Spring til indhold

10. september 2021

Fusion af Afdeling Danske Aktier kan nu gennemføres

Af Kommunikation

Som udmeldt før sommerferien bliver Formuepleje Danske Aktier nu fusioneret og lagt ind under Formuepleje Globale Aktier, efter at Finanstilsynet har godkendt planerne.

Fusionen af Formuepleje Danske Aktier ind i Formuepleje Globale Aktier er endelig, og afdelingen med danske aktier har sidste handelsdag den 10. september, efter at Finanstilsynet har godkendt fusionsplanerne.

Ombytningsforholdet bliver offentliggjort den 14. september på baggrund af de indre værdier den 10. september, og den 16. september kan investorerne forventeligt se deres nye investeringsbeviser i depoterne. Som investor skal du ikke selv gøre noget aktivt, idet ombytningen af investeringsbeviser fra Danske Aktier til Globale Aktier sker automatisk.

En skattefri fusion

Fusionen er en såkaldt skattefri fusion, hvilket betyder, at man bibeholder sin oprindelige skattemæssige anskaffelsessum fra købet af afdeling Danske Aktier, og at eventuel fortjeneste først beskattes, når beviserne i Globale Aktier sælges.

Da man kun kan modtage et helt antal beviser i forbindelse med fusionen, vil man som investor sædvanligvis få udbetalt et lille kontantprovenu, nemlig svarende til den lille restværdi af ens beholdning, som ikke kan ombyttes.

Dette restbeløb vil altid være lavere end værdien af 1 stk. i den fortsættende afdeling, i dette tilfælde forventeligt maksimalt 160-165 kroner. Denne udbetaling betragtes som udbytte og vil for en almindelig investor være skattepligtig aktieindkomst. 

Globale Aktier er en mere veldiversificeret portefølje

Med skiftet fra Formuepleje Danske Aktier til Formuepleje Globale Aktier får investorerne en mere veldiversificeret portefølje og dermed lidt lavere risiko end i en fond med et snævert dansk fokus. Fusionen betyder ikke, at investorerne i Formuepleje Globale Aktier bliver yderligere eksponeret til danske aktier. 

Foreningens prospekt vil blive ajourført ved førstkommende lejlighed.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver