flere forskellige måder, men ofte hører man, at aktier enten er dyre eller billige målt på prisen relativt til indtjeningen, den såkaldte price earnings ratio (P/E).

Nøgletallet er relativt simpelt, idet man tager kursen på en aktie- eller et aktieindeks og dividerer med den realiserede eller forventede indtjening, man får som investor ved at være investeret i den pågældende aktie eller indeks.

Fuldstændig på samme måde, som når man køber mælk i supermarkedet. Her får man oplyst prisen per liter mælk, hvor man i aktiemarkedet får oplyst prisen per enhed indtjening.

Aktuelt koster det amerikanske aktieindeks cirka 19 kroner for 1 krones indtjening, hvilket er et niveau, der svarer til det historiske gennemsnit på dette ene målepunkt alene.

Men kan man egentlig bruge den viden til noget som aktieinvestor? Giver det mening at bruge værdiansættelse til at sige noget om, hvorvidt aktier nu er dyre eller billige - og at man derfor skal sælge eller købe.

I en historisk sammenhæng fungerer værdiansættelsesmål som for eksempel P/E utroligt dårligt til at time markedet. Aktier kan være dyre eller billige i lang tid, og at aktier er billige, er derfor ikke alene et parameter, der får aktiemarkedet til at vende rundt med efterfølgende kortsigtede stigninger.

Tager man udgangspunkt i amerikanske data på det store, brede indeks S&P 500 siden starten af 1990´erne, vil man se, at sammenhængen mellem værdiansættelsen målt på P/E og de efterfølgende aktieafkast på 1, 5 og 10 år varierer voldsomt i forklaringsgrad.

På kort sigt (1 år) er der en forklaringsgrad på 5 pct. mellem P/E og det efterfølgende 1-årige afkast i S&P 500.

Det vil med andre ord sige, at værdiansættelsen forklarer 5 pct. af det efterfølgende 1-årige aktieafkast – og dermed også, at 95 pct. skyldes andre forhold.

I takt med, at afkastperioden forlænges til 5 og 10 år, stiger forklaringsgraden markant til henholdsvis 30 pct. og 70 pct. Det vil modsat den 1-årige afkastperiode sige, at mere end to tredjedele af det 10-årige afkast på S&P 500 kan tilskrives niveauet for værdiansættelsen.

Disse historiske sammenhænge udfordrer tesen om, at billige aktier står over for en umiddelbar vending, men fortæller i stedet to andre forhold.

For det første, at aktieinvestering bør foretages med en langsigtet værdiskabelse in mente, og for det andet at værdiansættelsesniveauet mere fortæller noget om det langsigtede afkastpotentiale end umiddelbare kortsigtede vendinger i aktiemarkedet.  

Selvom værdiansættelsen i det amerikanske aktieindeks, og i øvrigt også i langt de fleste andre regionale indeks, på nuværende tidspunkt er kommet ned på mere gennemsnitlige niveauer, så er usikkerheden aktuelt stor – netop fordi en af de vigtigste ting, man skal være opmærksom på i evalueringen af værdiansættelsen, er virksomhedernes indtjening.

Er de seneste 12 måneders indtjening et godt mål for de fremtidige 12 måneders indtjeningsniveau? Og er aktieanalytikernes estimater for de kommende 12 måneder retvisende for det fremtidige indtjeningsniveau? Næppe, givet det aktuelle lave visibilitet omkring global vækst.

Grunden til, at kvalitetsaktier historisk performer bedre end andre faktorer i en konjunktur, hvor økonomien bremser kraftig op eller går i recession, er netop indtjeningskvaliteten.

Den rationelle investor søger sikkerhed i forudsigelig og mere sikker indtjening, når usikkerheden raser. Dette – og ovenstående perspektiver omkring værdiansættelsens rolle i langsigtet opsparing – gør, at investorer bør fokusere på selskaber med et højt niveau af indtjeningskvalitet. Det gør det muligt at opnå en højere grad af det, man kan kalde indtjeningsvisibilitet, som samlet set giver et et mere robust grundlag for at evaluere nuværende og kommende niveauer for værdiansættelsen af aktier.

Jo mere attraktiv værdiansættelsen er i disse virksomheder, jo større tro bør man have på den langsigtede sammenhæng mellem værdiansættelse og aktieafkast.


Artiklen er også blevet bragt som bagsidekommentar i Jyllands-Posten mandag den 26. september 2022

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver