Spring til indhold

14. juli 2023

Topchefen på det røde løbehjul

Af kommunikation

Vi skal forandre os – men vi holder fast i den tårnhøje faglighed, nærværet og den gode energi – alt det, som er Formueplejes særlige kendetegn, siger adm. direktør Peter Kjærgaard, som gør status efter et halvt år i jobbet.

Han færdes hjemmevant på en scene, også når han foran videokameraet – uden at tøve eller gå i stå undervejs – på to minutter og fire sekunder sætter ord på den nye retning, han har sat for Formuepleje.

Den sidder lige i skabet i første take, kameramanden nikker tilfreds. Sådan skal det gøres.

I Formueplejes marketingafdeling er man enige om, at Peter Kjærgaard har en naturlig tilstedeværelse – om det er på skærmen eller blandt kollegerne, og spørger man rundt om i huset, går ord som ægte, uhøjtidelig og venlig igen – fulgt op af konsekvent, målrettet og især: Effektiv.

I sit første halve år som CEO har Peter Kjærgaard vist, at han træffer de nødvendige beslutninger – også dem, som ikke vinder popularitetskonkurrencer hos alle.

Sådan er det, når man skal sætte en ny kurs for en stolt virksomhed med traditioner, historie og sin egen kultur, siger Peter Kjærgaard, som siden sin ankomst flittigt har justeret og sat gang i ændringer overalt i organisationen, mens han sammen med bestyrelsen og ledelsen tegner skitserne til en ny strategi.

Hver time tæller

Det giver ingen mening at tage bilen til kontoret fra Aarhus Ø, hvor han har en pendlerlejlighed og opholder sig fast tre dage om ugen.

Egentlig ville han gerne gå turen gennem byen, men han er næsten altid bagud på tid og skal hurtigt fra a til b.

De røde elløbehjul, som står parkeret til leje rundt om på fortovene, er perfekte. Han kommer hurtigere frem end i bil eller på gåben. Derfor kan man, hvis man er morgenmenneske, støde på Peter Kjærgaard i jakkesæt i fuld fart på vej til Værkmestergade, hvor Formuepleje har hovedkontor.

I eftermiddag skal han nå færgen, han skal hjem til Holte, hvor han bor med sin hustru Jessie og parrets fire sammenbragte børn.

Dagens møder er planlagt, så han udnytter hver time effektivt. Det er det med at få mest muligt ud af tiden, som virkelig optager ham. Somme tider ændrer han sit dagsprogram, hvis han på forhånd kan se, at tingene ikke hænger sammen.

Med ”hænger sammen” mener han, at der skal være tid til nærvær og fokus. ”Uden Mette gik det ikke (Mette Krarup er Peters personlige assistent). Jeg har brug for en, som er mere disciplineret, end jeg er, for perioden lige nu er fuld af forandringer og vigtige beslutninger, der kræver mit fulde fokus.”

Vigtige menneskemøder

Siden han tiltrådte i januar, har dagene blandt andet været fyldt ud med 1:1-møder med kunder og medarbejdere. Det er afgørende for ham i arbejdet med at udstikke den bedste retning for virksomheden, der blev etableret i 1986.

”Det vigtigste i mit job er at træffe balancerede beslutninger, og det gør jeg ikke, hvis jeg haster fra det ene møde til det næste uden rigtig at være til stede mentalt. Vi har sat en vigtig forandringsproces i gang, og så løber vi den til ende, og i en periode kræver det rigtig meget arbejde.” For verden forandrer sig, og det samme gør investeringsbranchen. Formuepleje skal følge med.

”Grundtankerne fra 1986 lever stadig i bedste velgående, men virksomheden er vokset og er et helt andet sted i dag, både organisatorisk og målt på antal kunder osv. Med det sagt er vi klar til nye mål – kunsten er at tage alt det gode med fra dengang og bygge nyt på.”

Der er ting, som kan gøres bedre – det er vigtigt at være ærlig om, synes han.

”Det er ikke det samme, som at noget har været forkert før, men at verden har flyttet sig. Vores kunder har ændret sig, måden, man investerer på i dag, er anderledes. Tænk på, hvor meget vi taler om ”alternative investeringer”. Begrebet eksisterede ikke for tyve år siden. At investere i en vindmøllepark og bygge den op på havet – det kan private faktisk gøre i dag, det var slet ikke et tema dengang. Og så er der hele den digitale udvikling, som vi skal være med i front på.”

Nu vi er ved den digitale udvikling – får AI indflydelse på investeringsbranchen?

”Det kan jeg hurtigt svare ja til. Hvordan ved vi ikke endnu. Flere ting er blevet mulige, meget er blevet nemmere. Men samtidig er behovet for rådgivning og overblik endnu større i dag. I takt med alle de nye muligheder har kunderne endnu mere behov for nogen, som er eksperter på feltet og hjælper dem med at navigere i informationsstrømmen.”

”Vi skal se nøgternt på udviklingen. Gribe de muligheder, der viser sig, men ikke blive trukket med, før vi er klar. At sammensætte den optimale portefølje kræver stadig den rigtige kombination af aktivklasser. Det forudsætter indsigt, erfaring og computerkraft at kunne gøre det. Sådan er det stadig i dag, og vores opgave er at styre vores kunders investeringer og formuer sikkert i en verden, hvor der er så mange nye input.”

Du har spurgt kunder og medarbejdere: Hvad gør Formuepleje godt – hvad kan vi gøre bedre? Hvad svarer de?

”Flere fremhæver især vores nærvær. At vi er til stede og engagerede – ikke kun i den snævre investeringsopgave, men i selve relationen. Og så nævner mange vores faglighed. Formuepleje har fra begyndelsen været funderet på en sund og god teori om investeringsverdenen.”

”Vi har et stærkt fagligt ståsted, og vi er optaget af at skabe en endnu bredere produktportefølje. Så nærvær og den her stærke investeringsfaglighed. Det er værdier, som bliver fremhævet – og dem skal vi passe godt på.”

Hvad skal gøres anderledes?

”Kunderne giver udtryk for, at vi skal have flere produkter på hylderne, og at vi skal være bedre til at vise den fulde bredde af det, vi allerede tilbyder. Og så må vi erkende, at vi ikke er i mål med kommuni­kationen om vores prismodel. Den skal vi arbejde mere med.”

Artiklen har været bragt i seneste magasin. Du kan læse den og de andre artikler i magasinet i iPaper magasignet i iPaper her.

Blå bog

Blå bog

Peter Kjærgaard tiltrådte som adm. direktør hos Formuepleje ved årsskiftet. Han kom fra Nykredit og med erfaring fra flere ledende stillinger i Nykreditkoncernen, senest som direktør for Wealth Management og som medlem af direktionen for Nykredit Bank.

Peter Kjærgaard har desuden erfaring fra udenlandske topstillinger hos blandt andet Royal Bank of Scotland og franske BNP Paribas. Han er bankuddannet og har flere lederuddannelser bag sig, herunder en MBA fra Westminster Business School og AMP fra Insead

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver