Spring til indhold

20. august 2020

Nu kommer feriepengene snart – her er dine muligheder

Af Helle Snedker, Kundedirektør, partner og kundedirektør, partner Helle Snedker

Der er blevet sagt og skrevet meget om udbetalingen af de indefrosne feriemuligheder, og nu er der ikke længe til, at de kan blive udbetalt. Groft sagt har du fire forskellige muligheder at bruge pengene fornuftigt på – eksempelvis aktiesparekontoen.

Oktober er kun et par måneder forude, og det betyder, at det helt store nummer i regeringens Covid-19-krisestyring nærmer sig: Udbetalingen af tre af de fem ugers indefrosne feriepenge. For alle i arbejdsstyrken betyder det, at man kan forberede sig godt ved at gøre sig nogle gode overvejelser om sin privatøkonomi.

Hvordan skal man i det hele taget bruge disse penge? Først og fremmest står det klart, at pengene ikke automatisk udbetales. Du skal selv tage aktivt stilling til, hvorvidt du ønsker pengene udbetalt og dermed om det er en god idé for dig. Regeringens ønske er, at så mange som muligt takker ja – og går ud og bruger pengene på noget, der kan styrke den indenlandske efterspørgsel.

Det er bare ikke sikkert, at alle vil, når det kommer til stykket. For nogle, eksempelvis personer, der betaler topskat, kan der faktisk være god mening i at lade pengene stå, fordi man eventuelt slipper for betaling af topskat, hvis indkomstniveauet som pensionist er lavere end det er i din nuværende tilværelse som lønmodtager. Derfor mener nogen, at udbetalingen ikke skal være frivillig.

Gæld, forbrug eller investering?

For dem der vælger at få pengene udbetalt, kan man i første omgang overveje at nedbringe dyr gæld, hvis man har noget af det. Det er altid et godt råd og i virkeligheden måske der, man p.t. kan opnå det højeste afkast. Kontokort, forbrugslån, overtræk og lignende vil rent økonomisk være et rigtigt godt sted at starte.

Anden mulighed er den, som udbetalingen af de indefrosne feriemidler, egentlig er tiltænkt. Hvis man gerne vil have råderet over sine egne penge, ikke har dyr gæld og ikke vægter topskatten så højt, så er de indefrosne midler en kærkommen lejlighed til at forbruge pengene og vise samfundssind.

Du kan sætte en håndværker i sving, bestille en fest på den lokale kro, forkæle dig selv med en hovedrengøring af huset og en omlægning af haven, forny garderoben eller tage en ekstra tur i biografen. Mulighederne er mange, og på den måde er du med til at hjælpe økonomien i gang igen efter coronanedlukningen og holde hånden under danske arbejdspladser.  

Får du udbetalt pengene, men uden overhovedet at kunne finde på noget at bruge pengene på, eksisterer der også en fjerde mulighed: Du kan investere dem. Det er anden måde at sende dem i arbejde på end at forbruge dem.

Her er aktiesparekontoen et oplagt valg at kigge på. Med det nye loft kan man investere 100.000 kroner på en aktiesparekonto, og det gør den sådan set skræddersyet til at sætte de indefrosne feriepenge i spil her.

Investering får pengene til at yngle

Ligesom når du forbruger pengene, er investeringer med til at holde gang i økonomien, og så er der yderligere den fordel, at der er god grund til at tro, at investering i aktier stiger i værdi over tid. Får man eksempelvis 25.000 kroner udbetalt via feriepengene og investerer det beløb, er det ikke usandsynligt, at investeringen er fordoblet på 7 år.

Det gælder naturligvis om at vælge en investeringshorisont af en vis længde, men jo længere investeringshorisonten er, jo større chance er der også for at opnå et positivt afkast.

Investering indebærer naturligvis altid en risiko, og den skal man selvsagt gøre sig klart i investeringsøjeblikket. Hvis man er i tvivl om, hvad der er det rigtige for en selv, bør man altid søge den rigtige økonomiske rådgivning. Her er råd nummer et altid: Spredning er redning. Investerer du i 40-60 selskaber, fordelt fornuftigt på geografi og brancher, reduceres risikoen. Dette kan ske via en investeringsforening.

Klummen er også bragt i Erhverv+ torsdag den 20. august 2020

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver