Spring til indhold

9. maj 2022

Aktieuro skærper investorernes fokus på én ting

Af viceinvesteringsdirektør og strateg, partner, medlem af investeringskomitéen Otto Friedrichsen

Den seneste måned har de globale aktiemarkeder været præget af stor uro, som primært skyldes forsyningsproblemer og inflation samt opbremsning i den globale vækst. I sidste ende er der dog kun én ting, som er afgørende for, at man som aktieinvestor kan skabe afkast.

Baggrunden for den seneste aktieuro kan koges ned til to ting: For det første lider global økonomi fortsat af betydelige forsyningsproblemer, som ud over forstyrrelserne gennem 2020-21 nu også udfordres af krigen i Ukraine og af Kinas meget aggressive nul-tolerance politik over for selv de mindste udbrud af nye Covid-19-tilfælde.

For det andet er global økonomisk vækst i opbremsning dels som følge af en meget høj vækst i kølvandet på genåbningen sidste år (sammenligningsgrundlaget er meget højt), men også i forhold til ovenstående leveringsproblemer og ikke mindst tvungen nedlukning i Kina.

I denne cocktail stiger priserne markant på tværs af varer og services, en udvikling som verdens centralbanker er nødsaget til at forholde sig til. Det gør de ved at hæve renterne for at forsøge at dæmme op for inflationen. Højere renter udfordrer vækstforventningerne i et miljø, hvor væksten allerede er i opbremsning, og hvor centralbankerne, ud over at forsøge at kontrollere inflationen, måske også risikerer at forværre vækstopbremsningen yderligere. Med andre ord er aktiemarkedet udfordret af risikoen for stagflation – det vil sige en global økonomi, der rammes af stagnerende vækst og højere inflation.

Evnen til at levere er afgørende

Historien viser, at aktiemarkedet på kort sigt kan være drevet af begejstring og eufori, og omvendt også af frygt og panik. Over tid vil sådanne stemningsbaserede drivkræfter blive afløst af selskabernes evne til at levere værdi til deres aktionærer gennem cash flow og indtjening. Regnskabssæsonen er i fuld gang, og tallene bekræfter de generelt positive forventninger, om end enkelte selskaber også har tiltrukket sig opmærksomhed ved at skuffe markant.

De sidste seks måneders kraftigt stigende amerikanske renter har anført af Nasdaq-indekset udfordret store dele af vækst- segmentet. Prisen for en forventet fremtidig indtjening har nu i tiltagende grad en omkostning, fordi der i dag findes et alternativ. Det kunne for eksempel være at placere pengene i en amerikansk statsobligation, som aktuelt giver en forrentning på omkring 3 procent (0,2 procent, når man korrigerer for de aktuelle inflationsforventninger). Det er med andre ord en risikofri investering med positivt afkast i modsætning til en investering i forventet fremtidig indtjening i et makroøkonomisk miljø, hvor usikkerheden i øjeblikket er høj, og hvor værdiansættelsen i nogle segmenter fortsat er anstrengt.

Med høj inflation, lavere vækst og højere renter skærper aktieinvestorernes fokus sig om en ting: Marginerne (aktieselskabernes overskudsgrad, red.). Hvilke selskaber kan opretholde høje stabile marginer i et miljø, hvor omkostningerne stiger, og levere indtjening til aktionærerne her og nu? De kvalitetsselskaber, som kan dette, vil qua deres stærke forretning kunne hæve priserne sammen med omkostningerne og sende prisstigningerne videre til kunderne og dermed opretholde en stærk indtjening på trods af højere priser, tungere gældsservicering over tid samt en lavere økonomisk vækst.

Dét er omdrejningspunktet for aktieinvestorer i det nuværende miljø, hvor konjunkturen modnes, og hvor verdens centralbanker reagerer på forsyningsproblemer og prisstigninger.

Allerede nu er afkastspændet mellem de 10% amerikanske selskaber med højeste driftsindtjening sammenlignet med de 10%, der har haft den laveste driftsindtjening over de seneste måneder, udvidet markant, og man skal tilbage til 2000-02 for at se samme divergens i disse to gruppers 12 måneders afkast. Det understreger de langsigtede fordele ved driftskvalitet og marginstabilitet som omdrejningspunkter i perioder, hvor aktiemarkedet udfordres af usikkerhed – præcis som det gør nu.  

Ja, markedet forventer aggressive centralbanker og højere renter, stemningen blandt aktieinvestorer er på flere parametre historisk lav, og en opblødning af forsyningsudfordringerne og forhåbentlig en afslutning på krigen vil kunne bedre stemningen blandt aktieinvestorerne.

Men historisk er det selskabernes evne til at levere indtjening, der driver aktieafkastet. Det vil det også være denne gang.

Artiklen har også været bragt som kommentar i Jyllands-Posten og på Finans.dk

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver