Spring til indhold

8. juni 2024

Sådan kan din stemme til EU-valget påvirke reguleringen af den finansielle sektor

Af Helle Snedker

Hvad der besluttes i EU, får i høj grad betydning for lovgivningen herhjemme. Det gælder for eksempel reguleringen af det finansielle område og den rådgivning, du får, når du søger hjælp.

Inden længe skal vi til valgurnerne og vælge dem, som skal repræsentere Danmark i EU-Parlamentet.

For mange vil EU-valget måske forekomme ”ikke relevant”, som noget, der er for langt væk fra dagligdagen og ”ikke vedrører mig”.

Det er i mine øjne en helt forkert opfattelse. En stor del af den lovgivningsvirksomhed, der finder sted på Christiansborg, går nemlig i bund og grund ud på at implementere lovgivning vedtaget i EU. Men hvad der sker i EU, får i høj grad indflydelse på vores liv og hverdag herhjemme.

Det gælder bestemt også, når det gælder regulering af den finansielle sektor.

I sidste instans påvirker beslutningerne i EU lovgivningen herhjemme, og de får indflydelse på, hvordan jeg skal rådgive dig, hvis du kigger forbi og ønsker råd og vejledning om, hvordan du kan passe bedste muligt på dine og familiens opsparede værdier.

Igennem rigtig mange år er der kommet mere og mere regulering af den finansielle sektor og af den rådgivning, der finder sted. En stor del af den regulering er i mine øjne positiv, for den sikrer, at du som kunde får bedre betingelser for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Det giver dig en bedre mulighed for at sammenligne resultater og priser, og for at sætte dig ind i hvad du skal være opmærksom på, før du træffer din endelige beslutning, som får betydning for din økonomi.

Reglerne får også indflydelse på, hvordan en virksomhed skal fortælle, om den er grøn eller ej, og dermed om den kan indgå i en pulje af investeringer, som får et særligt grønt stempel – som det f.eks. er gældende for en ”Artikel 9”-fond i investeringsmæssig sammenhæng.

Uanset hvor mange regler vi opstiller – om det gælder national lovgivning eller regler, der stammer fra beslutninger på EU-niveau – kan det aldrig erstatte 1) dit ansvar som kunde for at sætte dig ind i tingene, før du træffer en beslutning og 2) mit ansvar som leverandør for at gøre oplysningerne så tilgængelige og forståelige som overhovedet muligt.

Lad os derfor aftale, at når vi mødes til en rådgivningssamtale om økonomi og investeringer, så er vi hver især velforberedte.

Fra min side af bordet stiller jeg en lang række spørgsmål for at vide så meget som muligt om dig, din husstand og din økonomiske situation, inden jeg til sidst kommer med min anbefaling af, hvad der vil være det rigtige for dig at gøre. (Det gør jeg ud fra alt det, jeg efter vores samtale ved om dig – og om investering, skat, markedsforhold, risiko osv.).

Fra din side af bordet er du bevidst om, at du er omfattet af en høj grad af forbrugerbeskyttelse, men at det alligevel er en god ide, at du sætter dig ind i emnet (med hjælp fra mig), inden du træffer din beslutning.

Ved fælles hjælp lægger vi så en god plan for dig og din opsparing.

Den plan vil i høj grad være påvirket af, hvad der besluttes i EU-Parlamentet, og derfor vil jeg opfordre dig til at stemme den 9. juni, også selvom det måske virker uvedkommende for dig.

Valget er i høj grad vedkommende for os alle sammen, og derfor er også din stemme vigtig at få med.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver