Spring til indhold

4. marts 2021

Sørg for den rette balance i din formue

Af Søren Nielsen

Investering er som en taburet. Som tommelfingerregel skal der være nogenlunde balance mellem de tre ben, som består af frie midler, pensionsmidler og friværdi i boligen.

Det er altid godt at kunne holde balancen, og det gælder også inden for dine økonomiske forhold. Hvis man betragter formuen som en taburet, der står på tre ben, hvor de tre ben består af frie midler, pensionsmidler og friværdi i boligen, kan jeg godt lide, at der er nogenlunde balance mellem de tre ben.

De skal ikke partout være 100 procent ens og afhængigt af, hvor man befinder sig i livet, ændrer den ideelle balance mellem de tre ben sig også, men i et overordnet perspektiv er det vigtigt med en vis balance for at sikre, at taburetten ikke vakler.

Hvis et af benene fylder alt for meget, er det altid forbundet med en politisk risiko, og den risiko skal helst spredes ud på de forskellige aktivklasser.

Frie midler har for eksempel den fordel, at de ikke er låst og er let tilgængelige i modsætning til pensionsmidlerne, men til gengæld er der en risiko for, at et politisk flertal pludselig genindfører formueskatten, og samtidig er det det dyreste skattemiljø at have sin opsparing i. Pensionsmidler rummer for sin del den betydelige fordel, at skattesatsen på 15,3 procent er meget attraktiv, men til gengæld er midlerne låst, indtil du går på pension.

Pensionsreglerne ændrer sig også løbende, og det indebærer ligeledes en risiko, hvis ændringerne er negative, så derfor skal man heller ikke lægge alle æg i pensionskurven. Sådan er der hele tiden nogle overvejelser, man skal gøre sig, når man opbygger de optimale vilkår for sin formue.

Moderér drømmen om gældfrihed

Hvad angår friværdien i boligen har mange gennem årene drømt om en dag at sidde gældfrit i sin bolig og ikke skylde en krone. Sådan er jeg også selv opdraget, fordi generationerne ældre end min betalte 18-22 procent for at låne i kreditforeningen, så dengang gav det råd jo rigtig god mening. I dag er det næsten gratis at låne penge, og det betyder også et ændret tankesæt. 

Det er ofte en god ide at betale dyr gæld ud, men realkreditlånet hører til de billigste lån, og så er der formentlig mulighed for at lade pengene arbejde bedre andetsteds og skabe et afkast, der er højere end udgifterne til boliglånet.

Gældens størrelse er ikke længere så afgørende. Derimod handler det mere om evnen til at håndtere de løbende udgifter, der i sagens natur følger med, når man låner, uanset hvor billigt det måtte være. Spillereglerne er altså ændret fra, at boligens pris og den medfølgende gæld var afgørende til, at det nu handler om, hvor høje de månedlige udgifter er. Hvis vi skal vende tilbage til taburetten, skal ingen af os dybest set betale hele vores realkreditlån tilbage, som renterne ser ud i dag.

Nogle gange hører jeg fra den ældre generation, at de gerne vil give et gældfrit hus videre til næste generation den dag, de ikke er her længere. Jeg forstår godt tanken bag, men i stedet for at give et gældfrit hus på 5 millioner videre til børnene ved død, så kunne man med fordel låne 3 millioner (60 procent) i kreditforeningen, og hvis de kan nå at arbejde i værdipapirer med moderat risiko i 20 år inden ens død, ja så vil de være vokset til 5 millioner. Og så er der 2 millioner i friværdi plus 5 millioner i værdipapirer til børnene, altså 7 millioner kroner i alt. Jeg tror godt, jeg kan regne ud, hvad børnene ville foretrække.

Sådan bliver du din egen investeringssnedker

Satser man ikke hele butikken på friværdien, frigør det med andre ord nogle midler og giver flere muligheder for at få endnu mere ud af pengene. Afdrag på boligen er ene og alene opsparing, som du sparer op i friværdien, men pengene er ikke på arbejde og koster dig reelt set købekraft.

Derfor skal du gøre op med dig selv, hvordan din investeringstaburet optimalt set skal se ud. Din friværdi skal være passende, og du skal kunne håndtere din gæld, dine frie midler skal have et niveau, der sikrer, at du har, hvad du skal bruge f.eks. ved et akut opstået behov, og din pensionsopsparing skal have en størrelse, der gør, at du kan opretholde din levestandard i den sidste del af tilværelsen.

Under de præmisser kan du skrue op og ned for hvert enkelt ben i takt med, hvor tæt du befinder dig på pensionsalderen. 

Artiklen er også blevet bragt som klumme i Erhverv+ torsdag den 4. marts 2021.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver