Spring til indhold

25. juni 2020

Ikke alle er med i det store aktiecomeback

Af Otto Friedrichsen

Det ser imponerende ud, at aktiemarkedet på lange stræk ser ud til at have indhentet tabene under coronakrisen. Men kradser man lidt i overfladen, vil man se, at comebacket dækker over, at nogle få sektorer og selskaber har klaret sig uforholdsmæssigt bedre end andre.

Mange undrer sig med god grund over, hvordan aktiemarkedet ser ud til at have genvundet alt det tabte og nærmest står uberørt af hele coronanedlukningen, den stigende arbejdsløshed og den igangværende recession. Men der er faktisk en relativt god forklaring på, hvordan det hænger sammen.

Efter de hurtigste og dybeste fald nogensinde i aktiemarkedet i februar og marts ser det ud til at meget usikkerhed allerede nu er ude af systemet igen. Det er naturligvis sket i takt med, at samfundene stille og roligt genåbner igen, og at myndighederne i større eller mindre grad får bugt eller kontrol med virusudbruddet, men fremfor alt også det faktum at centralbankerne i mange tilfælde har genoprettet markedsorden igen.

Graver man lidt dybere end blot at kigge på, hvordan aktiemarkedet er kommet igen oven på panikken i februar og marts og har klaret sig som helhed siden da, vil man finde ud af, at comebacket dækker over, at nogle få sektorer og selskaber har klaret sig særligt godt i løbet af coronakrisen. Polariseringen i aktiemarkedet er ikke set siden IT-boblen og finanskrisen.

Nogle selskaber nyder godt af krisen

Selskaber som Amazon, Microsoft og andre techselskaber har ligefrem nydt godt af coronakrisen, og for en lang række sundhedsselskaber gælder det, at de som altid under kriser er mindre konjunkturfølsomme og derfor ikke bliver ramt på driften i samme omfang, som vi har set det med selskaber inden for energi, luftfart og finans.

En række af de biotek- og medicinalselskaber, der bl.a. jagter en vaccineløsning på Covid-19-virussen, har ligeledes og ikke overraskende tiltrukket sig positiv opmærksomhed fra investorernes side.

På den baggrund har der fundet en form for udskilningsløb sted, hvor aktier inden for finans, energi og transport har mistet momentum i forhold til IT- og sundhedsaktier, der nu udgør over 40 procent af vægten i det amerikanske S&P 500-indeks, hvor de fem største selskaber – alle inden for teknologi – samtidig udgør over 20 procent af vægten.

Det fortæller dels, at det ikke er alle selskaber, der deltager i det store aktiecomeback, vi har set siden 23. marts og dels, at den undren, som mange har over, hvordan det pludselig ser ud til at gå godt på aktiemarkedet, også rummer en mere nuanceret forklaring. Medianselskabet i S&P 500 klarer sig således væsentligt dårligere rent afkastmæssigt, og det skal man være opmærksom på, når man udvælger sine aktier, så man ikke investerer i blind tillid til, at coronakrisen er et overstået kapitel.

Indtjening ikke længere primært fokus

Nedlukningerne efter corona har naturligt nok bragt fokus på selskabernes likviditet og solvens. Omsætningen og indtjening er under pres, men de faste omkostninger m.m. skal fortsat betales, hvorfor investorerne i stor stil fokuserer på balancesammensætning og konkursrisiko i det enkelte selskab.

På den baggrund er mange virksomheders normale dominerende fokus på at sikre indtjeningen skubbet i baggrunden. Indtjeningen vil komme under pres i 2020, men som investor er det mere afgørende, at det enkelte selskab kan leve længe nok til at opleve også at opleve normaliseringen gående mod 2021.

På lang sigt er det virksomhedernes indtjening, der driver aktiemarkedet, men et udefrakommende og pludseligt fænomen som Covid-19 og de enorme økonomiske konsekvenser, der kommer i kølvandet på det, har midlertidigt rykket de kortsigtede indtjeningsforventninger ned i hierarkiet til fordel for fokus på likviditet og solvens for at sikre mange selskabers overlevelse.

Klummen er også bragt i Erhverv+ torsdag den 25. juni 2020

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver