Spring til indhold

8. marts 2021

Et kampskrift for kvinders investeringer

Af Helle Snedker

Det er kvindernes internationale kampdag. Lad det være et afsæt til at komme i gang med at investere. Det kan nemlig medvirke til at reducere gabet mellem mænds og kvinders indkomst.

I dag er det kvindernes internationale kampdag, og den bliver på vanlig vis markeret på alskens tænkelige måder. Jeg har også begået et lille kampskrift, der handler om, at de kvinder, der ikke allerede er i gang, skal se at komme ind i kampen og tage ansvar for deres egen økonomi

Økonomi er et af de parametre, der historisk har skabt en kløft mellem mænd og kvinder. Hvis kvinder ønsker at minimere eller udligne det gab, så er investering et af de flere våben til at udjævne forskellen.

Heldigvis kan vi se, at flere og flere kvinder får øjnene op for perspektiverne i at investere, men fra min rådgiverstol kan jeg fortsat se, at der er mere at komme efter.

Investeringer henvender sig i sagens natur både til hr. og fru Opsparer, men jeg oplever lidt for ofte, at det i mange ægteskaber kun er manden, der dukker op til det første rådgivningsmøde. Ikke fordi han har noget ønske om, at det skal være sådan, men fordi hustruen har sendt ham afsted hjemmefra med besked om, at det har han nok meget mere forstand på end hende. Det er en typisk fejl, og den kan vi lige så godt bruge kampdagen på at eliminere.

Dybest set handler det om at tage vare på sin egen økonomiske fremtid, men der er også de faktuelle forhold, at kvinder lever længere end mænd, og at næsten halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse, som er værd at være opmærksom på: Din privatøkonomi er med andre ord for alvorligt et emne at overlade til andre.

Tjek Pensionsinfo.dk med din ægtefælle

I dag er det sådan, at kvinder i gennemsnit lever fire år længere end mænd, men ifølge Forsikring & Pension ligger kvinders gennemsnitlige pensionsformue på knap 1,2 millioner kroner, hvor mænd i snit har opbygget en pensionsformue på 1,5 millioner kroner. Det er til trods for, at kvinders indbetalingsprocent ligger højere, men mændenes årlige samlede pensionsindbetalinger er til gengæld 20 procent højere end kvindernes. Meget af forklaringen skal findes i, at kvinder og mænd arbejder i forskellige brancher, hvor lønnen i ”mandebrancherne” er højere, og flere kvinder er på deltid, men det gør kun, at det haster endnu med, at kvinder kommer ind i investeringskampen.

Som ægtepar kan I for eksempel invitere hinanden til bords, tage den bærbare frem og logge på Pensionsinfo.dk og se, hvor stor den konkrete forskel er på jeres respektive pensionsordninger. Her kan I få syn for sagen om, hvor stor en forskel, der egentlig vil være på de beløb, I hver især får udbetalt, når I engang rammer den tredje alder. Det er en god måde at synliggøre det gab, der forventeligt vil være mellem mange kvinder og mænd.

Mænd og kvinder med forskellige karaktertræk

Mine observationer siger mig dog også, at der er nogle investeringsmæssige karaktertræk, som er forskellige kønnene imellem, hvor begge parter faktisk vil kunne lære af hinanden: Mænd har en tendens til at investere med højere risiko end kvinder, der instinktivt søger imod lav eller middel risiko. Men hvis du eksempelvis er kvinde i 40’erne og har over 20 år til pension, så skal din pensionsopsparing ikke ligge med lav eller middel risiko, men høj. Risikoprofil bør hænge nøje sammen med, hvornår du skal bruge pengene. Er det først om lang tid, kan du med fordel skrue op for risikoen.

Derimod er kvinder efter min erfaringsmæssige bedømmelse langt bedre til at holde sig til en investeringsplan, når de først har besluttet sig for, hvordan den skal se ud, hvor mænd i hyppigere grad får lyst til at justere for eksempel i forbindelse med større aktiekorrektioner. Det er typisk i forbindelse med kursfald, at din maveregion for alvor bliver testet, om du reelt er langsigtet investor eller ej, og der er min oplevelse, at det er kvinder, som er bedst til at holde fast i planen.

Som nævnt indledningsvist får flere og flere kvinder heldigvis øjnene op for mulighederne i investering. Opmærksomheden har heller aldrig været større, og det vrimler frem med kvindelige forbilleder med interesse for investering, så det er bare om at klø på. Det bringer mig frem til det allerbedste råd, jeg kan give videre:

Se at komme i gang. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvornår du begynder at investere og spare op. Jo tidligere, desto bedre, fordi tiden arbejder for dig og størrelsen på din formue.

Rigtig god kampdag – der er i øvrigt kun en uge til den næste, når årsopgørelsen fra Skat bliver tilgængelig. Her har både kvinder og mænd mulighed for at foretage det servicetjek af økonomien, som alle vil have gavn af med jævnlige mellemrum.

 

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver