Spring til indhold

1. juli 2020

Højere loft på aktiesparekonto er vigtigt skridt for investeringsdanmark

Af Helle Snedker, Kundedirektør, partner

Loftet for indskud på aktiesparekontoen hæves i dag fra 50.000 kroner til 100.000 kroner. Det er et skridt i den rigtige retning for et mere investeringsvenligt Danmark. Forhåbentlig ser politikerne lyset og fortsætter med at stimulere danskernes investeringslyst.

Den 1. juli er en glædens dag for danske aktieinvestorer. Her hæves loftet for indskud på aktiesparekontoen nemlig fra 50.000 kroner til 100.000 kroner og dermed trækkes danskernes muligheder for at opdyrke en egentlig investorkultur endnu et skridt i den rigtige retning.

Selv om vi alle skal være glade for, at der med det nye loft opstår nye muligheder for at investere, er ønsket dog herfra, at der skal ske endnu mere. Ethvert skridt i den rigtige retning skal hilses særdeles velkomment, men et forhøjet loft gør det ikke alene, hvis man virkelig ønsker at stimulere investeringskulturen i Danmark.

Vil man øge aktiesparekontoens relevans endnu mere, skal man hæve loftet i de kommende år som planlagt, så det lander på 200.000 kroner i 2022 – og gerne endnu mere.

Aktiesparekontoen er konstrueret efter svensk forbillede, og man kunne måske også kigge på, hvordan svenskerne beskatter den såkaldte ”investeringssparekonto”: Her betales ingen skat af udbytte eller afkast, og der er heller ingen fradrag for tab, men til gengæld betales der en slags formueskat af den samlede værdi af investeringskontoen, der som navnet antyder gælder for alle investeringer og ikke bare noterede aktier og aktiebaserede investeringsfonde som i Danmark.

Det kunne man godt lade sig inspirere af, hvis man vil forstærke fundamentet under investeringskulturen i Danmark. På den måde er vi slet ikke i mål endnu.

Der er nemlig ingen tvivl om, at aktiesparekontoen er en god og nem måde at komme i gang på for nye investorer og samtidig er interessant for mere garvede investorer, ligesom den har relevans for næste generation også.

Beskatningen på 17 procent er i udgangspunktet også mere attraktiv end de 27 procent, du beskattes af på afkastet i frie midler. Over længere tid kan det gøre en kæmpemæssig forskel for værdien af dine investeringer, selv om aktiesparekontoen er lagerbeskattet.

Danskerne har fået øjnene op for aktiesparekontoen

Heldigvis ser vi en stærkt stigende interesse for at oprette aktiesparekonti blandt danskerne. Seneste opgørelse fra Finans Danmark viser, at der nu er oprettet 72.000 aktiesparekonti på tværs af landet – det er 45 procent flere end ved årsskiftet, så udviklingen går helt klart i den rigtige retning.

I stedet for at lade pengene stå på en konto i banken uden at få nogen rentebetaling for det, så får man ved at investere pengene både et afkast og derudover er det godt for samfundet, at når borgerne investerer og lader deres penge komme på arbejde. Der er faktisk ikke rigtigt nogen gode grunde til at lade være.

I dag har danskerne tæt på 1000 milliarder kroner stående i banken, helt præcist 999 milliarder kroner ifølge Nationalbankens seneste opgørelse. Som samfund skal vi se aktiesparekontoen som en god mulighed for at få aktiveret nogle af disse penge til vores fælles bedste. I takt med at loftet for indskud hæves, øges aktiesparekontoens relevans også.

Indlægget er også bragt som debatindlæg i dagbladet Børsen den 1. juli og på Borsen.dk.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver