Spring til indhold

3. oktober 2020

Volatil aktieseptember med stabilitet i obligationsmarkedet

Af aktiechef Otto Friedrichsen og senior porteføljemanager René Rømer

På aktiemarkedet oplevede flere aktieindeks den første negative måned siden marts, mens der var bomstille på obligationsmarkedet i den første efterårsmåned.

Efter en stærk august drevet af vækstselskaberne vendte stemningen i september, hvor flere aktieindeks for første gang siden marts oplevede tilbagegang. Samlet oplevede det globale aktiemarked en tilbagegang på 3,2 procent gennem måneden, hvor en styrkelse af den amerikanske dollar over for danske kroner reducerede den negative udvikling til et samlet globalt aktieafkast på -1,4 procent i september.
 
Blandt de primære regioner var det de amerikanske aktier, der oplevede den største tilbagegang efter flere måneder med pæne stigninger. Europæiske aktier og særligt japanske aktier klarede sig bedre uden dog helt at undgå en negativ udvikling gennem september.

Tilbagegangen ramte alle sektorer, hvor særligt Energi (-12,0 procent) og Finans (-5,3 procent) underperformede. En faldende oliepris og fortsat usikkerhed omkring Covid-19-effekterne på den globale efterspørgsel lå til grund for udviklingen blandt energiselskaberne, mens lavere globale renter kombineret med den makroøkonomiske usikkerhed drev bankerne ned.

På den mere positive front klarede industriselskaberne (-0,7 procent) og forsyningsselskaberne (-0,8 procent) sig bedre. Dels på grund af forsyningsselskabernes mere defensive karakter og ikke mindst i relation til lavere renter, mens industriselskaberne generelt nød godt af investorernes tendens til i højere grad at positionere sig i valuesegmentet i september. Det har siden marts ellers været stærkt nedprioriteret. 

Mange af højdespringerne fra august oplevede således et udfordrende marked i september, hvor usikkerhed og gevinsthjemtagning prægede flere af de kendte selskaber. Således faldt det teknologitunge Nasdaq-indeks med over 5 procent, mens selskaber som Apple faldt med 10 procent og Tesla med 14 procent gennem måneden.

Amerikansk præsidentvalg på investorernes radar

Det amerikanske præsidentvalg er for alvor startet med at fylde i mediebilledet og vil også over de kommende uger sætte dagsordenen i de finansielle markeder.

En ting er, hvem der af Donald Trump og Joe Biden vinder valget i forhold til præsidentembedet, et andet forhold er magtgrundlaget, hvorpå den kommende præsident kan agere. Derfor er sammensætningen af kongressens to kamre (Huset og Senatet) måske endnu vigtigere i et finansielt perspektiv.
 
I øjeblikket kan vi ud fra markedsdata udlede, at investorerne forventer en Biden-sejr og aktuelt også et fuldt flertal i kongressen. Usikkerheden ligger i øjeblikket primært på sammensætningen i Senatet, altså om det lykkes Demokraterne at fravriste Republikanerne deres flertal i Senatet.
 
Investorerne er fuldt ud opmærksomme på den store politiske begivenhed, der finder sted i starten af november, hvorfor omkostningerne til at afdække aktierisiko hen over 3. november også afspejler dette og har gjort det gennem en længere periode – hvilket er ganske naturligt.

Der, hvor markedet i tiltagende grad priser usikkerhed, er i det alternative scenarie, hvor præsidentvalget ikke afgøres den 3. november eller umiddelbart efter, men tværtimod trækker i langdrag. Omkostningen ved at afdække aktierisiko gennem resten af november, december og januar er i øjeblikket stigende.

Formuepleje forholder sig til alle 8 udfaldsrum i forbindelse med valget og følger markedssituationen tæt frem mod november. 

Regnskabssæson går i gang i midten af oktober

Ikke nok med at investorerne har blikket stift rettet mod meningsmålinger og andre indikatorer på det kommende valg, så begynder de amerikanske selskaber også at aflægge regnskaber for 3. kvartal i midten af oktober.

Forventningen er fortsat en materiel opbremsning i indtjeningen i 3. kvartal relativt til samme periode sidste år. Men fokus vil i høj grad rette sig mod selskaber, som trods alt har haft en positiv driftseffekt af de adfærdsændringer, vi har set indfinde sig siden marts. Det er for eksempel selskaber inden for teknologi, sundhed og forbrug.

Derudover vil fokus være rettet mod forventningsdelen og ikke mindst virksomhedernes mulighed for at navigere i et usikkert afsætningsmarked med stor fokus på omkostninger.

Ændring i Formuepleje LimiTTellus´ aktieeksponering

Formuepleje LimiTTellus, som er aktieeksponeringen i Formueplejes kapitalforeninger, har i september ændret sin aktieallokering. Aktieandelen er således blevet hævet med 5 procentpoint til 95 procent med udgangspunkt i en større eksponering i valueselskaber på bekostning af vækstselskaberne. Ændringen er sket med udgangspunkt i udviklingen på aktiemarkedet i løbet af september og de langsigtede fundamentale forventninger til aktiemarkedet generelt. 

Stille, men godt på rentefronten

Lad det være sagt med det samme. September 2020 var en meget stille måned på rentemarkederne.

Både de to-årige og de 10-årige danske renter handlede inden for et spænd mellem det højeste og det laveste niveau i løbet af måneden på kun 0,1 procentpoint.

Dog sluttede renterne i den lave ende, hvilket har været en medvirkende årsag til, at obligationsporteføljerne i Formueplejeforeningerne i september har givet pæne positive afkast. Bedst eksemplificeret ved den rene obligationsforening Formuepleje Fokus, der i månedens løb steg mere end 1 procent.

For de meget interesserede var månedens højdepunkt den tale, som chefen for den europæiske centralbank (ECB), Christine Lagarde, gav mod slutningen af måneden, hvor hun berettede om sine og ECB’s tanker omkring fremtidens pengepolitik.

Formueplejes tolkning er fortsat, at ECB vil holde både de korte og de lange renter i stram snor i den overskuelige fremtid, hvorfor obligationsporteføljerne fortsat er positioneret til netop dette scenarie.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver