Spring til indhold

8. februar 2021

Spekulanter skubber til aktiemarkedet

Af viceinvesteringsdirektør og strateg, partner, medlem af investeringskomitéen Otto Friedrichsen

De fleste danskere med interesse for de finansielle markeder kender efterhånden GameStop. Den amerikanske detailkæde, der blandt andet sælger computerspil og IT-udstyr, og som over de seneste uger er blevet synonym for den ekstreme spekulation, man har kunnet følge i en række aktier, men som også ganske naturligt har haft følgeeffekter i det mere investeringsdrevne aktiemarked.

GameStop har stik imod al logik været en af årets absolut mest omtalte aktier. Virksomheden har en forretningsmodel, hvor der gennem fysiske butikker sælges computerspil, og givet digitalisering og den generelle udvikling er efterspørgslen efter at købe fysiske spil naturligt aftaget, ganske som vi har set det med musik, film og detailhandlen generelt. Den udfordrende drift har gennem en længere årrække været afspejlet i aktiekursen, der år efter år er blevet lavere – netop fordi udsigterne til en opblomstring i indtjeningen bliver mindre og mindre. 

Men mod afslutningen af 2020 begyndte GameStop-aktien at stige. En udvikling, der eksploderede i slutningen af januar 2021. Fra 1. september 2020 til 27. januar 2021 er aktien steget svimlende 4.442,6 procent, samtidig med at forventningerne til underskuddet i 2021 er vokset.

Baggrunden for den voldsomme kursstigning i GameStop skyldes ikke, at aktieinvestorer pludselig forventer bedre tider for indtjeningen i selskabet, men derimod spekulanter der udnytter, at rigtig mange fonde har spekuleret i, at aktien skulle fortsætte med at falde i kurs.


Hedgefonde (investeringsfonde, der har større regulatoriske beføjelser til også at tage spekulative positioner) har gennem en længere periode og i takt med, at aktiekursen er faldet, spekuleret i fortsatte kursfald i GameStop-aktien. Dette fænomen kaldes shorting og dækker over, at hedgefonden låner GameStop-aktier fra en traditionel investor, der tror, aktien skal stige, mod at betale en lille præmie til vedkommende.

Når hedgefonden har lånt aktierne, sælges disse med det samme, fordi hedgefonden tror, aktien skal falde yderligere i kurs. Forventningen er, at når kursen er faldet, kan aktien købes og leveres tilbage til den oprindelige ejer. Derved har hedgefonden solgt GameStop-aktien dyrt og købt den tilbage billigere, efter at den er faldet og dermed tjent forskellen. Fuldstændig samme hensigt som en traditionel investering blot med modsat fortegn. 

Det, at hedgefonde shorter aktier, der fra et fundamentalt perspektiv er udfordret, og hvor man derfor forventer flere kursfald i fremtiden, er ikke nyt. Det nye er, at vi gennem de seneste år og specielt mod slutningen af 2020 har set en udpræget koordinering af private spekulanter, der forsøger at igangsætte en lavine af kursstigninger for at få hedgefonde til at lukke deres spekulative væddemål på, at en aktie som GameStop skal falde i kurs. Fordelen for de private spekulanter er netop, at hvis man kan få aktien til at stige, begynder hedgefondene at tabe penge på at spekulere i kursfald. Jo mere aktien stiger, jo flere hedgefonde ønsker at lukke deres væddemål på faldende aktiekurser ved netop at købe aktien tilbage og aflevere til den oprindelige ejer. Nedlukningen af hedgefondenes væddemål medfører med andre ord en kraftig efterspørgsel efter GameStop-aktien, der igen tvinger flere hedgefonde til at lukke væddemålet og købe aktier tilbage.

Lykkes de private spekulanter med deres forehavende, kan man således lave denne shortsqueeze, som det hedder med et finansielt udtryk. Kursstigningerne kan være astronomiske, men ofte kortvarige. Hedgefondene taber, og de private spekulanter, der sammen har foretaget et væddemål på, at aktien skulle stige, tjener penge.

Det nye er som sagt, at private spekulanter gennem internetfora koordinerer indsatsen for derigennem med større samlet styrke at øge sandsynligheden for at få succes. Spekulanternes ageren er ikke et ideologisk korstog mod hedgefonde, men derimod en nøgtern kalkule på muligheden for at lave en kurseksplosion i udvalgte aktier, som ingen ellers kan se muligheder i - tværtimod. Jo større ubalance, jo større er muligheden for at tjene penge gennem en koordineret indsats.

Vinderne er de private spekulanter, der kan koordinere masserne på bl.a. WallStreetsBets og ikke mindst nå at komme ud i tide. Taberne bliver lemmingerne, de passive investorer og andre medløbere, der ikke kender markedsdynamikkerne og ikke kommer ud, inden kurseksplosionen løber tør for benzin. Det eneste, der driver kursstigningen op, er jo netop tvangslukningen af hedgefondenes store væddemål på, at aktien skal falde. Når hedgefondene er væk, er det GameStop-aktiens fundamentaler, der alene skal drive de fremtidige og meget tvivlsomme kursstigninger.

GameStop-aktien toppede den 27. januar med en stigning på over 4.400%. Siden den 27. januar er GameStop faldet med 85%. 

Artiklen har også været bragt som bagsidekommentar i Jyllands-Posten og som morgenkommentar på Finans.dk.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver