Spring til indhold

30. december 2023

Renteforventninger har udløst et julerally blandt globale aktier

Af Otto Friedrichsen

Den stærke udvikling på aktiemarkederne gennem de seneste måneder kommer i kølvandet på forventninger om lavere renter i fremtiden, men beror samtidig én væsentlig antagelse: Nemlig at amerikansk økonomi kommer til at foretage en blød økonomisk landing. Det stærke markedskonsensus gør dog, at udfaldsrummet gående ind i 2024 er blevet udvidet markant. 

Globale aktier er i år steget med 20 procent. Halvdelen af fremgangen er kommet i fjerde kvartal og især i den seneste måned. 

Omdrejningspunktet for udviklingen har gennem hele 2023 i væsentlig grad været renternes bevægelse og ikke mindst forventningerne til den globale økonomi. I det perspektiv er USA dominerende både i forhold til global økonomi og aktiemarked. Amerikansk økonomi har været relativt robust, hvilket naturligt har påvirket inflationsforventningerne og rentebevægelserne. 

Det så vi især i andet og tredje kvartal, hvor forventningerne om højere inflation var dominerende i en økonomi, som fortsat viste fremgang. 

Resultatet var højere renter, og særligt gennem tredje kvartal var aktierne derfor under pres. Som centralbankerne formulerede det: Højere renter i længere tid var nødvendige for at sikre, at inflationen over tid kunne normaliseres. Siden slutningen af oktober er tingene vendt rundt. 

Inflationen er nu for alvor på vej ned, og svagere end ventede nøgletal for den underliggende økonomi bekræfter investorerne i, at retningen for inflationen fortsat er nedadgående. 

Dårlige nyheder har med andre ord været gode nyheder for aktiemarkedet, fordi lavere inflation og svagere makroøkonomiske nøgletal har givet og forventes at give centralbankerne plads til netop at sænke renterne. Det har naturligvis samtidig haft en væsentlig effekt på markedsrenterne, og de tiårige amerikanske statsobligationer er faldet med over 1%-point siden begyndelsen af november. 

Amerikanske aktier er tæt på det højeste niveau nogensinde
Den stærke udvikling på aktiemarkederne i den seneste måned beror dog på én væsentlig antagelse – nemlig at forventningerne om lavere centralbankrenter i 2024 sker i en amerikansk økonomi, som kommer til at foretage en blød økonomisk landing. 

Altså, at vi vil se en situation, hvor væksten dels kommer ned i gear, uden det har væsentlige negative konsekvenser for arbejdsmarkedet eller andre essentielle forhold i økonomien, men samtidig også en tilpasning i inflationen, der muliggør kraftige rentesænkninger fra centralbanken. 

Historisk har centralbanken i USA sjældent formået at orkestrere den bløde økonomiske landing og med en relativ kraftig forventning om rentesænkninger i løbet af 2024 (markedet forventer aktuelt seks rentesænkninger a 0,25 procentpoint), udfordres tesen om den bløde økonomiske landing i en historisk sammenhæng. 

Det er i det perspektiv, vi tager hul på 2024. I en rundspørge foretaget af Bank of America blandt verdens kapitalforvaltere i december, svarer 72 pct. af de adspurgte, at de forventer en blød eller slet ingen økonomisk landing. 75 pct. tror på lavere inflation, og i de seneste uger har vi set et historisk inflow af midler mod aktier og aktierelaterede fonde. 

På toppen af det ventes en amerikansk indtjeningsvækst på 12 pct. i 2024, hvilket skal ses i lyset af en værdiansættelse, der er steget med 20 pct. de seneste 12 måneder. Den bløde landing kan lade sig gøre, og med den seneste tids udvikling i den globale inflation er sandsynligheden for en blød landing øget. Det gør mig til ”forsigtig optimist”.

Men markedet forventer netop også allerede inflationstilpasning mod centralbankernes langsigtede målsætning, kraftige rentesænkninger i en historisk sammenhæng og en amerikansk økonomi, der holder sig inden for rammen af den bløde økonomiske landing. 

Men hvad nu, hvis vækstopbremsningen bliver hårdere end ventet, eller et fortsat stærk arbejdsmarkedet understøtter en reacceleration i inflationen? Investorerne går ind i 2024 overbeviste om det positive scenarie for aktier, hvilket naturligt efterlader et større udfaldsrum. 

Ganske som eventyret om Guldlok og de tre bjørne skal grøden være lige tilpas – ikke for varm og ikke for kold. En sandsynlig udfordring for 2024 er at investorer allerede nu venter at grøden bliver præcis som den skal være. 

Artiklen har også været bragt på www.finans.dk torsdag den 21. november 2023.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver