Spring til indhold

2. juli 2021

Månedskommentar: Stærk måned og halvår for aktieafkastet – uro på realkredit

Af aktiechef Otto Friedrichsen og senior porteføljemanager René Rømer

Juni blev en stærk måned for globale aktier, og Formueplejes globale aktieportefølje LimiTTellus kan se tilbage på et meget stærkt halvår. På dansk realkredit fik vi endnu en måned med nogen uro, men det endte med positive afkast fra realkreditobligationerne i Formueplejeforeningerne.

Sommeren blev skudt i gang med fine aktieafkast gennem juni. Således steg det globale aktieindeks MSCI World All Countries med 4,1 procent målt i danske kroner, hvilket dermed også inkluderer en dollarstyrkelse i niveauet 3 procent.

Ser man på regionerne, var det de amerikanske aktier, der førte an med et samlet afkast på 6,2 procent målt i DKK, mens Japan og Europa måtte notere sig mere moderate afkast på henholdsvis 2,8 procent og 1,0 procent.

En af de væsentligste årsager til den regionale performanceforskel skyldes udviklingen i specielt de amerikanske teknologiselskaber sammenlignet med de europæiske banker. Som beskrevet længere nede i teksten, bød juni på lavere amerikanske renter og ikke mindst en fladere amerikansk rentekurve.

Dette, samt udmeldingerne fra den amerikanske centralbank, virkede understøttende for de amerikanske vækst- og teknologiselskaber, der ellers har oplevet en meget moderat udvikling gennem de første fem måneder af 2021.

I modsætning til det oplevede både de amerikanske og europæiske banker en negativ kursudvikling i kølvandet på renteudviklingen. Da det amerikanske aktieindeks i væsentlig grad er domineret af teknologiselskaber, mens det europæiske indeks i højere grad er eksponeret mod bank og finans ligger en væsentlig del af den regionale afkastforklaring gemt her.

Blandt aktiemarkedets 11 sektorer var det som sagt teknologiaktierne, der førte an i juni med et samlet afkast på 9,3 procent stærkt forfulgt af Energi og Sundhed med afkast på henholdsvis 6,4 og 6,0 procent. De eneste tre sektorer med negative afkast i perioden var Forsyning, Finans og Materialer. Alle med fald på mellem 0,2 og 0,8 procent.

Fokus gennem måneden lå fortsat på inflation

Emner som G7- og NATO-topmøde, amerikansk infrastrukturpakke og stresstest af de amerikanske banker har alle i varierende omfang været omdrejningspunkt for udviklingen på de globale aktiemarkeder over den seneste måned, men hovedfokus har dog været rettet mod udviklingen i den amerikanske inflation og ikke mindst forventningerne til, hvornår den amerikanske centralbank kan forventes at skulle agere for at begrænse inflationen.

Budskabet fra den amerikanske centralbank har dog hele tiden været, at de prisstigninger, som man på nogle områder har kunnet registrere, var midlertidige, og at den stigning, som de amerikanske inflationstal i starten af måneden synliggjorde, ikke giver anledning til at ændre handlemønstret fra centralbanken. I hvert tilfælde ikke for nærværende. Det er på trods af, at inflationstallene for juni overraskede med en stigning på 5 procent, dog anført af specielt udviklingen i olie og andre råvarer samt prisudviklingen på brugte biler.

Centralbankens fortsatte adressering af inflationsstigningens midlertidige karakter er gennem juni indtil videre blevet købt af markedet, og udviklingen i de amerikanske renter og rentekurve har derfor været aftagende, mens vækstselskaberne over måneden som sagt har outperformet de mere valueorieterede områder i aktiemarkedet på den bekostning.

Stærkt første halvår af 2021

Med afslutningen af juni afsluttes også første halvdel af 2021, hvor aktier generelt har haft et af de bedste første halvår i 20 år. Formuepleje LimiTTellus har klaret sig markant bedre end aktiemarkedet som helhed med et samlet afkast på 19,7 procent svarende til et merafkast på 3,9 procentpoint i forhold til det globale aktiemarked. Baggrunden for den stærke udvikling i afkastet i første halvår af 2021 skyldes to ting:

For det første har sammensætningen af aktieporteføljen, der udgør 95 procent af LimiTTellus, klaret sig godt med et samlet merafkast på 2,3 procent svarende til lidt over halvdelen af LimiTTellus’ merafkast. Aktieporteføljen, der fokuserer på selskaber med en stærk og kvalitetsorienteret forretningsmodel kombineret med en attraktiv værdiansættelse, har vist sit værd i et miljø, hvor specielt de amerikanske renter over hele perioden er steget, og hvor investorernes interesse er blevet rettet mod selskaber, hvis forretningsmodel genererer stærk indtjening her og nu. Det står i modsætning til specielt sidste år, hvor fokus var på de mere ekstreme vækstselskaber uden indtjening i dag, men med forventningen om i fremtiden at øge indtjeningen markant.

For den andet har Formuepleje LimiTTellus’ taktiske overlay, der kan udgøre op mod 30 procent af foreningen, bidraget positivt til det samlede afkast. Det taktiske overlay er den mulighed LimiTTellus har for at øge aktieeksponeringen til 130 procent eller omvendt reducere eksponeringen til under 100 procent. Køb og/eller salg af denne eksponering foregår gennem aktiefutures, som er et aktiederivat, der lidt forsimplet kan sammenlignes med indeksfonde.

LimiTTellus har gennem store dele af første halvår været fuldt eksponeret mod aktier i dette overlay, og gennem hele perioden med en tilt mod specielt de valueorienterede områder af aktiemarkedet. Dette har isoleret set bidraget med 1,6 procentpoint eller knap halvdelen af det samlede merafkast opnået i LimiTTellus i første halvår 2021. 

Ro på renter, uro på realkredit

De europæiske renter lå i juni ret stille. Den europæiske centralbank signalerede, at den hen over sommeren fortsat vil købe ’ekstraordinært’ mange obligationer, hvilket er kode for 20 milliarder euro mere end normalt. Styringsrenten blev naturligvis også holdt uforandret. Af samme årsag ligger både de korte og de lange DKK-renter inden for 0,02 procentpoint fra, hvor de begyndte måneden.

I USA signalerede medlemmerne af centralbanken (FED), at rentestigninger er rykket tættere på, om end de fortsat ligger et pænt stykke ude i fremtiden. Efterfølgende steg de korte renter, mens de lange renter faldt, men altså ikke nok til at påvirke de europæiske renter.

Små bevægelser så vi til gengæld ikke på det danske realkreditmarked. Den specielle situation fra de forgangne måneder, hvor renten på danske konverterbare realkreditobligationer steg uden tilsvarende rentestigninger på for eksempel danske statsobligationer, fortsatte i de første dage af juni.

Et stort udbud af obligationer afledt af et glohedt boligmarked fik merrenten de konverterbare realkreditobligationer til at stige yderligere 0,10 procentpoint i løbet af de første 10 dage af måneden. Efterfølgende er markedet dog faldet til ro, hvilket fik merrenten til at ende cirka 0,05 procentpoint lavere end ved månedens start. Alt i alt har der derfor i juni været pæne positive afkast på realkreditobligationerne i Formueplejeforeningerne.

I Formueplejeforeningernes realkreditobligationsporteføljer ligger vi fortsat positioneret til, at merrenten på danske konverterbare realkreditobligationer skal falde, mens eksponeringen mod stigende lange DKK-renter i høj grad er afdækket.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver