Spring til indhold

1. februar 2022

Svar på spørgsmål om ny honorarmodel

Af Kommunikation

Formueplejes nye honorarmodel har medført en række spørgsmål fra kunderne. Denne artikel besvarer de spørgsmål, der er blevet stillet.

Foranlediget af, at Formuepleje har opdateret sin omkostningsstruktur, er der indløbet en række spørgsmål fra kunderne, som bliver besvaret herunder:

Er der forskel i ÅOP i den nye og gamle model, hvis en kapitalforening giver positivt (begge scenarier, dvs. positivt afkast, der ikke udløser HWM og positivt afkast, der udløser HWM) hhv. negativt afkast over et år?

Nej. Der vil være en uændret totalomkostning for kunden, bare en anden fordeling på faste og variable omkostninger, men totalomkostningen forbliver den samme som tidligere, således også ÅOP, der ikke ændrer sig i forhold til den gamle model.

De løbende administrationsomkostninger (findes under Central Investorinformation) vil dog stige, da de faste omkostninger fremover er højere i den nye model end i den tidligere.

Hvis kapitalforeningen giver et afkast under hurdlerate, kan omkostninger i princippet blive negative ved store kursfald i kapitalforeningen, eller hvad er den nedre grænse?

Der er en nedre grænse i form af et maksimum per måned for det negative resultathonorar, som svarer til, at den samlede omkostning ikke falder under det tidligere faste honorar.

Hvordan håndterer I store kursfald med den nye honorarmodel?

Ikke anderledes end hidtil. Kursfald har hverken betydning for den nye eller gamle honorarmodel, da der med betydelige kursfald til under hurdlerate og/eller high water mark ikke er udsigt til, at der udløses resultathonorar. De faste omkostninger er dog højere i den nye model, men til gengæld vil der være en rabat, hvis vi ikke leverer et afkast, der ligger over den givne hurdlerate i en given forening.

Hvis vi leverer et rigtig godt afkast, er der resultathonorar til os. Hvis ikke, er der en rabat til kunden. Og det samlede omkostningstryk vil uanset hvad forblive uforandret for kunderne.

Med hvilken frekvens opgøres forskel mellem HWM og hurdlerate?

Der afregnes performance fee én gang månedligt. Der bliver dog hensat daglig i regnskabet, så indre værdi altid afspejler den korrekte værdi af afdelingen.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver