Spring til indhold

14. februar 2022

En hyldest til de private pensionsordninger

Af Helle Snedker

Det er en sand lykke, at de private pensionsordninger nu har nået et omfang, hvor to tredjedele af landets pensionister har sparet op til egen alderdom. Andelen er kun stigende, og det er godt for både den enkelte og samfundsøkonomien.

Lad mig starte med at opfordre til, at du deler budskabet i denne klumme med et ungt menneske i din omgangskreds. Det kan være dine børn eller børnebørn eller bare en god ven, men jeg forsikrer dig om, at du gør den pågældende en tjeneste.

Forleden kunne man læse de seneste tal fra Forsikring & Pension, som viste, at to ud af tre pensionister i 2020 modtog udbetalinger fra egen pensionsopsparing som supplement til folkepensionen. Går man 10 år tilbage, var det tilsvarende tal kun hver anden dansker. Der er altså sket et voldsomt skred i den rigtige retning, og mange pensionister tager nu i vid udstrækning hånd om egen økonomi.

Det er godt for alle – både den enkelte og samfundet som helhed. Statskassen nyder i den grad også gavn af de private pensioner, hvor pensionsafkastskatten (PAL) alene i 2021 estimeres til at bidrage med rekordhøje 70-75 milliarder kroner og dermed slå det hidtidige rekordår 2019, hvor PAL-skatten indbragte 63,4 milliarder kroner til statskassen.

Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er andelen fortsat stigende i de kommende år. Går man helt tilbage til 1995, var andelen blot 37 procent, så hvis vi får den sidste tredjedel med også, vil meget være vundet.

Selv blev jeg færdig på Handelshøjskolen i Aarhus i 1993 som cand.merc.jur. Trods en specialeretning indenfor investering og finansiering blev mine første år på arbejdsmarkedet en stilling, hvor juradelen var i fokus. Det var i en lille dansk, privatejet virksomhed, hvor pension på ingen måde var en del af løn eller ansættelse. Det betød, at jeg først senere kom i gang med at spare op til mit otium – nemlig da jeg startede i den finansielle sektor i 1998.

Godt med en hjælpende pensionshånd

Normalt er jeg varm fortaler for, at det enkelte menneske er klogt og i stand til at træffe gode beslutninger på egne vegne. Men lige præcis på pensionsområdet vil jeg ikke afvise, at der er en god grund til at gøre en undtagelse, og at det er en medvirkende årsag til, at vi i dag har så mange pensionister, der kan supplere folkepensionen med en arbejdsmarkedspension eller privattegnet pensionsordning.

Jeg var i hvert tilfælde ikke meget optaget af min seniorøkonomi, da jeg startede som 23-årig den 1. juli 1993. Hvis jeg var blevet i virksomheden, ville der muligvis være gået mange år, før jeg ville begynde at lægge penge til side til alderdommen.

Og det er en kæmpe fejl – og måske et af de få områder, hvor de kommende generationer med rette kan lytte til, hvad vi – det grå guld - fortæller dem. For lige netop her ER vi klogest! Årsagen er, at renters-rente effekten er så fortryllende, men den vigtigste forudsætning for, at den virker, det er tiden.

Et simpelt regnestykke vil vise, hvad jeg mener: Havde jeg startet min pensionsopsparing, da jeg var 23 år, og havde indbetalt 24.000 kroner om året (2.000 kroner hver eneste måned), indtil jeg blev 70 år, så ville jeg have indbetalt 1.152.000 kroner. Hvis jeg samtidig havde opnået en forrentning på 5 procent i gennemsnit hvert år, ville jeg stå med cirka 4,7 millioner kroner til at forsøde mit pensionistliv med den dag, jeg kunne trække mig tilbage.

Men hvis der ikke havde været nogen, som tog hånd om mig (i dette tilfælde Realkredit Danmark som var min første arbejdsgiver i den finansielle sektor), var jeg måske blevet ligesom så mange andre, der først for alvor begynder at interessere sig for pension, når den lurer lige om hjørnet.

Renters rente er navnet på tryllestøvet

Lad os antage, at dette skete, når jeg fyldte 55 år. I det tilfælde ville jeg skulle indbetale 192.000 kroner hvert år frem til jeg blev 70 år – for at stå med de cirka 4,7 millioner kroner i sparegrisen, hvis vi fortsat holder fast i forventningen om en årlig forrentning på 5 procent.

Jeg har altså selv leveret 1.152.000 kr. i modsætning til 3.072.000 kr. – men står tilbage med samme beløb i den sidste ende. Tryllestøvet hedder renters-rente og er i mit simple eksempel 1.920.000 kroner værd.

Denne information skal du, hvis du er klog og meget voksen, bringe videre til alle unge mennesker du møder på din vej. Og hvis du har et særligt forhold til disse unge, uvidende mennesker, kan det være, at du skal ledsage det gode råd med en skilling fra din pensionsopsparing, hvis du er i en situation, hvor du kan undvære noget. Det er en fantastisk investering i at blive husket – også længe efter du måske selv har forladt denne jord…

I samme ombæring kan vi sende en tak til dem, der sørgede for, at vi i sin tid fik indført disse pensionsordninger – til glæde og gavn for alle.

Kommentaren er også bragt i Finans den 14. februar

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver